Skoči do osrednje vsebine

študentsko življenje

Študentsko življenje je za večino zagotovo eno izmed najlepših življenjskih obdobij. Študentsko življenje v mestu Brežice se prav gotovo razlikuje od tistega v velikih mestih, kar pa ne pomeni, da je zato kaj manj zanimivo in pestro. Naši študenti so zato toliko bolj povezani in delujejo kot skupnost. Za zabavo in obštudijske dejavnosti večinoma poskrbi Študentski svet fakultete, ki organizira številne aktivnosti, kot so brucovanje, predbožična zabava, predizpitni medfakultetni piknik, dobrodelni dogodki, teden zdravja, obisk študentskega kongresa Turizmijada v Budvi in MEKST v Novem Sadu, ekskurzije in teambuildinge, Trivia, kino večere in številne druge aktivnosti …
Več o študentSKEM SVETU FT UM
Študentski svet Fakultete za turizem je za študente 1. letnikov pripravil Študentski priročnik za bruce, v katerem lahko najdete veliko koristnih informacij o študentskem življenju na FT UM skozi oči naših študentov.
ŠTUDENTSKI PRIROČNIK ZA BRUCE

Več o študentskem življenju v Brežicah lahko izveste tudi na spletnih straneh Društva študentov Brežice in Mladinskega centra Brežice.
DRUŠTVO ŠTUDENTOV BREŽICE
MLADINSKI CENTER BREŽICE

bivanje in prehrana

V Brežicah je na razpolago več oblik bivališč za študente:

Študentska stanovanja Fakultete za turizem (skupno 23 ležišč, ki so vsako leto različno zasedena, cena na osebo / ležišče je okvirno 175 € mesečno). Trenutno še nekaj prostih ležišč.
Bivanje pri zasebnikih v Brežicah in okolici (ponudnike lahko poiščete sami ali pa vam pri tem pomagamo mi).
Bivanje pri zasebnikih s subvencijo (to je možno le pri zasebnikih, ki imajo s sklepom dovoljeno to vrsto oddajanja stanovanj; študent mora oddati prošnjo za subvencionirano bivanje preko e-obrazca na portalu eVŠ).
Študenti si lahko poiščejo tudi možnost bivanja v MC Hostlu.


Študentska stanovanja Fakultete za turizem

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru za svoje študente nudi študentska stanovanja. Gre za skupno 23 ležišč, ki so vsako leto različno zasedena. Cena na osebo z vključenimi stroški znaša približno 175 €.
Zainteresirani kandidati vložijo pisno vlogo s prilogami v referat FT do datuma določenega v razpisu.

Razpis za sprejem študentov FT UM v študentska stanovanja 2023/2024 
Vloga za sprejem študentov v študentska stanovanja ft um
MERILA za razvrščanje stanovalcev

Kandidati za bivanje morajo imeti status študenta, vpisanega na FT UM. Merila razvrstitve upoštevajo:

oddaljenost od stalnega prebivališča,
uspeh pri maturi oz. povprečno oceno študija,
izjemen učni ali študijski uspeh oz. uspeh na področju obštudijskih dejavnosti.
Študentka

Fotografije nekaterih stanovanj FT UM si lahko ogledate v galeriji:

Bivanje pri zasebnikih v Brežicah in okolici

V Brežicah z okolico številni zasebniki oddajajo sobe in stanovanja študentom. Študenti in bodoči študenti tovrstne namestitve poiščete sami, vendar se na Fakulteti trudimo, da vam to iskanje malce olajšamo. Zato vsako leto objavimo oz. posredujemo seznam zasebnih ponudnikov, ki so nas obvestili, da bi našim študentom nudili sobe.

Vsi zasebniki, ki ste zainteresirani za oddajo stanovanj študentom FT v tekočem študijskem letu, lahko oddate prijavo z izpolnjenim OBRAZCEM in SOGLASJEM na e-naslov naslov ft@um.si ali po pošti Fakulteta za turizem UM, CPB 36, 8250 Brežice.

seznam zasebnih ponudnikov (brežice in okolica)
OBRAZEC ZA SOBODAJALCE ZASEBNIKE
SOGLASJE ZA SOBODAJALCE ZASEBNIKE

Bivanje pri zasebnikih s subvencijo v Brežicah

Za uveljavljanje subvencije pri zasebnikih morajo študenti izpolnjevati pogoje, določene v Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov. Na razpis, ki je na spletni strani Študentskih domov UM objavljen praviloma junija, morajo za sprejem ali za podaljšanje bivanja oddati elektronsko prošnjo preko portala eVŠ.

Študenti, ki bodo izpolnjevali pogoje za subvencionirano bivanje pri zasebnikih, bodo lahko sklenili pogodbe za bivanje samo pri tistih zasebnikih, ki jim je bilo s sklepom odobreno oddajanje določenega števila ležišč študentom s subvencioniranim bivanjem. Za vrednost višine subvencije se študentu zmanjša višina najemnine pri zasebniku za posamezen mesec.


PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANJU

Prehrana

Redni, izredni in študenti na mednarodnih izmenjavah so upravičeni do subvencionirane študentske prehrane. Subvencijo lahko študenti koristijo pri ponudnikih v Brežicah in okolici, za identifikacijo pri koriščenju subvencionirane študentske prehrane pa uporabljajo aplikacijo na mobilnem telefonu ali brezkontaktno čip kartico. 

Več informacij o študentski prehrani ter lokacije ponudnikov subvencionirane hrane najdete na spletni strani Študentska prehrana.

ŠTUDENTSKA PREHRANA

Potrebuješ pomoč?

Tu smo zate. Na fakulteti smo vam pripravljeni pomagati tako zaposleni kot tudi študenti. Ker je fakulteta manjša, se med seboj skoraj vsi poznamo praktično po imenu, stavimo na dobre medosebne odnose ter menimo, da nobena ovira ni nepremostljiva. Na pomoč vam priskočijo študenti, predstavniki vašega letnika, ki vas zastopajo v Študentskem svetu Fakultete in prodekan študent, ki po potrebi posreduje tudi pri morebitnih zagatah z vodstvom in profesorji, poleg tega pa imamo odlično organiziran tutorski sistem. Sestavljajo ga tutorji študenti in predavatelji, ki so vedno pripravljeni pomagati.


študentski svet ft um 
tutorstvo in demonstratorstvo

pogosta vprašanja

1. Kakšna je razlika med VS in UN programom?
Temeljni cilj VS programa je, da bodo diplomanti kompetentni strokovnjaki, ki se bodo zaposlovali v podjetjih, ki opravljajo katerokoli turistično dejavnost in tudi v vseh ostalih podjetjih, ki se pojavljajo kot kooperanti ali komplementarji pri oblikovanju turistične ponudbe. VS program zajema več kontaktnih ur (560 ur), ki so namenjene opravljanju prakse v ustreznih turističnih organizacijah.

Cilji univerzitetnega študijskega programa so ustvariti diplomante, ki bodo sposobni samostojnega in takojšnjega usmerjanja in izvrševanja delovnih nalog na področju turistične dejavnosti; usposobiti strokovnjake za optimalno implementacijo teoretičnih znanj v turistično prakso in za reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu. Diplomantom se posreduje ustrezna temeljna znanja za nadaljevanje izobraževanja na 2. stopnji študija.

2. Katere poklice lahko opravljam z dokončanim posameznim programom?
VS: Po končanem študiju se lahko diplomanti zaposlite v gospodarskih družbah, kjer je turizem osnovna dejavnost, v službah lokalne samouprave, na ravni menedžmenta v regionalnih destinacijskih in lokalnih turističnih organizacijah, v raziskovalnih in razvojnih centrih na področju državne uprave.

UN: Po končanem študiju se lahko diplomanti zaposlite v večjih ali manjših podjetjih, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, v podjetjih za načrtovanje in iskanje novih oblik turizma, v potovalnih agencijah, v javnih zavodih, organih državne uprave in lokalne samouprave.

MAG: Diplomanti se bodo lahko zaposlovali v različnih gospodarski družbah, predvsem pa v tistih, ki se ukvarjajo s turizmom kot svojo osnovno dejavnostjo. Tam bodo lahko opravljali dela s področja raziskovanja, načrtovanja in razvoja turistične ponudbe. Ravno tako lahko opravljajo delo vodenja in upravljanja večjih turističnih gospodarskih družb. Na področju negospodarstva oziroma v službah zlasti lokalne samouprave lahko opravljajo delo managementa regionalnih destinacijskih in lokalnih turističnih organizacij, kakor tudi koordiniranje aktivnosti med destinacijami v okviru turističnega sistema. Diplomanti programa se lahko zaposlijo na posameznih raziskovalnih in razvojnih centrih na področju državne uprave, in sicer za področja, ki se s svojo dejavnostjo tvorno vključujejo v ustvarjanje in ponudbo turističnega proizvoda (direktorat za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, sorodna dela na Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za kulturo itd.). Nadaljnja segmentacija in hitro spreminjajoče se povpraševanje po turističnih proizvodih samo povečuje možnosti zaposlovanja visoko strokovnega kadra s področja turizma.
3. Kje poteka študij v Mariboru ali Brežicah?
Fakulteta za turizem je članica Univerze v Mariboru in ima sedež v Brežicah. Redni študij v slovenskem jeziku poteka v Brežicah in se izvaja v slovenščini. Svojo dislocirano enoto ima fakulteta v Ljubljani, kjer izvaja izredni študij v angleškem jeziku.

4. Kako in kje študenti opravljajo prakso?
Praktično usposabljanje (praksa) se lahko izvaja samo pri subjektih turističnih dejavnosti, ki ponujajo delo, primerno fakultetni stopnji izobrazbe. Študenti lahko praktično usposabljanje opravljajo tudi v tujini npr. v okviru programa Erasmus+.  Primerno organizacijo, kjer boste opravljali prakso si lahko poiščete sami, ali pa vam pri tem pomaga koordinator za praktično usposabljanje na fakulteti. FT sodeluje z več kot s 30 organizacijami, kjer lahko opravljate praktično usposabljanje.
5. Koliko ur prakse ima program?
VS: Študenti visokošolskega študijskega program Sodobne turistične prakse imajo 160 ur praktičnega usposabljanja v 2. letniku in 400 ur praktičnega usposabljanja v 3. letniku.

UN: Študenti univerzitetnega študijskega programa Turizem: sodelovanje in razvoj imajo v 3. letniku 400 ur praktičnega usposabljanja.

MAG: Študenti magistrskega študijskega programa Turistične destinacije in doživetja nimajo klasičnega praktičnega usposabljanja, vendar se z delom na praktičnih primerih srečujejo tudi pri predmetih Praktikum 1, 2 in 3. 
6. Ali so kakšne omejitve pri vpisu?
Do sedaj na prvem prijavnem roku za vpis še nismo imeli omejitve vpisa na študijske programe.
7. Koliko imate vpisnih mest?
Vpisna mesta za študijsko leto 2021/22RedniIzredni
Sodobne turistične prakse – visokošolski
strokovni program
– Brežice6515
– Ljubljana (izvedba samo v angleškem jeziku)35
Turizem: sodelovanje in razvoj – univerzitetni program4015
Turistične destinacije in doživetja - magistrski program
- Brežice 3015
- Ljubljana (izvedba samo v angleškem jeziku)-60
Sodobne turistične študije - doktorski-5
8. Kje lahko nadaljujem študij?
Študent/ka po končanem dodiplomskem študijskem programu (VS ali UN) lahko nadaljuje študij na magistrskih programih 2. stopnje pod pogoji, ki so določeni v posameznih študijskih programih. 

Na FT UM lahko diplomanti obeh programov (VS ali UN) neposredno nadaljujejo študij na našem magistrskem programu Turistične destinacije in doživetja. 

Študent/ka po končanem podiplomskem študijskem programu 2. stopnje (MAG) lahko nadaljuje študij na doktorskih programih 3. stopnje pod pogoji, ki so določeni v posameznih študijskih programih.
9. So za vpis potrebni diferencialni izpiti? 

Diferencialni izpiti na dodiplomskem študiju (visokošolskem strokovnem in univerzitetnem) niso potrebni.

Na podiplomskem študiju (na magistrskem študijskem programu) so diferencialni izpiti v nekaterih primerih potrebni.
Diferencialne izpite mora pred vpisom v 1. letnik magistrskega študija opraviti vsak, ki je zaključil študijski program drugih strokovnih (nesorodnih) področij, opredeljenih v takrat aktualnem razpisu za vpis. Vsa vprašanja o diferencialnih izpitih lahko pošljete na elektronski naslov referat.ft@um.si.


10. Na kateri program se lahko vpišem z opravljeno poklicno maturo?
Z opravljeno poklicno maturo se lahko neposredno vpišete na VS program. Za vpis na UN program, morate pri poklicni maturi opraviti še peti predmet.
11. Kateri izbirni predmet na poklicni maturi moram opraviti, da se lahko vpišem na UN program?

Izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika, tuji jezik, zgodovina, ekonomija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
Z vpisom v študijsko leto 2025/26 bodo pričeli veljati novi pogoji za vpis na univerzitetni program. Več o spremembi pogojev na povezavi

12. Ali je možno iti na Erasmus+ izmenjavo?
Na fakulteti vsekakor zelo vzpodbujamo Erasmus izmenjave. Izkušnja v tujini prinaša dolgoročne pozitivne učinke za osebni in strokovni razvoj posameznika. Tako je program Erasmus+ namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter spodbujanju prostovoljstva. 
Študenti FT UM se pogosto poslužujejo t.i. "Erasmus izmenjav", pri tem jih zelo spodbujamo, ter jim ponujamo na izbiro preko štirideset partnerskih (organizacij) fakultet po celotni Evropi, kamor se lahko odpravijo študirati za semester ali dva. Več informacij na spodnji povezavi. 
študentska mobilnost

študij za tuje državljane

Na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru izrekamo dobrodošlico vsem študentom iz drugih držav!

naši študenti o študiju na FT UM

 • FT je predvsem zelo prilagodljiva fakulteta, kar je meni kot tujki zelo pomembno. Profesorji pa tudi študenti so se pripravljeni prilagoditi in so razumevajoči do tujcev, še posebej glede jezika, kar novim tujim študentom pogosto predstavlja veliko težavo.

  FT ima zanimiv študijski program, ki vsebuje veliko dela na terenu in študentom omogoča pridobivanje veliko različnih kompetenc. Žal se je s pandemijo študijski proces preselil "online", ampak tudi v to vrsto študija fakulteta vlaga veliko truda.

  Odnosi med profesorji in študenti so dobri in spoštljivi. Kar je meni osebno všeč, je, da se študenti lahko kadarkoli obrnemo na profesorje, asistente in to brez bojazni in občutka manjvrednosti. Sem mnenja, da je zelo pomembno, da se počutiš enakovreden in predvsem spoštovan.

  Vera Stepanov, BIH
  Študentka univerzitetnega študijskega programa (v slovenščini)
 • Na Fakulteto za turizem sem se vpisal predvsem zaradi veliko praktičnega usposabljanja in študijskega programa, ki sledi trendom v turizmu. Kot tujemu študentu je bilo na začetku nekoliko zapleteno poslušati tuji jezik, a se je s pomočjo profesorjev in asistentov vse hitro uredilo in začelo teči svoj pot. Imeli smo tečaj slovenskega jezika, ki ga je organizirala fakulteta. 

  Na predavanjih vlada prijetno vzdušje in zato dobimo veliko znanja, ki ga bomo v prihodnosti zagotovo potrebovali. Zaradi majhnosti fakultete je pristop predavatelja do študenta bolj individualen. Tudi strokovni zaposleni na fakulteti so vsi prijazni in vsak problem se hitro reši. 

  Ustvari si prihodnost in postani FTrganec! :)

  Radovan Ćopić, BIH
  Študent visokošolskega strokovnega programa (v slovenščini)
 • Moje ime je Kuljeet Kaur Sidhu, prihajam iz severnega dela Indije. Obiskujem zadnje leto dodiplomskega študija v angleškem jeziku. Svojo izkušnjo s študijem bi želela deliti z bodočimi študenti, ki še razmišljajo o vpisu ter jim sporočiti, da lahko pridejo brez strahov. 

  Fakulteta igra pomembno vlogo v mojem življenju, v teh dveh letih sem pridobila nove izkušnje, znanja in izobrazbo. Sem zelo ponosna nase, tudi na to, da sem celo edina ženska v svojem letniku.


  Na koncu bi se želela zahvaliti vsem mojim profesorjem.

  Kuljeet Kaur Sidhu, Indija
  Študentka dodiplomskega programa (v angleščini)
Kakor turizmu pritiče, pozdravljamo kulturno raznolikost, ki nas vse bogati in uči. Tako pri nas študirajo študenti iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Črne gore ter po uvedbi izrednega študija v angleščini tudi študenti, ki prihajajo npr. iz Indije, Kitajske, Rusije in številnih drugih držav.
Študenti, ki se odločijo za študij v slovenskem jeziku, študirajo na rednih programih, ki so zanje večinoma brezplačni, tisti, ki se zaradi jezikovne bariere ali kakšnega drugega razloga odločijo za študij v angleščini, za študij plačajo šolnino.


Študij tujcev na rednih programih v slovenščini

Veliko tujih študentov, ki prihajajo iz držav, ki so po jeziku sorodni slovenščini, se odločijo za redni brezplačni študij v slovenskem jeziku.
Glede na bližino hrvaške meje se na Fakulteto za turizem vpiše mnogo hrvaških študentov, saj lahko državljani Republike Hrvaške študirajo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani – torej brezplačno na rednem visokošolskem, univerzitetnem ali magistrskem študiju. Postopek vpisa poteka enako kot pri državljanih Republike Slovenije, z enakimi roki ter izpolnjeno prijavo preko portala eVŠ.

Na fakulteti smo veseli tudi vseh študentov iz drugih sosednjih držav, kot je Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija … Navodila za vpis tujcev iz držav, ki niso članice EU, se nahajajo na povezavi: 

Rokovnik prijavno-vpisnega postopka za tujce: non-eu (SI)
ROKOVNIK PRIJAVNO-VPISNEGA POSTOPKA ZA TUJCE non-eu (en)

Vsi študenti, ki so se predhodno izobraževali na inštitucijah izven Slovenije, svoje izobraževanje pa želijo nadaljevati na Univerzi v Mariboru, morajo pridobiti odločbo o priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na UM. Odločbo pridobijo tako, da izpolnijo in oddajo elektronski obrazec za prijavo na študij preko portala eVŠ. 
Dodatne informacije glede postopka priznavanja tujega izobraževanja lahko pridobite na Univerzi v Mariboru v času uradnih ur, vsak delavnik med 9. in 11. uro ter med 13. in 14. uro, na telefonski številki +386 2 235 52 63 ali preko e - pošte priznavanjeizobrazevanja@um.si.

Študenti iz drugih držav članic EU in študenti ostalih držav, ki so vpisani v redne študijske programe Fakultete za turizem, morajo pred vpisom v 2. letnik študijskega programa izkazati udeležbo na tečaju slovenskega jezika (raven B1). Več informacij pod opisom posameznega študijskega programa - pogoji za napredovanje. 

studiraj turizam (HR)


Študij tujcev na izrednih programih v angleškem jeziku

V študijskem letu 2018/19 smo vpisali prvo generacijo študentov, ki študira na naših programih v angleščini, predavanja potekajo na dislocirani enoti v Študentskem Kampusu v Ljubljani. Študenti, ki študirajo na izrednem študiju v angleščini, imajo enake pravice kot redni študenti v Sloveniji.

Več o študiju na dodiplomskem (Contemporary Tourism Practices) in podiplomskem magistrskem programu (Tourism Destinations and Experiences) v angleškem jeziku se nahaja na angleški različici spletne strani .

kontakt


Kje nas najdeš?

BREŽICE, kjer izvajamo vse redne študijske programe in kjer je tudi uprava Fakultete za turizem.

Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru
Cesta prvih borcev 36
8250 Brežice

Ft Um

LJUBLJANA, kjer se nahaja naša dislocirana enota znotraj Študentskega kampusa, kjer izvajamo izredni študij v angleškem jeziku.

Dislocirana enota Fakultete za turizem
Študentski kampus

Pivovarniška ulica 6
1000 Ljubljana


Koga lahko kontaktiraš?

Za vse informacije študiju, prijavi in vpisu se lahko obrnete na Referat za študentske zadeve, kjer vam bodo prijazne sodelavke z veseljem odgovorile na vaša vprašanja.

+386 8 205 70 67
referat.ft@um.si
referat za študentske zadeve


Kje in kako nas spoznaš?

Pred samo prijavo in vpisom na študij na naši fakulteti nas lahko spoznaš na katerem izmed številnih kariernih dogodkov, sejmov, na predstavitvah po srednjih šolah, na spletnih predstavitvah, ki jih organiziramo, ter na informativnih dnevih, ki vsako leto potekajo za dodiplomski študij običajno v sredini februarja in za podiplomski študij, ki navadno potekajo v sredini maja. Naše študente in zaposlene spoznaš po zelenih majicah, prijaznosti in širokih nasmeških.


Prihajajoči promocijski dogodki

12. februar 2024 ob 16. uri; ONLINE SPLETNA PREDSTAVITEV ZA TUJCE (Z. BALKAN), PRIJAVA 

16. februar 2024 ob 10. in 15. uri; INFORMATIVNI DNEVI NA FAKULTETI ZA TURIZEM; CPB 36, Brežice

17. februar 2024 ob 10. uri; INFORMATIVNI DNEVI NA FAKULTETI ZA TURIZEM; CPB 36, Brežice

17. februar 2024 ob 12. uri; SPLETNI (PO)INFORMATIVNI DAN; PRIJAVA

Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram