študiraj turizem

Zakaj študirati na Fakulteti za turizem?

Butična fakulteta in mirno študijsko okolje.
Poudarek na osebnem pristopu in kakovostnih medosebnih odnosih.
Izkušeni predavatelji s kreativnimi in inovativnimi učnimi pristopi.
Zagotavljanje kakovosti študija z mentorstvom in individualnim usmerjanjem.
Pridobivanje izkušenj z vključenostjo v projekte in raziskave.
Mednarodna sodelovanja v obliki študijskih izmenjav in gostovanj.
Praktično usposabljanje (praksa) in terenske vaje so del študijskega procesa.
Najsodobnejši študijski programi turizma po meri gospodarstva in študentov, posodobljeni v letu 2020.
Redni študij je brezplačen na prvi in drugi stopnji.
Med študijem spoznavaš svet s pomočjo študentskih izmenjav (mobilnosti), potovanj in ekskurzij.
Študij turizma je dinamičen in zanimiv, nikoli dolgočasen.

naši študenti o študiju na FT UM

 • "Fakulteta za turizem je odlična popotnica za življenje. V svojem obdobju študija sem se naučil veliko stvari, ne samo tistih za izpit, ampak tudi za življenje. Če priznam, začetek je bil res bil težek, saj sem se odselil od doma in prišel v kraj, kjer nikogar nisem poznal; a sem na koncu ugotovil, da je to bila najboljša odločitev v mojem življenju. Spoznal sem veliko ljudi z vseh koncev Slovenije, s katerimi sem navezal doživljenjske stike. 

  Poleg prijateljstva vem, da mi bodo ti stiki in poznanstva prišla prav tudi na prihodnji karierni poti. Moj študij in življenje v Brežicah na FT UM mi je prineslo kopico izkušenj in kompetenc, za katere sem zelo hvaležen. Študij mi je omogočal sodelovanje na raznih projektih, ki ne samo da so vir dodatnega zaslužka, ampak so tudi odličen način, da sem pridobljeno teoretično znanje preizkusil na praktičnem primeru. Češnja na vrhu smetane pa so brezpogojno mednarodne ERASMUS+ izmenjave, ki sem se jih tudi udeležil. 

  Fakulteta nudi mobilnost na mnogih priznanih univerzah po vsej Evropi, jaz sem se denimo odločil za polletno izmenjavo v sončni in topli Portugalski. Zdaj razumem, zakaj so študijska leta najboljša leta. Zato lahko le rečem, hvala FT UM in hvala Brežice."

  David Boršo
  absolvent visokošolskega strokovnega programa
 • Na Fakulteto za turizem sem se primarno vpisala zaradi sodobno zasnovanega študijskega programa in predmetov, ki sledijo trenutnim trendom v turizmu. Prav zaradi majhnosti fakultete menim, da je pristop predavateljev in asistentov veliko bolj individualen, saj se lažje posvetijo vsakemu študentu. 

  Veliko snovi temelji na praktičnih znanjih, tudi v okviru predavanj, kjer na terenu spoznavamo in odkrivamo, kar smo se naučili v predavalnici. Na fakulteti se daje velik poudarek lastnemu razmišljanju in pogledu na turizem ter se omogoča aktivno vključevanje v prireditve in razne projekte, ki omogočajo študentu lasten razvoj in širitev znanj. 

  Fakulteto za turizem bi zagotovo ponovno izbrala za svoj študij.

  Ina Olup
  diplomantka visokošolskega strokovnega programa
 • FT je predvsem zelo prilagodljiva fakulteta, kar je meni kot tujki zelo pomembno. Profesorji pa tudi študenti so se pripravljeni prilagoditi in so razumevajoči do tujcev, še posebej glede jezika, kar novim tujim študentom pogosto predstavlja veliko težavo.

  FT ima zanimiv študijski program, ki vsebuje veliko dela na terenu in študentom omogoča pridobivanje veliko različnih kompetenc. Žal se je s pandemijo študijski proces preselil "online", ampak tudi v to vrsto študija fakulteta vlaga veliko truda.

  Odnosi med profesorji in študenti so dobri in spoštljivi. Kar je meni osebno všeč, je, da se študenti lahko kadarkoli obrnemo na profesorje, asistente in to brez bojazni in občutka manjvrednosti. Sem mnenja, da je zelo pomembno, da se počutiš enakovreden in predvsem spoštovan.

  Vera Stepanov 
  študentka univerzitetnega študijskega programa
 • Moja izkušnja študija na Fakulteti za turizem je izjemno pozitivna.

  Tekom študija so bili profesorji in ostali zaposleni zelo prijazni in prilagodljivi.
  Ker sem poleg študija opravljala tudi študentska dela in trenirala izven svojega kraja bivanja je kdaj prišlo tudi do situacij, da nekatere naloge nisem uspela opraviti pravočasno ali pa sem zaradi udeležbe na mednarodnih tekmovanjih na predavanjih manjkala. Na fakulteti zaradi tega nisem imela nikoli težav, kvečjemu so mi z veseljem priskočili na pomoč.

  Tekom študija sem pridobila veliko novih izkušenj za katere verjamem, da mi bodo prišle prav pri moji karierni poti.

  Senta Jeler
  študentka visokošolskega strokovnega programa, športnica

posebnosti študija na FT UM

Terenske vaje

Terenske vaje so del študijskega procesa vseh študijskih programov. Študenti se s profesorjem ali asistentom odpravijo na teren, da si ogledajo primere dobrih praks s področja turizma in s turizmom povezanih dejavnosti. Teren lahko poteka en dan ali več dni skupaj. Študenti na terenu proučijo in si ogledajo posamezne primere turističnih destinacij, ponudbe, znamenitosti, turističnih proizvodov ter tudi degustirajo in na ta način prebudijo vse senzorične čute, kar je v turizmu še kako pomembno. Na podlagi doživetega na terenu in v skladu z načrtom predmeta kasneje opravijo del svojih študijskih obveznosti na primer s seminarsko ali projektno nalogo, kjer predlagajo svoje ideje in rešitve za obiskani teren.

Študentski projekti

Študenti Fakultete za turizem so vključeni v raziskovalno in projektno delo fakultete. 
Z delom na projektih pridobijo dragocene izkušnje, spletejo poznanstva, se povezujejo z organizacijami iz gospodarstva in negospodarstva, s študenti drugih fakultet ter pridobijo praktična znanja iz svojega študijskega področja. Prav tako so študenti za delo na projektih pogosto tudi plačani, kar je zagotovo še dodatna vzpodbuda.
Več o raziskovanju študentov

Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje je obvezen del študijskega procesa vseh študijskih programov, saj se turizma ni mogoče naučiti le v predavalnici. To v praksi pomeni, da študenti dodiplomskih programov del študijskih obveznosti zaključnih letnikov opravijo v podjetju oz. organizaciji praviloma iz področja turizma oz. s turizmom povezanih dejavnosti, kjer pridobivajo neprecenljive izkušnje ter povezujejo naučeno teorijo iz predavanj in vaj s prakso. Študenti podiplomskega študija pa v okviru določenega predmeta organizirajo in izvedejo pravo potovanje.

Več o praktičnem usposabljanju 

Študentske izmenjave

Študentske izmenjave so odločitev in izkušnja, za katero večinoma vsi udeleženci pravijo, da je bila ena izmed najboljših v njihovem življenju. Študenti se preko različnih razpisov mobilnosti prijavijo na študentsko izmenjavo ter semester ali dva študirajo na univerzi v tujini. Za to dobijo tudi delno finančno kritje in nepozabna življenjska dogodivščina se lahko začne! Naši študenti se študentskih izmenjav radi udeležujejo, kot se za študente turizma tudi spodobi. Prav tako ima naša fakulteta široko mrežo partnerskih institucij in študentske mobilnosti zelo vzpodbuja!

Več o študentski mobilnosti 

študijski programi

Turizem: sodelovanje in razvoj

univerzitetni študijski program

Podiplomski študij

Turistične destinacije in doživetja

magistrski študijski program

dodiplomski študij

Študij turizma je prava odločitev za vse, ki vas mikajo potovanja, radi delate z ljudmi, odkrivate nove kotičke, se učite tuje jezike, aktivno preživljate prosti čas, vas zanimajo druge kulture …

Na Fakulteti za turizem boste dobili široka znanja z različnih področij turizma. Pri tem boste teorijo povezali s prakso, saj vas bodo na predavanjih obiskali številni uspešni gospodarstveniki, na terenskih vajah pa boste sami spoznali turistične znamenitosti po Sloveniji, Evropi in svetu.
Ker se turizma ne da učiti le iz knjig, se boste na VS in UN programu udeležili praktičnega usposabljanja. Tako boste vrhunsko usposobljeni za delo na različnih področjih turistične ponudbe.

Oba dodiplomska študijska programa, sta bila s študijskem letom 2020/21 prenovljena in posodobljena v skladu s potrebami turističnega gospodarstva - poudarek na digitalnem, trajnosti in na znanju jezikov.
Sodobne turistične prakse (VS)
Sodobne turistične prakse
visokošolski strokovni program

Komu je študij namenjen?
- Tistim, ki se po študiju želite zaposliti.
- Tistim, ki vas zanimajo praktični vidiki turizma.
- Tistim, ki želite pregledno znanje turizma.

Kdo se lahko vpiše?
- Vsi z opravljeno poklicno maturo.
- Vsi z opravljeno splošno maturo.

Trajanje:
- 3 leta (6 semestrov)

Način študija:
- Redni v slovenščini (Brežice)
- Izredni v angleščini (Ljubljana)

Poudarki programa:
- Sodoben in vsebinsko raznolik, temelji na najnaprednejših vsebinah.
- Poudarek na praktičnem izobraževanju.
- Razvoj veščin za komunikacijo in delo z ljudmi.
- Razvijanje kreativnosti v turistični ponudbi.
- 3 tuji jeziki.

Pridobljeni naziv, stopnja
dipl. tur. VS,  1. bolonjska stopnja (6/2)
diplomant-ka turizma VSPredvidene zaposlitve:

v podjetjih, ki opravljajo katero koli turistično dejavnost: termalno-zdraviliški turizem, kmečki in planinski turizem, sejemski in zabaviščni turizem, športno-rekreativne dejavnosti, spoznavno-izobraževalni in kulturni turizem, gastronomski in vinski turizem, turizem dobrega počutja, delovanje potovalnih agencij;
 v vseh podjetjih, kjer se pojavljajo kot dobavitelji in sooblikovalci turistične ponudbe;
na področju javne uprave s področja turizma na vseh lokalnih ravneh;
v regionalnih destinacijskih organizacijah, regionalnih razvojnih organizacijah, lokalnih turističnih organizacijah in turistično-informacijskih centrih;
kot samostojni nosilci turistične dejavnosti - samozaposlitev.
Turizem:sodelovanje in razvoj (UN)
Turizem: sodelovanje in razvoj
univerzitetni študijski program

Komu je študij namenjen?
- Tistim, ki želite pridobiti poglobljeno teoretično in raziskovalno znanje turizma.
- Tistim, ki želite študij nadaljevati na 2. stopnji.

Kdo se lahko vpiše?
- Vsi z opravljeno splošno maturo.
- Vsi z opravljeno poklicno maturo in opravljenim dodatnim predmetom.

Trajanje:
- 3 leta (6 semestrov)

Način študija:
- Redni v slovenščini (Brežice)

Poudarki programa:
- Vsebinsko poglobljen program.
- Pridobivanje znanja za oblikovanje turistične ponudbe in vodenje procesov.
- Razumevanje vloge turizma in povezljivost z drugimi dejavnostmi.
- 3 tuji jeziki.

Pridobljeni naziv, stopnja
dipl. tur. UN, 1. bolonjska stopnja (6/2)
diplomant -ka turizma UN


Predvidene zaposlitve:

v večjih ali manjših podjetjih, ki se ukvarjajo s specifično turistično dejavnostjo, kot so: termalno-zdraviliški turizem, športno-rekreativni programi, podeželski in gorski turizem, prireditveni in kongresni turizem, zabaviščni turizem in turizem dobrega počutja, spoznavno-izobraževalni in kulturni turizem ter kopališki in navtični turizem;
v podjetjih za načrtovanje in iskanje novih oblik turizma ter iskanje alternativnih oblik izvajanja srečevanja turistične ponudbe in povpraševanja;
v potovalnih agencijah, javnih zavodih, organih državne uprave in lokalne samouprave.
Sodobne turistične prakse
visokošolski strokovni program

Prijave za dodiplomski študij

Kdaj se prijavim?
Rokovnik : Pomembni datumi za prijavo in vpis – dodiplomski študij.

Prijavni roki za državljane RS in državljane držav članic EU

Prijavni roki Predvideni rezultatiVpis
1. rok: 16. 2.–19. 3. 202130. 7. 2021do 17. 8. 2021
2. rok: 20. 8.–27. 8. 202122. 9. 2021do 30. 9. 2021
Rok za zapolnitev mest:23. 9. in 24. 9. 2021, do 12. uredo 30. 9. 2021

Prijavni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic EU

Prijavni roki Predvideni rezultatiVpis
1. rok:16. 2. -20. 4. 20213. 9. 2021do 30. 9. 2021
2. rok: 6. 9. -8. 9. 2021Do 30. 9. 2021
Rok za zapolnitev mest:Do 30. 9. 2021
Kako se prijavim?
Kandidati/ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ:
s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
s AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali
z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.
Elektronska vloga: evš portal
Kot pravočasna se upošteva:

prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu (za prvi prijavni rok velja, da je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ do zaključka posameznega roka, po zaključku posameznega roka spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče).
Obvezne priloge:

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2021/2022 prijavitelji/-ce vlagajo vsa k prijavi zahtevana dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod točko 6 in v prilogi 4 razpisa) elektronsko preko portala eVŠ.

Več o tem, kako oddati dokazila hkrati s prijavo za vpis in kako naknadno, si lahko prebereš v dodatnih navodilih za nalaganje prilog.

DODATNA NAVODILA - NALAGANJE PRILOG EVŠ 
Kdo lahko odda prijavo?
V PRVEM PRIJAVNEM ROKU SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI:

A - državljani/ke Republike Slovenije in državljani/ke držav članic Evropske unije;
B - državljani/ke držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami/e ali njihovi starši rezidenti RS za davčne namene;
C - osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite in prosilci/ke za mednarodno zaščito.

Kandidati/ke naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni/e , da izpolnjujejo oziroma bodo izpolnjevali/-e pogoje za vpis v posamezni študijski program, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!

Kandidati/ke lahko v prvem in drugem prijavnem roku po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali/e pogoje za vpis.

Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat/ka uvrščen/a v prvi študijski program, za katerega bo izpolnil/a vse pogoje.
V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI:

A - ki se niso prijavili v 1. roku;
B - ki se niso uvrstili v noben študijski program;
C - ki se niso vpisali v noben sprejeti program;

Drugo prijavo za vpis lahko oddajo tudi tisti, ki so se po prvem prijavnem roku vpisali v sprejeti študijski program, vendar so se iz njega izpisali do 17. 8. 2021.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:


V tem prijavnem roku se na prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi ali drugi prijavi naštetih študijskih programov, in kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Razpis za vpis
Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2021/22 je izšel 9. 2. 2021. 
V sklopu razpisa za vpis na Fakulteto za turizem v študijskem letu 2021/22 objavljamo naslednje dokumente:

Razpis za vpis v 1. letnik s številom vpisnih mest na Fakulteti za turizem
Vpisna mesta za tujce 2021/22
Vpisna mesta za vpis v višji letnik 2021/22
Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov 2021/22
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Za več informacij o prijavi in vpisu na Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru pridobite na spletni strani moja.UM ali nas kontaktirajte na e-naslov referat.ft@um.si.

podiplomski študij

Magistrski študijski program Turistične destinacije in doživetja je študij za vse, ki želite poglobiti in utrditi svoje zanje s področja turizma ter si pridobiti nove kompetence raziskovanja, načrtovanja in oblikovanja inovativnih rešitev za kompetenčno turistično ponudbo v mednarodnem okolju. 

Urnik rednega magistrskega študija je prilagojen zaposlenim, saj se obveznosti izvajajo ob popoldnevih. Hkrati pa tudi magistrskim študentom omogočamo praktično delo v povezavi z lastno turistično izkušnjo, saj sami organizirajo strokovno ekskurzijo.
Redni magistrski študijski program Turistične destinacije in doživetja je brezplačen za vse državljane, ne glede na starost. Vsi, ki te možnosti še niste uveljavili in ste končali kak drug visokošolski program (bolonjsko stopnjo 6/2-STARI PROGRAMI VS), se lahko vpišete na redni magistrski študij (možnost brezplačnega magistrskega študija ne velja za diplomante starega univerzitetnega programa).

Magistrski študijski program Turistične destinacije in doživetja smo s študijskim letom 2020/21 prenovili in posodobili v skladu z najnovejšimi smernicami in potrebami gospodarstva. 
Turistične destinacije in doživetja (MAG)
Turistične destinacije in doživetja
magistrski študijski program

Komu je študij namenjen?
- Tistim, ki želite nadgraditi svoje znanje v turizmu ali razširiti svoje znanje iz druge panoge.
- Tistim, ki vas zanima raziskovalno delo.
- Tistim, ki želite spoznati najsodobnejše pristope in trende v turizmu.
- Tudi že zaposlenim.

Trajanje:
- 2 leti (4 semestri)

Način študija:
Redni v slovenščini (Brežice).
Izredni v angleščini (Ljubljana).

Poudarki programa:
- Najsodobnejši program, ki je usmerjen k poglobljenemu izobraževanju in usposabljanju vodilnega kadra.
- Poudarek je na pridobivanju znanja strateškega razvoja destinacij.
- Usmerjen k oblikovanju kreativnih izkušenj in doživetij.
- Omogoča možnosti raziskovanja o in v turizmu.
- Mentorstvo, individualni pristop, delo v manjših skupinah.
- Vsebine iz prakse in tudi praktično delo na terenu.

Pridobljeni naziv, stopnja
mag. tur., 2. bolonjska stopnja (7)
magister turizma / magistrica turizma

Predvidene zaposlitve:

V gospodarskih družbah, kjer je turizem osnovna dejavnost. Dela zaobjemajo področje raziskovanja, načrtovanja, vodenja in upravljanja večjih turističnih gospodarskih družb. 
Na področju negospodarstva oz. v službah lokalne samouprave opravljajo delo menedžmenta regionalnih destinacijskih in lokalnih turističnih organizacij ter koordiniranja aktivnosti med destinacijami v okviru turističnega sistema.
V posameznih raziskovalnih in razvojnih centrih na področju državne uprave, in sicer v sferah, ki se s svojo dejavnostjo tvorno vključujejo v ustvarjanje in ponudbo turističnega proizvoda. Nadaljnja segmentacija in hitro spreminjajoče se povpraševanje po turističnih proizvodih povečujeta možnosti zaposlovanja visoko strokovnega kadra s področja turizma.
Sodobne turistične prakse
visokošolski strokovni program

Prijave za podiplomski študij

Kdaj se prijavim?
Rokovnik : Pomembni datumi za prijavo in vpis–podiplomski študij

Prijavni roki za državljane RS in državljane držav članic EU

Prijavni roki Predvideni rezultatiVpis
1. rok:1. 4.-8. 9. 2021/do 17. 9. 2021
Rok za zapolnitev mest22. 9.–23. 9. 2021 do 12ih/do 30. 9. 2021

Prijavni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic EU

Prijavni roki Predvideni rezultatiVpis
1. rok1. 4.-31. 5. 2021/do 30. 6. 2021
2. rok5. 7.-8. 9. 2021/do 30 .9. 2021
Rok za zapolnitev mest22. 9.-23. 9. 2021, do 12 ure/do 30. 9. 2021
Kako se prijavim?
Prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru kandidat/ka odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ:

s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
s AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali
z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja. Kandidati/-ke morajo ob prvi prijavi v storitev SI-PASS registrirati uporabniški račun, v okviru katerega izberejo tudi želeni način oddaje prijave za vpis. Kandidate/-ke opozarjamo, da si dobro zapomnijo oziroma shranijo uporabniško ime in geslo, ki ju bodo uporabili/-e ob registraciji uporabniškega računa SI-PASS.
ELEKTRONSKA VLOGA evš PORTAL 
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do roka, objavljenega v točkah 2.1 in 2.2 razpisa za vpis.

OPOZORILO
Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidat/ka v spletni aplikaciji eVŠ pritisne gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne stori, prijava ne bo upoštevana v izbirnem postopku. Kandidatom/kam predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res oddali/e v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidat/ka prejme potrdilo na naslov elektronske pošte, naveden na njegovi/njeni prijavi.

Kdo lahko odda prijavo?
ROKI PRIJAVE ZA DRŽAVLJANE EU
V PRVEM PRIJAVNEM ROKU SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI:

A - državljani/ke Republike Slovenije in državljani/ke držav članic Evropske unije;
B - državljani/ke držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami/e ali njihovi starši rezidenti RS za davčne namene;
C - Osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite in prosilci/ke za azil.

V DRUGEM PRIIJAVNEM ROKU ZA ZAPOLNITEV MEST SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI: 

A - Kandidati/ke, ki niso oddali/e prijave v prvem roku. 
B - Kandidati/ke, ki po prvem roku niso bili/e sprejeti/e na želeni študij.
C - Kandidati/ke, ki so se v prvem roku prijavili/-e na študijski program, ki se ne bo izvajal. 
Č - Kandidati/ke, ki so se v prvem roku prijavili/-e na študijski program, za katerega se še ne ve, ali se bo izvajal.
D - Kandidati/ke, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija.
E - Slovenci/ke brez slovenskega državljanstva in državljani/ke držav nečlanic EU – tujci/ke, če se fakulteta za to odloči.

DIFERENCIALNI IZPITI 

Diferencialne izpite mora pred vpisom v 1. letnik opraviti vsak, ki je zaključil študijski program drugih strokovnih (nesorodnih) področij, opredeljenih v razpisu za vpis. Vsa vprašanja o diferencialnih izpitih lahko pošljete na elektronski naslov referat.ft@um.si.

diferencialni izpiti na ft um 
ROKI PRIJAVE ZA DRŽAVLJANE DRŽAV, KI NISO ČLANICE EU 
V PRVEM PRIJAVNEM ROKU SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI:

A - Slovenci/ke brez slovenskega državljanstva.
B- Državljani/ke držav nečlanic EU.

V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI:

A - Kandidati/ke, ki niso oddali/-e prijave v prvem roku.
B - Kandidati/ke, ki po prvem roku niso bili sprejeti/e na želeni študij.
C- Kandidati/ke, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija.

ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH MEST: 

Če bodo po zaključenem prvem prijavnem roku za državljane/ke Republike Slovenije in državljane/ke držav članic Evropske Unije ostala prosta vpisna mesta za redni ali izredni študij in se bo fakulteta odločila, da jih razpiše ter ponudi tudi Slovencem/kam brez slovenskega državljanstva in državljanom/kam držav nečlanic Evropske Unije – tujcem/kam, se lahko le-ti/-e nanje prijavijo v prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani/ke Republike Slovenije in državljani/ke držav članic Evropske unije, šele nato Slovenci/ke brez slovenskega državljanstva in državljani/ke držav nečlanic Evropske Unije – tujci/ke.
Razpis za vpis
Besedilo razpisa v katerem se določa s katero predhodno izobrazbo se kandidat lahko prijavi na podiplomski študijski program Turistične destinacije in doživetja: 
podiplomski razpis na Fakulteti za turizem

Za več informacij o prijavi in vpisu na Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru pridobite na spletni strani moja.um ali nas kontaktirajte na e-naslov referat.ft@um.si.

moja.um - vpis na podiplomski študij 
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram