Skoči do osrednje vsebine

raziskovalna dejavnost

Fakulteta za turizem se znotraj svojega rednega raziskovalnega dela povezuje s turističnim gospodarstvom in prenaša teorijo v prakso. Znanstveno-raziskovalna dejavnost fakulteto uvršča v širši znanstveno-raziskovalni prostor, v katerem želimo suvereno soustvarjati teorije in vedenja na področju omenjenih ved. Naše izsledke objavljamo kot znanstvena in strokovno-raziskovalna dela, s katerimi bogatimo domačo in tujo turistično strokovno in znanstveno javnost.
sicris izpis raziskovalne organizacije ft um
Organiziramo raziskovalna in strokovna srečanja, intenzivno krepimo raziskovalno mrežo, mednarodne projekte in raziskovalne obiske, povečujemo število raziskovalcev, ki odhajajo na gostovanja na raziskovalne zavode v tujino, in obenem na naši instituciji gostimo vedno več raziskovalcev iz tujine.
politika odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture ft um
politika odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture ft um - priloga 1 in 2

Kontakt:

raziskovanje.ft@um.si
Predstojnica Inštituta za turizem: 

izr. prof. dr. Maja Turnšek
Prodekanica za znanstveno-raziskovalno dejavnost
maja.turnsek@um.si
Strokovna sodelavka za projekte in podporo raziskovalcem:
 
dr. Jerneja Šavrič


jerneja.savric@um.si

Štirje stebri raziskovalnega dela


Znanstveno in strokovno delo na Fakulteti za turizem bi lahko v grobem razdelili na štiri stebre raziskovalnega dela in sodelovanja z gospodarstvom in okoljem na področju turizma:

1. Destinacijski menedžment in trajnostni razvoj

FT UM aktivno sodeluje v procesih lokalnega destinacijskega menedžmenta tako s povezovalnimi delavnicami, izobraževalnimi dogodki in konferencami kot tudi z aktivnim oblikovanjem strategij trajnostnega turizma. Tovrstno sodelovanje je izrednega pomena za grajenje partnerstev, v katera se vključuje delo s študenti, in za aktualnost pedagoških vsebin.

2. Digitalizacija in komuniciranje v turizmu

Turizem je ena izmed prvih industrij, ki takoj za mediji, čutijo vse premike, ki jih prinaša digitalizacija; od sprememb v marketingu, do spletnih posrednikov pa vse do novih oblik virtualnega dela. Digitalizacija pomeni konstantne spremembe, katere FT UM aktivno raziskuje v namen sodobnega poučevanja študentov.

3. Gastronomija in povezovanje lokalnih ponudnikov

Vključevanje lokalne ponudbe v turistične verige je izrednega strateškega pomena za razvoj turizma tako z vidika ohranjanja kulturne in naravne dediščine kot iz vidika spodbujanja lokalnega ekonomskega razvoja. Z raziskovalno-strokovnimi projekti na temo gastronomije in povezovanja lokalnih ponudnikov FT UM gradi mreže partnerstev, aktivno prispeva k trajnostnemu razvoju lokalnega okolja in prenaša aktualna strokovna znanja v učni program.

4. Izobraževanje v turizmuČetrti steber raziskovanja, ki izredno pomembno prispeva k izboljšavam študijskega programa in pedagoškega procesa na FT UM, je raziskovanje vloge in trendov izobraževanja na področju turizma in pričakovanj gospodarstva in okolja glede izobraževanja bodočih kadrov. Ob vsakoletnih internih raziskavah v namen samoevalvacije FT UM na to temo opravlja tudi raziskave, za katere so pridobljeni eksterni viri.

raziskovalni in razvojni projekti

Zadnji projekti / projekti v izvajanju

Opolnomočenje spregledanih glasov otrok v razvoju turizma
NAZIV PROJEKTA: Opolnomočenje spregledanih glasov otrok v razvoju turizma
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: temeljni razisovalni projekt ARIS 
VLOGA FTUM: Partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: izr. prof. ddr.Tina Šegota
TRAJANJE: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2026 
STATUS PROJEKTA:  V izvajanju
več o projektu
Model distribucije trajnostnih agrovelneških dobrin slovenskega podeželja za večjo blaginjo lokalne skupnosti
NAZIV PROJEKTA: Model distribucije trajnostnih agrovelneških dobrin slovenskega podeželja za večjo blaginjo lokalne skupnosti #AGROVEL
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Razvojni steber financiranja 2021-2024 (RSF 2.0), Študentski izzivi Univerze v Mariboru 2023 
VLOGA FTUM: Partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: doc. dr. Milica Rančić Demir, vodja projekta doc. ddr. Lazar Pavić, Fakulteta za logisitko;
TRAJANJE: 1. 3. 2023 – 30. 6. 2023 
STATUS PROJEKTA:  V izvajanju
več o projektu
Prožne oblike izobraževanja: Zeleni prehod in turizem 5.0 (pilotni projekti NOO)
NAZIV PROJEKTA: Prožne oblike izobraževanja: zeleni prehod in turizem 5.0 (pilotni projekti NOO)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Evropska unija – NextGenerationEU in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije 
VLOGA FTUM: Partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Marjetka Rangus
TRAJANJE: 1. 1. 2023—31. 12. 2025 
STATUS PROJEKTA:  V izvajanju
več o projektu
Krajinski park in muzej Dvorec Štatenberg
NAZIV PROJEKTA: Krajinski park in muzej Dvorec Štatenberg
FINANCER PROJEKTA /PROGRAM: MIZŠ, Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023   
VLOGA FTUM: Partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Gregor Jagodič
TRAJANJE: 1. 1. 2023—31. 3. 2022 
STATUS PROJEKTA:  Zaključen
več o projektu
Revitalizacija dvorca Račji dvor kot turistične destinacije
NAZIV PROJEKTA: Revitalizacija dvorca Račji dvor kot turistične destinacije
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: MIZŠ, Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023   
VLOGA FTUM: Partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Gregor Jagodič
TRAJANJE: 1. 1. 2023—31. 3. 2022 
STATUS PROJEKTA:  Zaključen
več o projektu
From research to working life: students as knowledge brokers for enterpernurial development (ReWo)
NAZIV PROJEKTA: From research to working life: students as knowledge brokers for enterpernurial development (ReWo)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Erasmus + 
VLOGA FTUM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Mitja Gorenak
TRAJANJE: 1. 12. 2022—30.11.2024
STATUS PROJEKTA:  V izvajanju
več o projektu
Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo (HEI-TRANSFORM)
NAZIV PROJEKTA: Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo (HEI-TRANSFORM)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) 
VLOGA FTUM: Partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:dr. Maja Turnšek (na strani FT UM), glavna koordinatorica projekta izr. prof. dr. Sonja Ifko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
TRAJANJE: 1. 10. 2022—30. 9. 2025
STATUS PROJEKTA:  V izvajanju
več o projektu
Digitalno prestrukturiranje deficitarnih poklicev za družbo 5.0 (industrijo 4.0)
NAZIV PROJEKTA: Digitalno prestrukturiranje deficitarnih poklicev za družbo 5.0 (industrijo 4.0)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), raziskovalni program 
VLOGA FTUM: Partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Marjetka Rangus (na strani FT UM), glavni koordinator projekta ddr. Boris Aberšek (PF UM)
TRAJANJE: 1. 1. 2022—31. 12. 2027
STATUS PROJEKTA:  V izvajanju
več o projektu
Prihodnost socialnega dialoga v platformni ekonomiji: primer Slovenije
NAZIV PROJEKTA: Prihodnost socialnega dialoga v platformni ekonomiji: primer Slovenije
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), temeljni raziskovalni projekt 
VLOGA FTUM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Maja Turnšek 
TRAJANJE: 1. 10. 2022—30. 9. 2025
STATUS PROJEKTA:  V izvajanju
več o projektu
Slovenski slovar krajšav
NAZIV PROJEKTA: Slovenski slovar krajšav
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: ARRS, Znanstvena monografija   
VLOGA FTUM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Mojca Kompara Lukančič
TRAJANJE: 28. 2. 2022—31. 3. 2023
STATUS PROJEKTA:  Zaključen
več o projektu
Lovni turizem v Posavju – analiza stanja in potenciali za njegov nadaljnji razvoj
NAZIV PROJEKTA: Lovni turizem v Posavju – analiza stanja in potenciali za njegov nadaljnji razvoj
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Razvojni steber financiranja (RSF 2.0), Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM) v letu 2022 
VLOGA FTUM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Boris Prevolšek
TRAJANJE: 1. 3. 2022-30. 6. 2022
STATUS PROJEKTA:  Zaključen
Active and inclusive teaching of literacy and communication skills for enhanced employment and sustainable economic growth (IN-COMM GUIDE)
NAZIV PROJEKTA:Active and inclusive teaching of literacy and communication skills for enhanced employment and sustainable economic growth (IN-COMM GUIDE)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Evropska Komisija (Erasmus + program)
VLOGA FTUM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Jasna Potočnik Topler
TRAJANJE: 1. 1. 2022-31. 12. 2023
STATUS PROJEKTA:  V izvajanju
več o projektu
Creating and Implementing Education for Sustainable High-End Tourism throughout Europe (SUHET)
NAZIV PROJEKTA: Creating and Implementing Education for Sustainable High-End Tourism throughout Europe (SUHET)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Evropska Komisija (Erasmus + program)
VLOGA FTUM: Partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Mitja Gorenak
TRAJANJE: 1. 1. 2022-31. 12. 2023
STATUS PROJEKTA:  V izvajanju
več o projektu
Recovery Tourism after Natural disaster (ReTourn)
NAZIV PROJEKTA: Recovery Tourism after Natural disaster (ReTourn)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Evropska Komisija (Erasmus + program)
VLOGA FTUM: Partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Mitja Gorenak
TRAJANJE: 15. 12. 2021–14. 6. 2024
STATUS PROJEKTA:  V izvajanju
Podnebne spremembe in trajnostni razvoj slovenskega turizma
NAZIV PROJEKTA: Podnebne spremembe in trajnostni razvoj slovenskega turizma
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: ARRS in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
VLOGA FTUM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Maja Turnšek
TRAJANJE: 1. 9. 2021–28. 2. 2023 (podaljšan do 31. 3. 2023)
STATUS PROJEKTA:  Zaključen
več o projektu
AD Futura: Raziskovalno gostovanje dr. Tine Šegota
NAZIV PROJEKTA: AD Futura: Raziskovalno gostovanje dr. Tine Šegota
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: AD FUTURA
VLOGA FTUM: Gostitelj/koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Marko Koščak
TRAJANJE: 4. 7. 2021-5. 10. 2021
STATUS PROJEKTA:  Zaključen
Kulturni turizem kot orodje za trajnostni razvoj podeželskih območij (KULT-RUR)
NAZIV PROJEKTA: Kulturni turizem kot orodje za trajnostni razvoj podeželskih območij (KULT-RUR)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: ARRS, znanstvenoraziskovalno sodelovanje med R. Slovenijo in Črno goro
VLOGA FTUM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Jasna Potočnik Topler
TRAJANJE: 1. 1. 2021–31. 12. 2023
STATUS PROJEKTA:  V izvajanju 
več o projektu
Ena žlahtna štorija in podoba destinacije Goriška Brda II
NAZIV PROJEKTA: Ena žlahtna štorija in podoba destinacije Goriška Brda II
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: ARRS, Znanstvena monografija
VLOGA FT UM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Maja Turnšek
TRAJANJE: 1. 1. 2020 – 31. 3. 2021 (podaljšan)
STATUS PROJEKTA: Zaključen
Beyond European Sustainable Tourism MED Path (BEST MED)
NAZIV PROJEKTA: Beyond European Sustainable Tourism MED Path (BEST MED)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Evropska komisija, Interreg Mediteran
VLOGA FT UM: Partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Maja Turnšek
TRAJANJE: 1. 11. 2019 – 30. 9. 2022
STATUS PROJEKTA:  Zaključen 
spletne strani PROJEKTA BEST MED
več o projektu IN PROJEKTNI REZULTATI
Turizem 4.0 - obogatene turistične izkušnje (Turizem 4.0)
NAZIV PROJEKTA: Turizem 4.0 - obogatene turistične izkušnje (Turizem 4.0)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS
VLOGA FT UM: Partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Boštjan Brumen
TRAJANJE: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021
STATUS PROJEKTA:  Zaključen 
povezava DO spletne strani PROJEKTA
več o projektu
Geofood: Geothermal Energy for Circular Food Production
NAZIV PROJEKTA: Geothermal energy for circular food production (GEOFOOD) 
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo, Geothermica, Horizon 2020
VLOGA FT UM: partner in nacionalni koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Maja Turnšek
TRAJANJE: 1. 5. 2018 – 1. 5. 2021 (podaljšan do 1. 11. 2021)
STATUS PROJEKTA:  Zaključen 
povezava DO spletne strani PROJEKTA
več o projektu 

Projekti 2018 - 2020

Slomškov literarni festival
NAZIV PROJEKTA: ŠIPK - Slomškov literarni festival (SLOMŠEK FEST)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS
VLOGA FT UM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Jasna Potočnik Topler
TRAJANJE: 1. 4. 2020 - 31. 7. 2020
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Mi smo barok III: Oblikovanje identitete majhnega mesteca
NAZIV PROJEKTA: ŠIPK - Slomškov literarni festival (SLOMŠEK FEST)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS
VLOGA FT UM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Jasna Potočnik Topler
TRAJANJE: 1. 4. 2020 - 31. 7. 2020
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Lokalno pridelana hrana za večje zdravje prebivalstva
NAZIV PROJEKTA: Lokalno pridelana hrana za večje zdravje prebivalstva
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, PKP
VLOGA FT UM: Partner (koordinator UM FL)
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Jasna Potočnik Topler 
TRAJANJE: 1. 3. 2020 - 30. 6. 2020
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Bet on Health 
NAZIV PROJEKTA: Bet on Health  (BoH) / Stavi na zdravje
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Evropska komisija, Erasmus +
VLOGA FT UM:  Partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Marjetka Rangus 
TRAJANJE: 1. 11. 2019 - 31. 10. 2020
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO spletne strani PROJEKTA
Participacija mladih za celovit trajnostni razvoj občine Zreče 
NAZIV PROJEKTA: Participacija mladih za celovit trajnostni razvoj občine Zreče (Mlado Zreče)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
VLOGA FT UM:  Partner (koordinator: FF UM)
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Maja Turnšek 
TRAJANJE: 1. 3. 2019 - 30. 6. 2019
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Zgodba o industrijski Metliki: Oblikovanje inovativnih turističnih produktov: industrijski turizem, revitalizacija in trajnost
NAZIV PROJEKTA: Zgodba o industrijski Metliki: Oblikovanje inovativnih turističnih produktov: industrijski turizem, revitalizacija in trajnost
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ŠIPK
VLOGA FT UM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Maja Turnšek
TRAJANJE: 1. 3. 2019 - 30. 6. 2019
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Po poti modre frankinje: modra frankinja kot osnova vinskega turizma v Sevnici
NAZIV PROJEKTA: Po poti modre frankinje: modra frankinja kot osnova vinskega turizma v Sevnici (MODRA POT)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ESS, ŠIPK
VLOGA FT UM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Jasna Potočnik Topler
TRAJANJE: 1. 3. 2019 - 31. 7. 2019
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
"We explain"-potencial uporabe razlagalnih videov v logistiki in turizmu
NAZIV PROJEKTA: “We explain”- potencial uporabe razlagalnih videov v logistiki in turizmu
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ESS, PKP
VLOGA FT UM:  Partner (koordinator FL UM)
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Mitja Gorenak
TRAJANJE: 1. 3. 2019 - 30. 6. 2019
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Po sledeh Antona Martina Slomška v občini Brežice 
NAZIV PROJEKTA: Po sledeh Antona Martina Slomška v občini Brežice (SLOMŠKOVA DEDIŠČINA)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ESS, ŠIPK
VLOGA FT UM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Jasna Potočnik Topler
TRAJANJE: 1. 3. 2019 - 30. 6. 2019
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Razvojni program za trajnostni razvoj krajev območja mesta Čabar v Gorskem kotarju: II. faza
NAZIV PROJEKTA: Razvojni program za trajnostni razvoj krajev območja mesta Čabar v Gorskem kotarju: II. faza
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
VLOGA FT UM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Marko Koščak
TRAJANJE: 2018 - 2019
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Identifikacija kompetenc zaposlenih potrebnih za dolgoročno konkurenčnost slovenskega turizma 
NAZIV PROJEKTA:Identifikacija kompetenc zaposlenih potrebnih za dolgoročno konkurenčnost slovenskega turizma in oblikovanje predlogov posodobitve izobraževalnih programov (TUR-KOM)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  ARRS in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, CRP
VLOGA FT UM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Boštjan Brumen
TRAJANJE: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava do projekta - več
zaključno poročilo ciljnega raziskovalnega projekta (V5-1725)
Razvojni program celovitega in trajnostnega razvoja območja Prezida in Gorskega Kotarja
NAZIV PROJEKTA: Razvojni program celovitega in trajnostnega razvoja območja Prezida in Gorskega Kotarja
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
VLOGA FT UM: Koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Marko Koščak
TRAJANJE: 2017 - 2018
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Growing together (Climate KIC)
NAZIV PROJEKTA: Growing together (Climate KIC)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Innovation Competition Urban Food from Residual Heat
VLOGA FT UM:  Partner 
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Maja Turnšek
TRAJANJE: 1. 2. 2018 - 30. 10. 2018
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Spoznavanje sevniške kulture in kulinarike s kolesom
NAZIV PROJEKTA: Spoznavanje sevniške kulture in kulinarike s kolesom
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ESS, ŠIPK
VLOGA FT UM:  koordinator  
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Jasna Potočnik Topler 
TRAJANJE: 1. 2. 2018 - 31. 5. 2018
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Krepitev identitete Pohorcev 
NAZIV PROJEKTA: Krepitev identitete Pohorcev
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ESS, ŠIPK
VLOGA FT UM:  koordinator  
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Tanja Lešnik Štuhec 
TRAJANJE: 1. 2. 2018 - 31. 5. 2018
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Vsak dar ima svoj čar - kultura obdarovanja na Slovenskem (Dar)
NAZIV PROJEKTA: Vsak dar ima svoj čar - kultura obdarovanja na Slovenskem (DAR) 
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ESS, PKP 
VLOGA FT UM:  Koordinator 
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Marjetka Rangus in dr. Lea Kužnik
TRAJANJE: 1. 4. 2018 - 31. 8. 2018
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Na lov za sevniškim krožnikom: lokalna kulinarična dediščina kot gonilo trajnostnega turizma v Občini Sevnica (Sevniški krožnik)
NAZIV PROJEKTA: Na lov za sevniškim krožnikom: lokalna kulinarična dediščina kot gonilo trajnostnega turizma v Občini Sevnica (Sevniški krožnik)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ESS, PKP
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Jasna Potočnik Topler
TRAJANJE: 1. 4. 2018 - 31. 8. 2018
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Prakse delitvene ekonomije v logistiki in turizmu: izzivi implementiranja v Thermani Laško
NAZIV PROJEKTA: Prakse delitvene ekonomije v logistiki in turizmu: izzivi implementiranja v Thermani Laško
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ESS, PKP
VLOGA FT UM:  partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Andreja Trdina
TRAJANJE: 1. 4. 2018 - 31. 8. 2018
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA

Projekti do 2018 

Mi smo barok II:  oblikovanje identitete majhnega mesteca: avtentičnost, vključenost in trajnost
NAZIV PROJEKTA: Mi smo barok II: oblikovanje identitete majhnega mesteca: avtentičnost, vključenost in trajnost
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ESS, ŠIPK
VLOGA FT UM:  koordinator  
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Maja Turnšek
TRAJANJE: 1. 12. 2017 - 31. 3. 2018
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Kakovostna lokalna hrana za večji turizem
NAZIV PROJEKTA: Kakovostna lokalna hrana za večji turizem
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ESS, PKP
VLOGA FT UM:  koordinator  
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Jasna Potočnik Topler
TRAJANJE: 1. 3. 2017 - 30. 6. 2017
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Ekološka hrana v gastronomiji – stanje, potenciali in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil, akronim: EKO-GASTRO
NAZIV PROJEKTA: Ekološka živila v gastronomiji: stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil (EKO-GASTRO)
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: ARRS, Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, CRP  
VLOGA FT UM:  partner (koordinator FKBV UM)
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Maja Turnšek
TRAJANJE:  1.10.2015 - 30. 9. 2017  
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Percepcija turistov s strani učencev osnovnih šol
NAZIV PROJEKTA: Percepcija turistov s strani učencev osnovnih šol 
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Interni projekt
VLOGA FT UM:  koordinator  
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Mladen Knežević
TRAJANJE: 1. 2. 2015 - 31. 7. 2015
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Mala šola etnologije
NAZIV PROJEKTA: Mala šola etnologije 
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ESS, PKP
VLOGA FT UM:  koordinator  
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Marjetka Rangus, dr. Marko Koščak
TRAJANJE: 1. 2. 2015 - 31. 7. 2017
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
povezava DO PROJEKTA
Kulinarične mojstrovine Posavja
NAZIV PROJEKTA: Kulinarične mojstrovine Posavja
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ESS, PKP
VLOGA FT UM:  koordinator  
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Marko Koščak in dr. Marjetka Rangus
TRAJANJE: 1. 3. 2015 - 30. 6. 2015
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Produkti podpore promocije trajnostnega turizma Logarske doline
NAZIV PROJEKTA: Produkti podpore trajnostnega turizma Logarske doline
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ESS, PKP
VLOGA FT UM:  koordinator  
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Marko Koščak in dr. Maja Turnšek
TRAJANJE: 1. 3. 2015 - 30. 6. 2015
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Medijatizacija javnega življenja: protislovja v sferi politike in vsakdanjega življenja
NAZIV PROJEKTA: Medijatizacija javnega življenja: protislovja v sferi politike in vsakdanjega življenja
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: ARRS, temeljni raziskovalni 
VLOGA FT UM:  partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Maja Turnšek 
TRAJANJE:  1. 7. 2014 - 30. 6. 2017 
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
The EU Aquaponics Hub - Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU
NAZIV PROJEKTA: The EU Aquaponics Hub - Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: COST
VLOGA FT UM:  partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Maja Turnšek
TRAJANJE:  14. 4. 2014 - 13. 4. 2018
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Lojalnost v turizmu
NAZIV PROJEKTA: Lojalnost v turizmu 
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: interni projekt
VLOGA FT UM:  koordinator  
KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Marjetka Rangus
TRAJANJE: 2. 10. 2013 - 31. 5. 2015
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
From Vocational Training to Success
NAZIV PROJEKTA: From Vocational Training to Success
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: LLP, Leonardo da Vinci
VLOGA FT UM:  partner
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Marjetka Rangus 
TRAJANJE:  1. 8. 2012 - 31. 7. 2014 
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Oseba vesla v kanuju na jezeru

sodelovanje z okoljem

Sodelovanje z okoljem poteka na različne načine, saj je turizem veda, ki je še posebej vpeta v okolje in je od okolja tudi odvisna. Na fakulteti se povezujemo z javnimi zavodi, gospodarstvom in negospodarstvom preko raziskovalnih, razvojnih in predvsem tržnih projektov.

Pripravljamo strategije destinacij in občin, strateške dokumente, analize in raziskave trga. Sodelujemo na strokovnih srečanjih in dogodkih v okolju ter jih tudi organiziramo. Sodelovanje z okoljem nam omogoča tudi neposredni prenos novih znanj iz prakse v predavalnico.
Sodelovali smo s številnimi organizacijami, kot so Občina Brežice, Občina Sevnica, Občina Šmarješke Toplice, Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, podjetje Palma d.o.o., Turistično društvo Črnomelj, Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Center za podjetništvo in turizem Krško, Posavski muzej Brežice, Beti Metlika, Društvo 1824 Brežice itd.
Zainteresirani za sodelovanje nas lahko kontaktirate na: 
raziskovanje.ft@um.si

Projekti sodelovanja z okoljem

Strategije razvoja turizma Mestne občine Krško 2023 – 2023
NAZIV PROJEKTA: Strategije razvoja turizma Mestne občine Krško 2023 – 2023
NAROČNIK:  Center za podjetništvo in turizem Krško
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Maja Turnšek
TRAJANJE:  1.8.2023 – 15.8.2023
STATUS PROJEKTA: Zaključen
Podpora destinaciji Čatež in Brežice pri doseganju standardov Zelene sheme slovenskega turizma
NAZIV PROJEKTA: Podpora destinaciji Čatež in Brežice pri doseganju standardov Zelene sheme slovenskega turizma
NAROČNIK:  Občina Brežice
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Marjetka Rangus
TRAJANJE:  1.1.2022-31.12.2022
STATUS PROJEKTA: V izvajanju
več o projektu
Webinar - izobraževanje za turistične ponudnike: sobodajalce
NAZIV PROJEKTA: Webinar - izobraževanje za turistične ponudnike: sobodajalce (izvedba predavanja v okviru TPK v Dolini Soče II) 
NAROČNIK:  Posoški razvojni center
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Maja Turnšek
TRAJANJE:  31. 5. 2021
STATUS PROJEKTA: Zaključen
Izvedba raziskave o zadovoljstvu obiskovalcev občine  Brežice  v okviru pridobivanja znaka »Slovenia GREEN«
NAZIV PROJEKTA: Izvedba raziskave o zadovoljstvu obiskovalcev občine Brežice
NAROČNIK:  Občina Brežice
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Marjetka Rangus
TRAJANJE:  22. 4. 2021-30. 9. 2021
STATUS PROJEKTA: V izvajanju
Organizacija dogodkov znotraj projekta "Stavi na zdravje - Bet on health"
NAZIV PROJEKTA: Organizacija dogodkov znotraj projekta "Stavi na zdravje - Bet on health"
NAROČNIK:  CPT Krško
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Marjetka Rangus
TRAJANJE:  13. 7. 2020-31. 10. 2020
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Akcijski načrt za razvoj gastronomskega turizma v Posavju v sklopu projekta Črno-belo bogastvo
NAZIV PROJEKTA: Akcijski načrt za razvoj gastronomskega turizma v Posavju v sklopu projekta Črno-belo bogastvo
NAROČNIK:  CPT Krško
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Marjetka Rangus
TRAJANJE:  11. 3. 2020-30. 8. 2020
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Izvajanje projektne aktivnosti, informiranje in obveščanje javnosti ter projektne aktivnosti Občina po meri invalidov
NAZIV PROJEKTA: Izvajanje projektne aktivnosti, informiranje in obveščanje javnosti ter projektne aktivnosti Občina po meri invalidov
NAROČNIK:  Občina Brežice
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Marjetka Rangus
TRAJANJE:  27. 6. 2016-30. 6. 2016
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje 2019 – 2024
NAZIV PROJEKTA: Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje 2019 – 2024
NAROČNIK:  Občina Šmarješke Toplice
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Tanja Lešnik Štuhec in dr. Jasnaa Potočnik Topler
TRAJANJE:  18. 1. 2018-22. 11. 2018
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Novelacija strategije razvoja turizma v Občini Šmarješke Toplice
NAZIV PROJEKTA: Novelacija strategije razvoja turizma v Občini Šmarješke Toplice
NAROČNIK:  Občina Šmarješke Toplice
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Maja Turnšek
TRAJANJE:  1. 2. 2017-31. 12. 2017
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Strategija razvoja turizma v občini Brežice za obdobje 2017–2021
NAZIV PROJEKTA: Strategija razvoja turizma v občini Brežice za obdobje 2017–2021
NAROČNIK:  Občina Brežice
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Boštjan Brumen
TRAJANJE:  15. 7. 2016-15. 11. 2016
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
AlpBioEco: Valorisation of innovative bio-economical potentials along bio-based food & botanical extract value chains in the Alpine Space
NAZIV PROJEKTA: AlpBioEco: Valorisation of innovative bio-economical potentials along bio-based food & botanical extract value chains in the Alpine Space (izvedba fokusnih skupin in webinarja v sklopu 3. delovnega paketa )
NAROČNIK:  Gospodarska zbornica Slovenije
VLOGA FT UM:  podizvajalec
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Maja Turnšek
TRAJANJE:  20.11. 2019-18. 12. 2019
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Motivacija in nagrajevanje dela turističnih vodnikov in spremljevalcev
NAZIV PROJEKTA: Motivacija in nagrajevanje dela turističnih vodnikov in spremljevalcev
NAROČNIK:  Turistična agencija Palma d. o. o. 
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Mitja Gorenak
TRAJANJE:  13. 6. 2017-13. 7.  2017
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Oblikovanje zgodb v turizmu
NAZIV PROJEKTA: Oblikovanje zgodb v turizmu
NAROČNIK:  Turistično društvo Črnomelj
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Maja Turnšek
TRAJANJE:  3. 11. 2017-3. 12. 2017
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Okusi Posavja: izzivi prehranske kulturne dediščine za sodobnost II (gastronomska strategija)
NAZIV PROJEKTA: Okusi Posavja: izzivi prehranske kulturne dediščine za sodobnost II (gastronomska strategija)
NAROČNIK:  Občina Brežice
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Marjetka Rangus
TRAJANJE:  14. 3. 2018-30. 11. 2018
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Projektna naloga o vinskem turizmu
NAZIV PROJEKTA: Razvoj turizma v občini Sevnica in komuniciranje turističnih deležnikov z domačimi in tujimi javnostmi
NAROČNIK:  CPT Krško
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Jasna Potočnik Topler, Vita Petek
TRAJANJE:  1. 12. 2018-1.3.2019
STATUS PROJEKTA: Zaključen 
Razvoj turizma v občini Sevnica in komuniciranje turističnih deležnikov z domačimi in tujimi javnostmi
NAZIV PROJEKTA: Razvoj turizma v občini Sevnica in komuniciranje turističnih deležnikov z domačimi in tujimi javnostmi
NAROČNIK:  Občina Sevnica
VLOGA FT UM:  koordinator
KONTAKTNA OSEBA / VODJA:  dr. Jasna Potočnik Topler
TRAJANJE:  27. 2. 2017-27.5.2017
STATUS PROJEKTA: Zaključen 

raziskovanje študentov

V raziskovalno delo intenzivno vključujemo študente fakultete na vseh stopnjah študija, predvsem pa na magistrski. Na tak način študentom omogočimo vpogled v raziskovalno in razvojno delo ter v marsikaterem primeru povežemo lokalna okolja in podjetja s sposobnimi, nad turizmom navdušenimi, mladimi močmi prihodnosti. Raziskovanje študentov poteka tako v sklopu študijskega procesa kot tudi skozi vključevanje in sodelovanje na različnih raziskovalnih, razvojnih in tržnih projektih, z opravljanjem terenskega dela, anket, soavtorstvom publikacij itd.

Vse študente, ki vas zanima tovrstno delo, še posebej pozivamo, da spremljate razpise in pozive objavljene na spletni strani fakultete ali nam o svojem raziskovalnem interesu pišete na:
raziskovanje.ft@um.si
Študente vključujemo predvsem v razvojne projekte, kot sta bila v preteklosti Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) in Po kreativni poti do znanja (PKP).
Trenutno so v teku projekti imenovani "Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM)" in "Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju", ki spodbujajo sodelovanje študentov in potencialnih delodajalcev z namenom pridobivanja praktičnih izkušenj v času študija in reševanja realnih izzivov okolja.

Trenutno so v teku projekti imenovani Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM) in Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju, ki spodbujajo sodelovanje študentov in potencialnih delodajalcev z namenom pridobivanja praktičnih izkušenj v času študija in reševanja realnih izzivov okolja.

Platforma ŠI:UM
Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju

  • Konferenca
  • Konferenca
  • Skupinska fotografija
  • Skupinska fotografija
  • Skupinska fotografija
  • Skupinska fotografija

Izdaje pri katerih so soavtorji študenti FT UM

Gradovi Posavja
Artiče
Priporočila za zelene prireditve
Gorski kotar
Exercises in Travel
Moslavina
Po poti modre frankinje
Čabar
Sevnica
Brežice
Prezid in Gorski kotar
Anton Martin Slomšek

založniška dejavnost

Dejavnost založništva na Fakulteti ureja Pravilnik o postopkih izvajanja založniške dejavnosti na Fakulteti za turizem UM. 

Pravilnik o postopkih izvajanja založniške dejavnosti na Fakulteti za turizem UM
V  okviru omenjenega pravilnika deluje Komisija za založniško dejavnost v sestavi:
izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler - predsednica
izr. prof. dr. Maja Turnšek - članica
izr. prof. dr. Marko Koščak - član
izr. prof. dr. Tina Šegota - članica
doc. dr. Barbara Pavlakovič – članica

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

Njeno glavno poslanstvo je skrb za izdajateljsko dejavnost Univerze v Mariboru oziroma njenih članic ter najpomembneje za disiminacijo dosežkov avtorjev iz Univerze v Mariboru in drugih cenjenih avtorjev, kolikor je mogoče široko po svetovnem spletu.
univerzitetna založba univerze v mariboru
Fakulteta za turizem izdaja v okviru Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru številne publikacije, nekatere so za prenos brezplačno dostopne v digitalni obliki.

dostop do IZDANIH publikacij FT UM
Trenutno je mogoče na FT UM naročiti naslednje tiskane izvode publikacij. Za naročilo kontaktirajte tajništvo Fakultete za turizem.

Naslov:

Podeželje in razvoj gastronomije v Sloveniji: Teritorialne kolektivne blagovne znamke po modelu 'Izvorno slovensko' v letu 2020

Avtor:

Tanja Lešnik Štuhec (ur.)


Cena: 32,00 €

Naslov:

Literarni turizem in priložnosti za njegov razvoj v Sloveniji: Louis Adamič – pisatelj z zgodbo, ki povezuje Slovenijo, Balkan in Združene države Amerike

Avtor:

Jasna Potočnik Topler


Cena: 20,00 €

Naslov:

Nozioni di base della lingua italiana per il settore del turismo : Seconda edizione

Avtor:

Mojca Kompara Lukančič


Cena: 26,00 €

Naslov:

Nozioni di base della lingua italiana per i lavoratori del turismo 
1. dopolnjena izdaja

Avtor:

Mojca Kompara Lukančič


Cena: 18,90 €

konferenčna dejavnost

Raziskovalni in strokovni dogodki, konference

Na Fakulteti za turizem se udeležujemo in tudi soustvarjamo raziskovalne in strokovne dogodke tako na lokalni, nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Prav tako organiziramo številna redna interna in eksterna raziskovalna srečanja, s katerimi krepimo raziskovalno sodelovanje znotraj Fakultete, Univerze in širše.

V preteklem obdobju smo bili tako organizatorji in soorganizatorji številnih raziskovalnih in strokovnih dogodkov, konferenc, posvetov, delavnic in srečanj kot so Tourism and Development conference (TAD konferenca), Mednarodni simpozij Geofood, Bet on Health International Scientific Conference, Bet on Health okrogla miza, Spletni posvet Geofood - »Spodbujanje izkoriščanja geotermalne energije in zelene prihodnosti Slovenije«, »Znanje za Posavje« - okrogla miza posavskih akademikov in številnih drugih.
Prav tako se naši zaposleni kot vabljeni strokovnjaki udeležujejo številnih dogodkov s področja turizma in povezanih področij.

Za sodelovanje naših strokovnjakov pri vašem dogodku ali za podobno tovrstno sodelovanje nas kontaktirajte na:

raziskovanje.ft@um.si
conference.ft@um.si
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram