Razpis za študente tutorje na FT UM

Objavljamo:

SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja tutorjev (tujih) študentov, koordinatorjev tutorjev (tujih) študentov in njihovih pomočnikov na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru.

 

Kandidature se dostavijo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega sklepa (Obrazec 1) skupaj s prilogami najkasneje do ponedeljka, 04. 10. 2021 do 10.00 ure v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu v tajništvo FT UM s pripisom »Kandidatura za tutorja študenta FT – ne odpiraj«.
Kandidaturi mora biti priložen:
- Izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo
- Potrdilo o vpisu za študijsko leto 2021/22

Kandidature, ki bodo vložene po zgoraj določenem roku, bodo zavržene kot prepozne.

Spoštovani,

na POVEZAVI objavljamo prednostno listo sprejetih v študentska stanovanja FT UM v mesecu septembru 2021.

Vsi bodoči in obstoječi študenti, ki še iščete svoje nastanitve v Brežicah, si lahko pomagate z informacijami na naši spletni strani na povezavi: Študentsko življenje - Fakulteta za turizem (um.si).

Spoštovani študenti,

kot ste bili že obveščeni, Univerza v Mariboru organizira Cepilni dan za študente UM, ki bo potekal dne​ 23. 9. 2021 ob 15. uri v prostorih tehniških fakultet UM, na nas​lovu Smetanova ulica 17, 2000 Maribor.

Na voljo bodo cepiva proti Covid-19:

 • AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
 • Johnson & Johnson (Janssen) - v kolikor bo v tem času dostavljeno

Cepivo boste lahko izbrali na mestu cepljenja.

 

Vse zainteresirane vabimo, da se na cepljenje p​rijavijo z izpolnitvijo obrazca do četrtka, 23.9.2021 do 9:00.  Izpolnitev ankete je mogoča samo ob prijavi z digitalno identiteto Univerze v Mariboru.

 

​Cepljenja se lahko udeležijo tudi zaposleni na UM.

 

Spoštovani študenti FT UM,

ne pozabite, da je v ponedeljek, 20. 9. 2021  zadnji dan, da opravite elektronski vpis v višji letnik v AIPSu (navodila ste prejeli po elektronski pošti).

POZOR: Vpisni list je potrebno natisniti, podpisati in poslati v referat, vključno do 23. 9. 2021. Ko v referatu prejmemo podpisan vpisni list, šele takrat potrdimo in zaključimo vaš vpis v višji letnik.

Iz Knjižnice Brežice svojim uporabnikom sporočajo novosti o prevzemu gradiva za vse uporabnike. Več informacij na spletni strani: https://www.knjiznica-brezice.si/

 

PCT-knjižnica

Obveščamo vas, da Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 - področje vzgoje in izobraževanja ter športa dne, 6.9.2021 zahteva drugačne pogoje PCT za študente.

 

»Študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje (če ne izpolnjujejo drugega PCT pogoja)  za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem okolju.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih.

Navedenim upravičencem pripada pet testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sami ali starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju. Če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja predloži potrdilo o šolanju in osebni dokument. Če je oseba študent, udeleženec izobraževanja odraslih, udeleženec športnih programov ali športno rekreativne dejavnosti, poleg kartice zdravstvenega zavarovanja predloži tudi potrdilo o šolanju in osebni dokument oziroma potrdilo o udeležbi v športnih programih ali športno rekreativni dejavnosti.

Če oseba že izpolnjuje pogoj PCT, testiranja s testom HAG za samotestiranje ni potrebno izvajati.

V primeru pozitivnega rezultata testirana oseba obvesti osebnega zdravnika, ki jo napoti na potrditev z metodo PCR. Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu vodstvo zavoda ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.«

 

Podrobne informacije najdete na naslednji povezavi: Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 - področje vzgoje in izobraževanja ter športa | GOV.SI

Vse dobro!

Referat za študentske zadeve FT UM

Na podlagi določil Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/2021) morajo vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Torej morate imeti (tudi) študenti, ob vstopu v stavbo FT (razlog npr. izpit, obisk referata itd,..), izpolnjen pogoj PCT. Za razumevanje in sodelovanje se vam v naprej zahvaljujemo.

Referat FT UM

 

Dopolnitev 27. 8. 2021:

Vlada RS na včerajšnji seji sprejela Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 5. septembra 2021, spremembe in dopolnitve pa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dopolnitev se nanaša na drugi  odstavek 2. člena odloka, ki določa, tedensko testiranje  za osebe, navedene v 1. členu odloka. Obveznost tedenskega testiranja se dodaja tudi za študente. Tudi za študente se tedensko testiranje financira iz državnega proračuna. S tem se podaljšuje veljavnost ukrepa PCT v visokošolskih zavodih, Vlada RS pa je pritrdila temu, da se za vse študente, ki niso preboleli COVID-19 ali se niso cepili proti okužbi, uredi brezplačno testiranje, test bo veljaven 1 teden.

 

Obveščamo vas, da so na povezavi Policija - Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa  objavljene aktualne informacije o vstopu v Slovenijo in pogojih PCT.

Obveščamo vas, da bo kmalu možen vpis v višji letnik ter vam pošiljamo informacije in navodila za vpis.

 

KDAJ - elektronski vpis bo mogoč od 26. julija do 20. septembra 2021. Vašo dokumentacijo moramo v referat prejeti najkasneje do najkasneje 20. septembra 2021, do 10. ure.

KAKO - vpis v višji letnik in ponovni vpis v isti letnik bo potekal po pošti.

POGOJI - za napredovanje v višji letnik so:

VS Turizem:

Študent lahko napreduje v 3. letnik, ko ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in 48 ECTS iz 2. letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri predmetih: Management prireditev in Športni turizem.

UN Turizem:

Študent lahko napreduje v 3. letnik, ko ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in 48 ECTS iz 2. letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri predmetih: Destinacijski management in Management človeških virov.

VS Sodobne turistične prakse:

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti vse obveznosti pri naslednjih učni enoti: Osnove turizma. Študenti, ki niso državljani RS, morajo k vpisnem listu priložiti še Potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezika v obsegu najmanj 30 ur.

UN Turizem: sodelovanje in razvoj:

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS. Obvezno mora opraviti vse obveznosti pri predmetu: Teorija turizma. Študenti, ki niso državljani RS, morajo k vpisnem listu priložiti še Potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezika v obsegu najmanj 30 ur.

MAG Turistične destinacije in doživetja:

Študent napreduje v 2. letnik, ko z opravljenimi obveznostmi 1. letnika skupno zbere najmanj 45 ECTS.

 

POSTOPEK

a) VPIS V VIŠJI LETNIK (za vse, ki izpolnjujejo pogoje)

 • Ko imate izpolnjene vse pogoje za vpis, se preko sistema AIPS elektronsko vpišete.
 • Izpolnjen VPISNI LIST natisnete in ga podpišete povsod, kjer je to potrebno. V primeru, da vpisnega lista ne podpišete, je vaš vpis neveljaven.
 • OBVEZNA PRILOGA:
  1. Potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezika (min 30 ur) – priložijo samo tuji študenti pred vpisom v 2. letnik študijskega programa na 1.stopnji.
 • Vso dokumentacijo s priporočeno pošiljko pošljete na naslov: Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s pripisom »Za vpis v višji letnik«.
 • V kolikor prejeta dokumentacija ne bo popolna, boste na študentski mail prejeli poziv na dopolnitev prilog.
 • Po vpisu boste na domači naslov prejeli UPN za plačilo stroškov vpisnine in 4 izvode potrdil o vpisu. Cenik za študijsko leto 2021/2022 najdete na spletni strani FT (cenik). Vpisne stroške poravnate po prejetju plačilnega naloga
 • Hologramsko nalepko za študentsko izkaznico boste osebno prevzeli naknadno v času uradnih ur v referatu.

V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, ga lahko prav tako naročite preko sistema AIPS.

 

b) IZJEMNE ODOBRITVE VPISA ŠTUDENTA V VIŠJI LETNIK

Študenti, ki ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti za vpis v višji letnik, lahko skladno s 85. členom Statuta UM zaprosite za vpis v višji letnik pod posebnimi pogoji. Prošnjo mora študent na KŠZ zadeve vložiti najkasneje do 20. septembra 2021. Obvezno priložiti: ustrezna dokazila + potrdilo o plačilu izdaje sklepa.

POMEMBNO: Študentu, ki odda prošnjo za vpis v višji letnik in izpolnjuje tudi pogoje za ponavljanje letnika svetujemo, da odda tudi podredno prošnjo (točka 8. na obrazcu) za ponavljanje, v kolikor mu vpis v višji letnik ne bi bil odobren.

c) PONAVLJANJE LETNIKA

Za ponavljanje letnika mora študent skladno s 121. členom Statuta UM pred vpisom obvezno vložiti Prošnjo na KŠZ zadeve najkasneje do 20. septembra 2021Obvezno priložiti: ustrezna dokazila + potrdilo o plačilu izdaje sklepa.

d) PODALJŠANJE STATUSA

Študenti, ki imajo druge upravičene razloge (glej Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM) se lahko status študenta podaljša (214. člen Statuta UM), in sicer za eno leto med študijem ali ob zaključku študija. Prošnjo mora študent na KŠZ vložiti najkasneje do 20. septembra 2021. Obvezno priložiti: ustrezna dokazila + potrdilo o plačilu izdaje sklepa.

e) VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ

Vpisna navodila so ista kot za vpise v višje letnike. Študent lahko preveri v študentskem referatu, če ima pravico do vpisa v absolventski staž (dodatne informacije).

 

Ukrepanje v primeru težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista:

V primeru, da izpolnjujete pogoje za vpis ter vam elektronski sistem AIPS kljub temu ne omogoči e-vpisa, pošljite e-mail z opisom težave na spletni naslov referat.ft@um.si.

 

Želimo vam prijetne počitnice!

Lep pozdrav, Študentski referat FT

Univerza v Mariboru študente vabi na spletni dogodek, dan odprtih vrat za Kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti.

Dogodek bo potekal danes, 21. 7. 2021 ob 11. uri. Več o dogodku na moja.UM.

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram