Skoči do osrednje vsebine

referat za študentske zadeve

V referatu za študentske zadeve FT UM dobite informacije v zvezi z vpisom, študijem, urnikom, izpitnim redom, postopkom diplomiranja in drugih izzivih študentov.

V referat lahko pridete osebno ali pokličete po telefonu izključno v času uradnih ur.

Uradne ure Referata za študentske zadeve:

julij in avgust: ponedeljek - petek od 9.  do 10. ure
ponedeljek - petek od 8. 30 do 10. 30 ure
sreda od 13. do 15. ure

ali po predhodnem dogovoru preko telefona ali e-pošte.

Zaposlene strokovne sodelavke v študentskem referatu :

Janja Lupšina 
Vodja študentskega referata
Področje dela: Razpisi, vpisi, izpiti
+386 8 205 70 63
janja.lupsina@um.si
Tanja Druks Ralinovski 
Področje dela: Zaključna dela, praktično usposabljanje
+386 8 205 70 67
tanja.druks@um.si
PINTERIC KLARA 0049
Klara Pinterič
Področje dela: Izredni študij
+386 8 205 40 13
klara.pinteric@um.si

obvestila za študente

27. 11. 2023
Kandidatura volitev predstavnikov študentov v Senat FT

Objavljamo: SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Fakultete za turizem Univerze v Mariboru V Senat Fakultete za turizem UM se voli tri predstavnike iz vrst študentov za mandatno dobo 1 leta, od dneva izvolitve. Mandatna doba dosedanjim članom predstavnikom študentov v Senatu Fakultete za turizem UM poteče dne 17. 12. 2023. Kandidiranje za člane […]

VEČ
Arhiv obvestil »

knjižnica

Knjižnica Fakultete za turizem deluje v prostorih KNJIŽNICE BREŽICE, 
ki se nahaja na naslovu Trg Jožeta Toporišiča 1, Brežice.

Oddelek FT UM najdete v 1. nadstropju na strokovnem oddelku.

Več o Knjižnici Brežice:
Knjižnica Brežice - SPLETNA STRAN
+386 7 496 26 49

KONTAKTI FT KNIŽNICA:
ft.knjiznica@um.si
+386 2 250 74 67
OBRATOVALNI ČAS IZPOSOJE:
pon., torek, sreda in petek: od 7. do 18.30 ure
četrtek: od 7. do 15. ure
sobota: od 8. do 13. ure
POLETNI OBRATOVALNI ČAS (jul. in avg.):
pon., torek, čet. in petek: od 8.30 do 16. ure
sreda: od 11. do 18.30 ure
sobota: zaprto
PRED PRAZNIKI:
30. april, 24. in 31. december: 
od 7. do 12. ure
Kako se vpišem v knjižnico?
V knjižnico se lahko včlanite prek spletnega vpisa z uporabo digitalne identitete. Navodila najdete na navedeni spletni povezavi.   

Ob prvem obisku knjižnice morate predložiti osebni dokument, študentsko izkaznico ter podpisati vpisnico. Če niste študent Univerze v Mariboru, je potrebno poravnati članarino po veljavnem ceniku.
Študenti Fakultete za turizem se lahko v knjižnico vpišete tudi z uporabo spletnega vpisa.
Več:
spletni VPIS V KNJIŽNICO ft um
navodila za spletni vpis v knjižnico
Kaj knjižnica nudi?
V knjižnici najdete strokovno in znanstveno literaturo, ki vam bo v pomoč pri študiju. Prav tako lahko uporabljate čitalnico in računalnike, ki so na voljo v Knjižnici Brežice. Literaturo lahko poiščete v spletnem knjižničnem katalogu ter si jo rezervirate in podaljšate rok izposoje prek storitve Moja knjižnica.
SPLETNI KNJIŽNIČNI KATALOG
MOJA KNJIŽNICA

Študentom so na voljo tudi elektronski viri, do katerih lahko prosto dostopate iz prostorov fakultete. Prav tako imate možnost oddaljenega dostopa do elektronskih informacijskih virov (znanstveni časopisi in revije, elektronske knjige …) z oddaljenih lokacij.
ELEKTRONSKI VIRI
ODDALJEN DOSTOP do elektronskih virov

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Če si za potrebe svojega študija oziroma znanstveno-raziskovalnega dela želite izposoditi gradivo, ki ga ni na voljo v knjižnici UM FT, pošljite e-sporočilo na naslov ft.knjiznica@um.si. Poleg čim bolj natančnih podatkov o gradivu, ki bi si ga želeli izposoditi preko medknjižnične izposoje (avtor, naslov, založba, leto izdaje), obvezno pripišite še svoje polno ime, naslov stalnega bivališča in številko članske izkaznice. Stroški medknjižnične izposoje so zaračunani po veljavnem ceniku, stroški mednarodne medknjižnične izposoje pa so odvisni od vrste storitve in cenika dobavitelja.

Predlogi naročil

Če ste odkrili publikacijo, ki je v knjižnici Fakultete za turizem nimamo, in menite, da bi publikacija obogatila našo zbirko, lahko po e-pošti ft.knjiznica@um.si pošljete podatke o želeni publikaciji. 

Vaš predlog bomo preučili in vas obvestili o odločitvi za morebitni nakup.
Bibliografije raziskovalcev, informacijska dejavnost

Vpis bibliografij raziskovalcev in ostale storitve informacijske dejavnosti zagotavljamo na daljavo. Za informacije smo dosegljivi preko e-pošte ft.knjiznica@um.si.

Elektronski viri na daljavo
Elektronski viri na daljavo so dostopni preko spletne strani Univerzitetne knjižnice Maribor na povezavi: 
ELEKTRONSKI VIRI ukm

študentski svet

Študentski svet Fakultete za turizem (ŠS FT) je avtonomni organ fakultete, ki ga sestavljajo študenti predstavniki posameznih letnikov študijskih programov na vseh stopnjah študija. Tesno sodeluje s Študentskim svetom Univerze v Mariboru, ki združuje študente predstavnike vseh fakultet članic Univerze v Mariboru. 

ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V MARIBORU
Študentski svet je zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete, tako da se zavzema za dobrobit študentov, pomaga reševati problematiko, ki je povezana s študenti in si prizadeva za študentom prijaznejši in kvalitetnejši študij. Prav tako pa študentski svet izvaja program interesnih oziroma obštudijskih dejavnosti študentov. 


Prodekan za študentska vprašanja

Avatar_F
Lana Vogrinc
mandat: 5. 7. 2023–4. 7. 2025
lana.vogrinc@student.um.si


kontakt in družbena omrežja študentskega sveta

Naloge prodekana za študentska vprašanja so predstavljanje in zastopanje interesov vseh študentov, sklicevanje in vodenje sej Študentskega sveta Fakultete za turizem, reševanje težav povezanih s študenti in študijem ter skrb za dobre odnose med študenti in zaposlenimi.
Prav tako prodekan za študentska vprašanja tesno sodeluje z vodstvom Fakultete za turizem, prodekani za študentska vprašanja ostalih članic UM ter s prorektorjem za študentska vprašanja UM. Mandatna doba prodekana za študentska vprašanja je dve leti.


Sestava študentskega sveta Fakultete za turizem:

1. letnikVedad Abdagić, član ŠS FT, predsednik ŠS 1. letnika
Klara Klavs, članica letnika
Aleksandra Cvejić, članica letnika
Balša Rolović, član letnika
2. letnikEma Omahen, članica ŠS FT, predsednica ŠS 2. letnika
Antonija Klokočovnik, članica ŠS FT, članica ŠS 2. letnika
Antonija Klokočovnik, članica letnika
Dimitar Jovanovski, član letnika
Petra Jurečič, članica letnika
Sambodhi Soma Gondane, član letnika
3. letnikIza Hana Šobar Maslarič, članica ŠS FT, predsednica ŠS 3. letnika
Ana Kuhelj, članica ŠS FT, članica ŠS 3. letnika
Almaida Mizić, članica letnika
Katja Fakin, članica letnika
4. letnikPatricija Zorič, članica ŠS FT, predsednica ŠS 4. letnika
Lana Vogrinc, članica ŠS FT, članica ŠS 4. letnika
5. letnikKaja Šetinc, članica ŠS FT, predsednica ŠS 5. letnika
Nina Andrejč, članica ŠS FT, članica ŠS 5. letnika
Absolventi
DoktorskiMihaela Franjić, članica ŠS FT, predsednica ŠS doktorskih študentov
Študentski svet sestavljajo predsedniki vsakega letnika in po en član vsakega sveta letnika oz. sveta absolventov in sveta podiplomskih študentov, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov. Mandatna doba članov Študentskega sveta članice univerze in mandatna doba študentov, ki jih voli ali imenuje Študentski svet članice, traja eno leto.

Člani študentskega so-sveta so vsi ostali člani letnika brez volilne pravice. Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem položaju.

Aktivnosti študentskega sveta Fakultete za turizem UM

Študentski svet FT UM skrbi tudi za pestro dogajanje na fakulteti. Je organizator in soorganizator številnih dogodkov in aktivnosti za študente, kot so:
brucovanje,
izvedba strokovne ekskurzije v Novi Sad (Srbija),
ter obisk Mednarodnega kongresa študentov,
dobrodelni december, 
teden zdravja,
predizpitni piknik,
obisk študentskega kongresa Turizmijada v Budvi (Črna Gora),
Trivia in kino večeri,
izdaja študentskega časopisa Oporturist.


Dokumenti in povezave:
Program dela ŠS FT UM za leto 2022
Pravilnik o delovanju in sestavi študentskih svetov

vabila in Zapisniki sej ŠS FT UM

Vabila in zapisniki sej ŠS v letu 2022/23:
Vabila in zapisniki sej ŠS v letu 2021/22:
Vabila in zapisniki sej ŠS v letu 2020/21:
Zapisniki sej ŠS v letu 2019/20:
Zapisniki sej ŠS v letu 2018/19:

tutorstvo in demonstratorstvoTutorstvo

Tutorstvo je sistem pomoči med študenti, katerega namen je vodenje, usmerjanje, motiviranje in pomoč študentom pri pridobivanju znanja, kompetenc in veščin, ki pripomorejo k študijski in osebnostni uspešnosti. Študenti višjih letnikov so tako na voljo študentom nižjih letnikov, da svetujejo in pomagajo. Za informacije se obrnite na študentski svet po elektronski pošti studentskisvet.ft@student.um.si.

Namen študentskega tutorskega sistema je:
olajšati študentom vključevanje v fakultetno in univerzitetno okolje;
usmerjati študente skozi študij in jim svetovati pri reševanju splošnih problemov, ki se pojavljajo v času študija;
graditi odnos med študenti in visokošolskimi učitelji ter institucijo kot celoto na humanizmu, partnerstvu in skupnih prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev;
z navedenim izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in izboljšati kakovost študija;
nuditi študentom s posebnimi potrebami pomoč v študijskem procesu;
povečati zainteresiranost študentov za študij;
povečati odzivnost in sodelovanje študentov v študijskem procesu;
krepiti pripadnost fakulteti;
spodbujati študente k sodelovanju v ob študijskih procesih.

Učiteljsko tutorstvo je oblika tutorske dejavnosti, pri kateri tutorji učitelji svetujejo in pomagajo študentom glede njihovega študija, izbire študijske poti in reševanja drugih vprašanj, povezanih s FT in UM.
Tutorji v tekočem študijskem letu :
Tutor učitelj (izredni študij)pred. dr. Biljana Božinovskibiljana.bozinovski@um.si
Tutor učitelj (izredni študij)doc. dr. Milica Rančić Demirmilica.rancic1@um.si
Tutor učitelj (izredni študij)prof. dr. Boštjan Brumenbostjan.brumen@um.si
Tutor učitelj (redni študij)izr. prof. dr. Jasna Potočnik Toplerjasna.potocnik1@um.si
Tutor učitelj (redni študij)doc. dr. Maja Borlinič Gačnikmaja.borlinic@um.si
Tutor učitelj (redni študij)doc. dr. Vita Petekvita.petek2@um.si
Tutor učitelj (redni študij)asist. Mihaela Franjićmihaela.franjic1@um.si
Tutor učitelj (redni študij)asist. Nadja Mlakarnadja.mlakar1@um.si
Pravilnik o izvajanju tutorstva na FT UMDemonstratorstvo


Študenti demonstratorji primarno delujejo z namenom sodelovanja in pomoči pri pedagoškem delu svojih mentorjev. Študenti demonstratorji lahko v manjšem obsegu pomagajo tudi pri pedagoškem delu asistenta in učitelja s pripravo gradiv na vajah ali pri predavanjih in preko drugih oblik sodelovanja. 

Cilji demonstratorstva so predvsem pridobivanje izkušenj z raziskovalnim in pedagoškim delom in krepitev obojestranskega sodelovanja med študenti in predavatelji/asistenti. Več informacij je na razpolago v pravilniku o demonstratorstvu na Fakulteti za turizem.
Pravilinik - demonstratorstvo

karierni center

Karierni center Univerze v Mariboru ponuja raznovrstne aktivnosti za študente, diplomante in delodajalce, kot so osebno in skupinsko svetovanje glede razvoja karierne poti študenta, učenja, priprave življenjepisa ali priprave na zaposlitveni razgovor.
Karierni center organizira tudi različne dogodke, kot so predavanja, seminarji, delavnice, okrogle mize ter druga srečanja in večji dogodki, kot je npr. Karierna tržnica. Prav tako pa študente obvešča o prostih delovnih mestih, praksah in možnostih zaposlitve.

alumni

Spoštovani diplomanti in študenti zaključnih letnikov, dovolite nam, da z vami sodelujemo tudi po diplomi. Vabimo vas, da se pridružite Alumni klubu Fakultete za turizem. Klub spodbuja povezovanje med študenti različnih generacij ter pomaga vzpostavljati povezave med diplomanti, strokovnjaki s področja turizma in s Fakulteto za turizem. Prav tako pa ste vi tisti, ki s svojim znanjem soustvarjate prihodnost turizma in nam lahko pomagate prispevati k razvoju naše fakultete ter študijskih programov tudi v prihodnje.

Želimo, da svoje zgodbe in dosežke delite z nami! Zato vas vljudno vabimo, da izpolnite pristopno izjavo za včlanitev v mrežo Alumni Univerze v Mariboru. Članstvo v mreži vam omogoča sodelovanje pri aktivnostih kluba, uporabo elektronskega naslova oblike ime.priimek@student.um.si in elektronskega predala na tej povezavi.

Pristopno izjavo lahko oddate preko portala AIPS:
AIPS
e-naslov študent UM

Vsi člani Alumni kluba ste vabljeni k spremljanju spletne strani in družbenih omrežij Fakultete za turizem ter k obisku različnih dogodkov in delavnic, ki se na fakulteti odvijajo tekom študijskega leta. Člani boste prav tako vabljeni na dogodke, ki bodo organizirani z namenom druženja diplomantov Fakultete za turizem.

Več informacij najdete tudi na strani Alumni UM.
ALUMNI UM

ANKETA ZAPOSLJIVOSTI DIPLOMANTOV FT UM

Na Fakulteti za turizem smo pripravili spletno anketo, s katero želimo preveriti zaposlenost in zaposljivost naših diplomantov. Vaše povratne informacije o pridobljenih in pričakovanih kompetencah, so ključnega pomena, da lahko zagotavljamo kakovost študijskih programov, ki jih izvajamo. S svojimi odgovori boste pripomogli k nadaljnjemu kakovostnemu razvoju fakultete. Anketa vam bo vzela približno 10 minut časa in je anonimna. Odgovori bodo uporabljeni zgolj za namene samoevalvacije Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!
V primeru vprašanj, se prosim obrnite na: asist. Tomi Špindler: tomi.spindler@um.si ali asist. Tjaša Alegro: tjasa.alegro1@um.si.

 

 

anketa zaposljivosti diplomantov ft um
 • Na FT UM sem se največ naučil o pomenu odgovornega in trajnostnega upravljanja in načrtovanja turistične destinacije. Mislim, da je fakulteta zelo kvalificirana za učenje o »green in eco friendly« turističnih temah in ima odlične strokovnjake, prav tako kot je Slovenija najboljše mesto, kjer je mogoče v praksi videti vse rezultate takšne organizacije in truda.

  Pridobljeno zunanje na FT UM bi želel uporabiti tako, da bi lahko Srbija na tem področju dosegla boljše rezultate in da bi mladi, zlasti tisti, ki se želijo aktivno vključiti v turizem, razumeli pomen takega pristopa.
  Tudi sodelovanje s profesorji in asistenti, (sodelovanje na mednarodnih konferencah) je veliko prispevalo k mojemu nadaljnjem akademskemu delu. Z njimi sem imel večkrat priložnost pisati strokovne prispevke s področja turizma, ki so bili javno pohvaljeni.

  Aleksa Panić, magister turizma
  Delovno mesto: asistent Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum, Beograd
 • Študij na FT UM je pomembno prispeval k moji odločitvi o ustanovitvi lastnega podjetja Posluj eko. Preko številnih predavateljev, ki svoje znanje profesionalno in ažurno predajajo naprej, sem pridobila vse potrebne informacije, s pomočjo katerih sem ustvarila vizijo in željo po nadaljnjem delovanju v turistični panogi.

   Predvsem pa sem hvaležna za pridobljeno znanje o trajnostnem poslovanju in metodah, kako to doseči, kar sem dodatno spoznala preko raziskovanja v okviru magistrske naloge. Na podlagi pridobljenih znanj sedaj uspešno pomagam in svetujem turističnim ponudnikom pri transformaciji v okolju prijaznejše poslovanje ter pri pridobivanju okoljskih znakov in drugih certifikatov. 

  Poleg osnovnega znanja sem se tekom študija spoznala z nekoliko bolj specifičnimi tematikami, ki so me opremile tudi z znanjem o zagonu podjetja. Vse pohvale predavateljem, ki svojo strokovnost uspešno dopolnjujejo s študentom prijaznim pristopom, predvsem pa s prilagodljivostjo in potrpežljivostjo, kar je v današnjem svetu še kako pomembno.

  Maja Klančnik, magistrica turizma
  Delovno mesto: lastno podjetje Posluj eko
 • Na FT UM sem spoznala, kakšen pomen ima turizem, tako v praktičnem kot teoretičnem delu. Izkušnje, ki so jih delili profesorji, jih povezovali s teorijo in nam jih omogočili izkusiti v praksi, so najboljša pridobljena znanja kar sem jih lahko prejela. 

  V Googlu cenijo, da je moja pridobljena izobrazba vsestranska in da zajema oba vidika–naučeno v knjigi in pridobljeno v praksi.

  Paula Trpkov, diplomantka turizma (VS)
  Delovno mesto: Google UK
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram