Vpis v višji letnik

Objavljeno: 23. julija, 2021 | Kategorija: , , ,

Obveščamo vas, da bo kmalu možen vpis v višji letnik ter vam pošiljamo informacije in navodila za vpis.

 

KDAJ - elektronski vpis bo mogoč od 26. julija do 20. septembra 2021. Vašo dokumentacijo moramo v referat prejeti najkasneje do najkasneje 20. septembra 2021, do 10. ure.

KAKO - vpis v višji letnik in ponovni vpis v isti letnik bo potekal po pošti.

POGOJI - za napredovanje v višji letnik so:

VS Turizem:

Študent lahko napreduje v 3. letnik, ko ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in 48 ECTS iz 2. letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri predmetih: Management prireditev in Športni turizem.

UN Turizem:

Študent lahko napreduje v 3. letnik, ko ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in 48 ECTS iz 2. letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri predmetih: Destinacijski management in Management človeških virov.

VS Sodobne turistične prakse:

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti vse obveznosti pri naslednjih učni enoti: Osnove turizma. Študenti, ki niso državljani RS, morajo k vpisnem listu priložiti še Potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezika v obsegu najmanj 30 ur.

UN Turizem: sodelovanje in razvoj:

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS. Obvezno mora opraviti vse obveznosti pri predmetu: Teorija turizma. Študenti, ki niso državljani RS, morajo k vpisnem listu priložiti še Potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezika v obsegu najmanj 30 ur.

MAG Turistične destinacije in doživetja:

Študent napreduje v 2. letnik, ko z opravljenimi obveznostmi 1. letnika skupno zbere najmanj 45 ECTS.

 

POSTOPEK

a) VPIS V VIŠJI LETNIK (za vse, ki izpolnjujejo pogoje)

  • Ko imate izpolnjene vse pogoje za vpis, se preko sistema AIPS elektronsko vpišete.
  • Izpolnjen VPISNI LIST natisnete in ga podpišete povsod, kjer je to potrebno. V primeru, da vpisnega lista ne podpišete, je vaš vpis neveljaven.
  • OBVEZNA PRILOGA:
    1. Potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezika (min 30 ur) – priložijo samo tuji študenti pred vpisom v 2. letnik študijskega programa na 1.stopnji.
  • Vso dokumentacijo s priporočeno pošiljko pošljete na naslov: Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s pripisom »Za vpis v višji letnik«.
  • V kolikor prejeta dokumentacija ne bo popolna, boste na študentski mail prejeli poziv na dopolnitev prilog.
  • Po vpisu boste na domači naslov prejeli UPN za plačilo stroškov vpisnine in 4 izvode potrdil o vpisu. Cenik za študijsko leto 2021/2022 najdete na spletni strani FT (cenik). Vpisne stroške poravnate po prejetju plačilnega naloga
  • Hologramsko nalepko za študentsko izkaznico boste osebno prevzeli naknadno v času uradnih ur v referatu.

V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, ga lahko prav tako naročite preko sistema AIPS.

 

b) IZJEMNE ODOBRITVE VPISA ŠTUDENTA V VIŠJI LETNIK

Študenti, ki ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti za vpis v višji letnik, lahko skladno s 85. členom Statuta UM zaprosite za vpis v višji letnik pod posebnimi pogoji. Prošnjo mora študent na KŠZ zadeve vložiti najkasneje do 20. septembra 2021. Obvezno priložiti: ustrezna dokazila + potrdilo o plačilu izdaje sklepa.

POMEMBNO: Študentu, ki odda prošnjo za vpis v višji letnik in izpolnjuje tudi pogoje za ponavljanje letnika svetujemo, da odda tudi podredno prošnjo (točka 8. na obrazcu) za ponavljanje, v kolikor mu vpis v višji letnik ne bi bil odobren.

c) PONAVLJANJE LETNIKA

Za ponavljanje letnika mora študent skladno s 121. členom Statuta UM pred vpisom obvezno vložiti Prošnjo na KŠZ zadeve najkasneje do 20. septembra 2021Obvezno priložiti: ustrezna dokazila + potrdilo o plačilu izdaje sklepa.

d) PODALJŠANJE STATUSA

Študenti, ki imajo druge upravičene razloge (glej Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM) se lahko status študenta podaljša (214. člen Statuta UM), in sicer za eno leto med študijem ali ob zaključku študija. Prošnjo mora študent na KŠZ vložiti najkasneje do 20. septembra 2021. Obvezno priložiti: ustrezna dokazila + potrdilo o plačilu izdaje sklepa.

e) VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ

Vpisna navodila so ista kot za vpise v višje letnike. Študent lahko preveri v študentskem referatu, če ima pravico do vpisa v absolventski staž (dodatne informacije).

 

Ukrepanje v primeru težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista:

V primeru, da izpolnjujete pogoje za vpis ter vam elektronski sistem AIPS kljub temu ne omogoči e-vpisa, pošljite e-mail z opisom težave na spletni naslov referat.ft@um.si.

 

Želimo vam prijetne počitnice!

Lep pozdrav, Študentski referat FT

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram