Razpis za prodekana za študentska vprašanja

Objavljamo:

SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru

Kandidacijski postopek

Predlog za kandidata za prodekana za študentska vprašanja Fakultete za turizem (v nadaljevanju: prodekan) lahko vloži vsak študent Fakultete za turizem Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: FT UM), ki ima status študenta in študira na FT UM s pisno vlogo, v kateri izjavlja, da pristopa h kandidaturi. Kandidaturi se priloži motivacijsko pismo, program dela ter veljavno potrdilo o vpisu.

Predlog z izjavo kandidata z vsemi prilogami se v enem izvodu dostavi v tajništvo FT UM najkasneje do 5. 6. 2023 do 12. ure:

Kandidature se dostavijo na naslov:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s pripisom »Kandidatura za prodekana za študentska vprašanja FT UM – ne odpiraj«, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu.

Tajništvo fakultete prispele kandidature v zaprti pisemski ovojnici opremi z žigom in vpiše datum in čas vložitve.

Tajništvo fakultete dostavi prispele kandidature Komisiji za pregled kandidatur.

Kandidature, ki ne bodo vložene v tajništvo FT UM, najkasneje do 5. 6. 2023 do 12. ure, se ne bodo upoštevale in bodo kot nepravočasne zavržene.

Spoštovani študentke in študenti,

obveščamo vas, da so odprte prijave za mobilnost CEEPUS 2023/24.

Roki za izmenjave preko CEEPUS programa so naslednji:

15. junij – zimski semester
31. oktober – letni semester
30. november – prijave freemover

Več: https://www.cmepius.si/objave/prijavite-se-na-ceepus-izmenjavo/

izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler,
kontaktna oseba na FT UM za CEEPUS mrežo TRANS

Spoštovane študentke, spoštovani študentje,

kot verjetno veste na fakulteti izvajamo projekt ReWo – From research to working life: The Importance of Transferring the Knowledge to Working Life, v okviru projekta bomo izvedli tudi nekaj spletnih dogodkov. Prvi izmed teh dogodkov bo Webinar, ki se bo zgodil v torek 16.5.2023 med 13.00 in 14.45 uro. V okviru dogodka bodo predstavljene dobre prakse prenosa znanja, ki ga generirajo študentje v zaključnih delih v prakso. Tako bomo lahko skupaj prisluhnili praksam iz Finske, Norveške, Portugalske in Slovenije.

Event Programme 16.5

Glede na to, da smo nosilci tega projekta in je eden izmed »key performance indicator«-jev tudi število sodelujočih, je Vaša prisotnost zelo zaželena. Za dodatno motivacijo bo zagotovo poskrbelo tudi to, da bomo v naslednjih mesecih med Vami izbrali štiri študentke ali štiri študente, ki se boste v okviru projekta še letos (november 2023) podali za teden dni na Portugalsko (Lizbona) in v prihodnjem letu (september 2024) še prav tako za teden dni na Norveško (Stavanger). V obeh primerih je pot in nastanitev v celoti pokrita iz projekta. Prisotnost na dogodku ne bo izključujoč pogoj za nadaljnje sodelovanje in prijavo na obe izmenjavi, prinaša pa dodatne točke pri izboru sodelujočih.

Dogodku se lahko pridružite na povezavi tukaj: Click here to join the meeting

Spoštovane študentke, spoštovani študentje,

na FT UM smo bili s strani University of Lapland, povabljeni v program BIP – Blended Intensity Program of Mobility (v Slovenščini KIP – več o: https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-kip/).

Vsebina tokratnega BIP/KIP-a v katerega smo povabljeni je vezana na oblikovanje izkušenj. V kolikor so to tematike, ki Vas zanimajo le pozorno berite dalje.

Za kaj gre?

V prvi fazi projekta bomo v projekt vključeni preko spleta – v septembru 2023 se bo tako zgodila serija predavanj, katerih se udeležujete preko spleta, nekatera bodo posneta nekatera bodo potekala v živo s temi boste pridobili osnovno znanje, ki ga boste potrebovali v drugi fazi projekta.

V drugi fazi projekta bomo odpotovali na Finsko, v Rovaniemi, kjer se bomo udeležili intenzivnega tedna, kjer se bomo srečali z ostalimi člani ekip, program je namreč namenjen povezovanju med študenti iz institucije gostiteljice (University of Lapland – Finska) ter več gostujočih institucij, v našem primeru so to še Universitat de les Illes Baleares (Španija), Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Ciencias Sociais e Políticas (Portugalska) in Univerza v Mariboru – Fakulteta za turizem (Slovenija). V okviru intenzivnega tedna se bo zgodila serija delavnic in predavanj, kjer boste aktivno vključeni tudi vi.

V tretji fazi projekta bomo po koncu mobilnosti na Finsko bomo izvedli še evalvacijo projekta, v katero boste prav tako vključeni.

Kdaj in kam?

Faza 1: Spletne delavnice September 2023

Faza 2: Mobilnost na Finsko – Rovaniemi - med 23.9. in 30.9. 2023

Faza 3: Evalvacija projekta – Oktober 2023

Koliko me bo to stalo?

Sodelovanje v projektu Vas bo stalo predvsem nekaj Vašega časa, pozorno sicer preberite segment o financiranju, osnovno financiranje poti je skopo a veliko vas ima možnost zaprositi za financiranje tistih z manj priložnostmi (nekje 70% vas je upravičenih!)

Projekt Vam bo pokril stroške poti in nastanitve v Rovaniemiju. Vključili bomo še kakšen obrok, nekaj le-teh bo potrebno pokrivati iz lastnih virov.

Kakšni so pogoji sodelovanja?

 1. Status študenta.
 2. Imeti morate visoko stopnjo motivacije in želje po sodelovanju v projektu.
 3. Vse faze projekta potekajo v angleškem jeziku, dobro znanje angleškega jezika tako pisno kot govorno je obvezno.

Koliko je prostih mest?

Na voljo je 6 mest.

Kako in kdaj se prijavim?

Prijave oddate po elektronski pošti vodji projekta izr. prof. dr. Mitji Gorenaku na: mitja.gorenak@um.si

Rok oddaje prijav: ponedeljek 17.4.2023 do 12.00 – PODALJŠANO DO: sreda 26.4.2023 do 12.00

Vsebina prijave:

 1. Spremni dopis v angleškem jeziku, v katerem podate svoje osnovne podatke (ime, priimek, vpisna številka, študijski program, letnik (vpišite letnik v katerega ste vključeni z študijskim letom 2022/2023)).
 2. Motivacijsko pismo v angleškem jeziku v katerem pojasnite zakaj ste prava izbira za ta projekt in zakaj bi si želeli sodelovati v tem projektu.

Pregled prijav in rezultati:

Pravočasno prispele prijave bodo pregledane v začetku maja 2023, s strani asist. Tjaše Alegro in izr. prof. dr. Mitje Gorenaka, ki organizirata izvedbo mobilnosti, na podlagi kakovosti vsebine prijave in motivacijskega pisma bodo tudi izbrane kandidatke oziroma kandidati, ki bodo povabljeni k sodelovanju v projektu še v istem mesecu.

Zanima me več!

Za več informacij se preko e-pošte obrnete direktno na vodjo projekta izr. prof. dr. Mitjo Gorenaka – mitja.gorenak@um.si

Objavljen je Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2023/24. Prvi prijavni rok se odpira 24. marca 2023.

Na Fakulteti za turizem UM ponujamo dva podiplomska programa:

Več o podiplomskem študiju na FT UM najdete TU.

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik magistrskega študija bo ostal odprt:

 • za državljane_ke RS in državljane_ke držav članic EU ter za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva do 8. septembra 2023;
 • za državljane_ke držav nečlanic EU do 31. maja 2023.

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik doktorskega študija bo ostal odprt:

 • za državljane_ke RS in državljane_ke držav članic EU do 8. septembra 2023;
 • za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva in državljane_ke držav nečlanic EU do 31. maja 2023.

Študentski svet Univerze v Mariboru je izdal:

POZIV h kandidiranju za NAGRADE UNIVERZE V MARIBORU ŠTUDENTOM ZA ŠTUDIJSKO, RAZISKOVALNO in UMETNIŠKO DELO, ZA RAZVOJ OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI, ZA PRISPEVEK K INOVACIJSKI DEJAVNOSTI IN ZA ŠPORTNE ter KULTURNE DOSEŽKE.

Namen poziva je med študenti Univerze v Mariboru prepoznati tiste študente, ki prispevajo k inovacijski dejavnosti in so aktivni na športnem, kulturnem, širšem obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva. Namen podeljevanja nagrad je spodbujanje ustvarjalnega vključevanja študentov v aktivnosti na omenjenih področjih in zahvala za izjemne ali druge pomembne dosežke.  

VRSTE NAGRAD

Študentski svet Univerze v Mariboru poda predloge za naslednje nagrade, ki jih Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom:

 • Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM:
  • Znak Leona Štuklja in
  • Plaketa Leona Štuklja.
 •  Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
 •  Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
 •  Listino za naj prostovoljca študenta UM.
 •  Listino za prispevek k inovacijski dejavnosti študentov UM.

ROK ZA ODDAJO VLOG:

Kandidati vložijo svojo vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega poziva, ter obvezno priložijo dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje kriterijev.

Vlogo je potrebno dostaviti najkasneje do 11. 4. 2023 do 12.00 ure (datum in ura prispetja) na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Vloga za nagrado UM – ne odpiraj!«.

Priloge - OBRAZCI ZA KANDIDATURO:

POZIV h kandidiranju za NAGRADE UNIVERZE V MARIBORU

Karierni center UM v sodelovanju s FT UM za študente FT organizira delavnico na temo komuniciranja. Vabljeni v čim večjem številu! Na dogodek se prijavite TUKAJ.

Dotaknili se bomo naslednjih vsebin:

 • verbalno in neverbalno komuniciranje,
 • ovire komuniciranja,
 • kako učinkovito komunicirati na zaposlitvenem razgovoru in čemu se izogniti.

Delavnica bo potekala na daljavo s pomočjo orodja MS Teams, zato vas prosimo, da si na vašo elektronsko napravo namestite program MS Teams. Dostopna bo na tej povezavi.

 • Kdaj: torek, 28. marec 2023, ob 10:00
 • Traja: 90 minut
 • Kje: On-line (MS Teams orodje)
 • Izvajalec: Špela Rojs, Karierni center UM
 • Univerza/fakulteta: Fakulteta za turizem

Več: https://kc.um.si/dogodki/za-studente-ft-um-kako-ucinkovito-komunicirati-in-kaj-nam-lahko-pove-neverb

POLYGLOT CAFÉ poteka v manjših skupinah (do 6 študentov). Prav zato izkoristite odlično priložnost za pridobivanje jezikovnih znanj. S pomočjo naravnega govorca boste spoznali osnove jezika ter se hkrati spoprijateljili s svojo skupino!

KDAJ IN KJE?

Projekt bo potekla od konca marca do začetka junija.

Online, »iz kavča« preko MS TEAMS ali drugega spletnega orodja. Izkušnje iz preteklih let so pokazale, da je študentom online izvedba ustrezala, zato smo se odločili, da s tem nadaljujemo.

KAJ LAHKO PRIDOBITE?
Jezikovna znanja in znanja o drugih kulturah, informacije o študiju in načinu življenja ter nova poznanstva in prijatelje.

KATERIH JEZIKOV SE LAHKO UČIM?

JezikDanUra
Albanski jezikTorek17:00-18:00
Ukrajinski jezikpetek17:00-18:00
Srbski jeziksreda18:00-19:00
Slovaški jezikponedeljek16:00-17:00
Nemški jezikponedeljek16:00-17:00
Poljski jeziktorek18:00-19:00
Češki jezikČetrtek16:00-17:00
Francoski jeziksreda18:00-19:00
Kazahstanski jeziktorek15:00-16:00
Ruski jezikčetrtek15:00-16:00
Turški jeziktorek15:00-16:00
Turški jeziksreda16:00-17:00
Turški jezikpetek18:00-19:00

Vir:

Vir: https://erasmusplusum.si/studij/novica/polyglot-cafe-ucenje-tujih-jezikov-se-nikoli-ni-bilo-tako-zabavno/

Spoštovane študentke in spoštovani študenti,

sedaj je čas za Erasmus+ študijsko mobilnost v naslednjem študijskem letu (2023/24). Na Fakulteti za turizem UM imamo bogato mrežo partnerskih fakultet, ki ponujajo kakovostne študijske programe in s tem omogočajo, da tudi vi pridobite nova znanja in izkušnje.

Objavljen je Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini Erasmus+ v programskih državah za študijsko leto 2023/2024. Prav tako prilagamo gradivo Erasmus+ informativnega dogodka na FT, v kolikor se ga niste uspeli udeležiti.

Postopek prijave na Erasmus+ študijsko mobilnost za študijsko leto 2023/24:

 1. IZBOR UNIVERZE V TUJINI IN USKLADITEV PREDMETOV. Seznam partnerskih institucij lahko najdete tukaj: https://www.ft.um.si/wp-content/uploads/IIA-FT-seznam-partnerskih-drzav.pdf. Študenti za predvideni semester (ali celotno študijsko leto) preverite ujemanje predmetov na FT s predmeti na fakulteti v tujini.
 1. INTERNA PRIJAVA. Vsi, ki si želite v zimskem semestru v študijskem letu 2023/2024 opraviti izmenjavo, morate do 15. marca opraviti interno prijavo na FT. Obrazec za interno prijavo lahko najdete v priponki. Izpolnjen obrazec do 15.3. pošljete na mail tomi.spindler@um.si
 1. PRIJAVA NA UM. Po uskladitvah boste študenti opravili elektronsko prijavo na spletni strani UM (https://studentexchange.um.si). Rok za oddajo elektronske prijave študentov na spletni strani Univerze v Mariboru je 30. marec 2023. Po elektronski prijavi boste sledili nadaljnjim korakom postopka.

Spletna stran Erasmus+ UM je naslov, kjer izveste vse o pogojih Erasmus študentskih izmenjav, o postopku pridobitve dotacije, poiščete obrazce za prijavo, izveste o izkušnjah študentov itd. Link: https://www.erasmusplus.um.si/studij/

Erasmus+ mobilnost v času študija je edinstvena izkušnja. Verjamemo, da boste ustvarili lepe spomine in širili svojo mrežo poznanstev. V primeru morebitnih vprašanj, sem na voljo.

Lep pozdrav in vabljeni k prijavi,

Tomi Špindler, Erasmus+ koordinator za študente

Na Fakulteti za turizem smo pripravili spletno anketo, s katero želimo preveriti zaposlenost in zaposljivost naših diplomantov. Vaše povratne informacije o pridobljenih in pričakovanih kompetencah, so ključnega pomena, da lahko zagotavljamo kakovost študijskih programov, ki jih izvajamo. S svojimi odgovori boste pripomogli k nadaljnjemu kakovostnemu razvoju fakultete. Anketa vam bo vzela približno 10 minut časa in je anonimna. Odgovori bodo uporabljeni zgolj za namene samoevalvacije Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.

Anketa je dostopna na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/b40b647a

Anketa se bo vedno odvijala na letni ravni, zato ste lepo vabljeni k sodelovanju tudi tisti, ki ste anketo izpolnili že lani. Prosimo, da anketo izpolnite do ponedeljka 6. marca.

V primeru vprašanj, se prosim obrnite na enega od kontaktov:

asist. Tomi Špindler: tomi.spindler

asist. Tjaša Alegro: tjasa.alegro1@um.si

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

Alumni klub Fakultete za turizem

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram