Skoči do osrednje vsebine

Urnik za poletni semester

Obveščamo vas, da je objavljen urnik za poletni semester 2023/24 - Wise Timetable (wise-tt.com).

Urnik se lahko dnevno spreminja, zato vas prosimo za redno spremljanje. Če bo sprememba urnika nastala v naslednjih dveh dneh (48 urah), boste obvestilo o spremembi prejeli na študentski e-naslov. Če se bo urnik spremenil kasneje, bo sprememba objavljena le v urniku.

Obveščamo vas, da je objavljen RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTIŠTUDENTOV ZNAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI ERASMUS+ v programskih državah za študijsko leto 2024/2025.

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Velika Britanija, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija.

Več o prijavnem postopku na Fakulteti za turizem ter aktualnem razpisu najdete na naši spletni strani na zavihku ŠTUDIJ V TUJINI - ERASMUS.

Rok za prijavo na Fakulteti za turizem UM: 15. marec 2024! Rok za oddajo elektronske prijave na spletni strani Univerze v Mariboru https://studentexchange.um.si je 30. marec 2024.

Opogumi se in se prijavi na Erasmus+ študentsko izmenjavo!

Predvodoma konec februarja bomo organizirali tudi informativno srečanje, o katerem vas pravočasno obvestimo. Kontakt za Erasmus + študij v tujini je doc. dr. Tomi Špindler (tomi.spindler@um.si).

Na Institutu ''Jožef Stefan'' koordiniramo projekt Obzorja Evropa INDUSAC, v okviru katerega vabimo študente vseh smeri in programov k sodelovanju v 3- do 6-članskih mednarodnih skupinah za reševanje konkretnih izzivov podjetij.

Študentje bodo s sodelovanjem namreč pridobili:

  • izkušnje pri sodelovanju s podjetji
  • mednarodna poznanstva
  • do 1000 EUR bruto/študenta

Trenutno je objavljenih preko 70 različnih izzivov, ki so objavljeni na platformi INDUSAC in vključujejo teme s področij ekonomije, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in naravoslovnih ved. Na platformi so svoje izzive objavila poleg slovenskih tudi evropska in druga podjetja.

Študentje se po izboru izziva (1) registrirajo na platformi INDUSAC, (2) nato se pri izbranem izzivu pridružijo skupnosti Slack, poiščejo kanal z imenom tega izziva in se tam povežejo z drugimi študenti. Mednarodno skupino lahko sestavijo tudi na druge načine, ne nujno preko skupnosti Slack. Mednarodna skupina nato (3) pripravi motivacijsko pismo (krajši življenjepis – opis znanj), ki ga odda podjetju do 31. januarja 2024 preko platforme INDUSAC. Izziv pričnejo reševati, če jih podjetje izbere.

Podrobnejše informacije, skupaj s pogoji sodelovanja, so objavljene na spletni strani projekta, prav tako pa tudi v razpisu za študente, za kakršnakoli vprašanja je na voljo elektronski naslov: indusac@ijs.si.

Rok za prijavo je 31. januar 2024, vendar v prvem koraku po formiranju mednarodne skupine študentje oddajo le motivacijsko pismo (krajši življenjepis).

Spoštovane študentke in študentje,

vabimo vas, da se prijavite za delo na študentskem projektu: Vinski turizem v Beli krajini.

Prijave se zbirajo na spletni strani: https://si.um.si/studenti, »Študenti – registracija – prijava – prijava na izziv«.

Čas trajanja projekta bodo meseci marec, april in maj 2024, vaše delo pa bo plačano preko študentske napotnice.

Prijave se zbirajo do konca januarja.

Kontaktna oseba: doc. dr. Vita Petek (vita.petek2@um.si).

Obveščamo vas, da je na portalu dogodki.um.si objavljen dogodek Znakovni jezik in sluh, ki bo potekal 25. 1. 2024 ob 13:00 preko orodja MS Teams. Dogodek organizira Oddelek za izobraževanje in študij, izvedel ga bo g. Matjaž Juhant, specialni pedagog.

Na delavnici bodo udeleženci spoznali osnove znakovnega jezika, posebnosti oseb z izgubo sluha, med katere štejemo gluhe, naglušne, osebe s polževim vsadkom, osebe s tinitusom ter osebe z gluhoslepoto. Naučili se bodo osnov znakovnega jezika in način sporazumevanja z gluho osebo. Spoznali bodo kaj vse sestavlja znakovni jezik in kakšne so posebnosti oseb z izgubo sluha. Podrobneje bodo spoznali specifične potrebe in načine sporazumevanja gluhih in naglušnih oseb, ter oseb s polževim vsadkom, oseb s tinitusom ter oseb z gluhoslepoto. Izguba oz. okvara sluha ter tinitus postajata zaradi razvoja tehnologije in spremenjenega načina življenja vedno bolj pogost pojav med mladimi, kot tudi v času poklicnega življenja in s starostjo.

Dogodek je primeren za začetnike, ki bi želeli spoznati slovenski znakovni jezik in osnove komuniciranja z gluhimi in naglušnimi. Namenjen je tako zaposlenim kot tudi študentom.

Obveščamo vas, da bo stavba Fakultete za turizem Univerze Mariboru od sobote, 23. 12. 2023 do vključno torka, 2. 1. 2024, zaradi praznikov in kolektivnega dopusta zaprta. Hvala za razumevanje.

Kolektiv FT UM

Objavljamo:

SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Fakultete za turizem Univerze v Mariboru

V Senat Fakultete za turizem UM se voli tri predstavnike iz vrst študentov za mandatno dobo 1 leta, od dneva izvolitve. Mandatna doba dosedanjim članom predstavnikom študentov v Senatu Fakultete za turizem UM poteče dne 17. 12. 2023.

Kandidiranje za člane Senata Fakultete za turizem UM iz vrst študentov

Pravico kandidirati oz. biti voljen ima vsak študent s statusom študenta v študijskem letu 2023/2024, v kolikor je vpisan v študijski program na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v posamezni letnik, absolvent ali podiplomski študent FT UM.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa - Obrazec 1, ter priloži Obrazec 2 Izjava o varovanju osebnih podatkov. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 7. 12. 2023 do 12.00 ure v zaprti kuverti v vložišče (tajništvo) Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s pripisom: »Kandidatura za člana SENATA FT iz vrst študentov – ne odpiraj!«.

Vložišče (tajništvo) Fakultete za turizem Univerze v Mariboru prejeto pisemsko kuverto opremi z datumom in uro prispetja.

Kandidatura, ki bo dostavljena na naslov Fakultete za turizem Univerze v Mariboru po 7. 12. 2023 po 12.00 ure, se ne bo obravnavala kot kandidatura za člana Senata Fakultete za turizem UM iz vrst študentov in bo zavržena kot prepozna.

Obrazec za kandidaturo 1 in 2

Objavljamo: Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane in namestnike članov Študentskega sveta UM

Spoštovane študentke, spoštovani študentje,

Na FT UM smo bili s strani Lapland University of Applied Sciences, tudi letos povabljeni v program BIP – Blended Intensity Program of Mobility (v Slovenščini KIP – več o: https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-kip/).

Vsebina tokratnega BIP/KIP-a v katerega smo povabljeni je vezana na Vkjučenost v kulturna doživetja (ang. Inclusion in Cultural Experiences). V kolikor so to tematike, ki Vas zanimajo le pozorno berite dalje.

Za kaj gre?

V prvi fazi projekta bomo v projekt vključeni preko spleta – v obdobju med januarjem in marcem 2024 se bo tako zgodila serija predavanj, katerih se udeležujete preko spleta, s temi boste pridobili osnovno znanje, ki ga boste potrebovali v drugi fazi projekta.

V drugi fazi projekta bomo odpotovali na Finsko, v Rovaniemi, kjer se bomo udeležili intenzivnega tedna, kjer se bomo srečali z ostalimi člani ekip, program je namreč namenjen povezovanju med študenti iz institucije gostiteljice (Lapland University of Applied Sciences – Finska) ter gostujočih institucij, v našem primeru bosta to še Universitat de Autonoma de Barcelona (Španija) in Univerza v Mariboru – Fakulteta za turizem (Slovenija). V okviru intenzivnega tedna se bo zgodila serija delavnic in predavanj, kjer boste aktivno vključeni tudi vi.

V tretji fazi projekta bomo po koncu mobilnosti na Finsko bomo izvedli še evalvacijo projekta, v katero boste prav tako vključeni.

Kdaj in kam?

Faza 1: Spletne delavnice Januar – Marec 2024 – delavnice bodo posnete, tako si lahko posnetke večkrat ogledate

Faza 2: Mobilnost na Finsko – Rovaniemi - med 18.3. in 23.3. 2024

Faza 3: Evalvacija projekta – Marec – April 2024

Koliko me bo to stalo?

Sodelovanje v projektu Vas bo stalo predvsem nekaj Vašega časa, tudi kakšen kos oblačil za Finsko bo potreben a konec Marca je realno pričakovati povsem normalne zimske temperature kot jih vidimo vsakoletno tudi v Sloveniji.

Projekt Vam bo pokril stroške poti in nastanitve v Rovaniemiju. Vključili bomo še kakšen obrok, nekaj le-teh bo potrebno pokrivati iz lastnih virov. POZOR: dobro si preberite pogoje razpisa na povezavi zgoraj, namreč sredstva niso enotno dodeljena, glede na Vaš status pridobite več ali manj sredstev – posebej pozorno preberite odsek na strani 5, ki govori o študentih z manj priložnostmi).

Kakšni so pogoji sodelovanja?

  1. Status študenta.
  2. Imeti morate visoko stopnjo motivacije in želje po sodelovanju v projektu.
  3. Vse faze projekta potekajo v angleškem jeziku, dobro znanje angleškega jezika tako pisno kot govorno je obvezno.

Koliko je prostih mest?

Verjeli ali ne, tega trenutno še ne moremo povedati, namreč jasno je skupno število udeležencev, tako lahko zagotovimo, da je za FT UM na voljo najmanj 8 mest in največ 10 mest, odvisno od prijav tudi pri partnerjih v Španiji.

Kako in kdaj se prijavim?

Prijave oddate po elektronski pošti vodji projekta red. prof. dr. Mitji Gorenaku na: mitja.gorenak@um.si

Rok oddaje prijav: torek 28.11.2023 do 12.00

Vsebina prijave:

  1. Spremni dopis, v katerem podate svoje osnovne podatke (ime, priimek, vpisna številka, študijski program, letnik študija)
  2. Motivacijsko pismo v angleškem jeziku v katerem pojasnite zakaj ste prava izbira za ta projekt in zakaj bi si želeli sodelovati v tem projektu.

Pregled prijav in rezultati:

Pravočasno prispele prijave bodo pregledane v prvem tednu meseca Decembra, s strani asist. Tjaše Alegro in red. prof. dr. Mitje Gorenaka, ki organizirata izvedbo mobilnosti, na podlagi kakovosti vsebine prijave in motivacijskega pisma bodo tudi izbrane kandidatke oziroma kandidati, ki bodo povabljeni k sodelovanju v projektu še v istem mesecu.

Zanima me več!

Za več informacij se preko e-pošte obrnete direktno na vodjo projekta red. prof. dr. Mitjo Gorenaka – mitja.gorenak@um.si

V pričakovanju Vaših prijav Vas lepo pozdravljam.

Mitja Gorenak

Objavljamo:

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN 6. 11. 2023 PO IZVEDENEM DRUGEM KROGU VOLITEV NA DAN 9. 11. 2023

Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA TURIZEM Univerze v Mariboru, ki so bile dne 6. 11. 2023 in 9. 11. 2023 izvedene skladno s Sklepom o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic UM (št. 023/2023/01/830-JŽV) in glede na volilni izid Volilna komisija univerze za volitve študentov ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:

1. LETNIK

kandidat
1.Lea Grbacpredsednik študentskega sveta 1. letnika/ član študentskega sveta fakultete
2.Nedžada Ćoralićčlan študentskega sveta 1. letnika/ član študentskega sveta fakultete
3.Saša Cvijanovićčlan študentskega sveta 1. letnika
4.Mihaela Stanojkovskačlan študentskega sveta 1. letnika
5.Simon Ivanovčlan študentskega sveta 1. letnika

2. LETNIK

kandidat
1.Vedad Abdagićpredsednik študentskega sveta 2. letnika/ član študentskega sveta fakultete
2.Klara Klavsčlan študentskega sveta 2. letnika/ član študentskega sveta fakultete

3. LETNIK

kandidat
1.Dimitar Jovanovskipredsednik študentskega sveta 3. letnika/ član študentskega sveta fakultete
2.Ema Omahenčlan študentskega sveta 3. letnika/ član študentskega sveta fakultete
3.Antonija Klokočovnikčlan študentskega sveta 3. letnika
4.Petra Jurečiččlan študentskega sveta 3. letnika

4. LETNIK

V tej volilni enoti ni oddanih kandidatur.

5. LETNIK

kandidat
1.Vanessa Šulerpredsednik študentskega sveta 5. letnika/ član študentskega sveta fakultete
2.Patricija Zoriččlan študentskega sveta 5. letnika/ član študentskega sveta fakultete

ABSOLVENTI

kandidat
1.Almaida Mizićpredsednik študentskega sveta absolventov/ član študentskega sveta fakultete
2.Kaja Šetincčlan študentskega sveta absolventov/ član študentskega sveta fakultete
3.Mark Zgrinskićčlan študentskega sveta absolventov

DOKTORSKI ŠTUDENTIV tej volilni enoti ni bilo izvoljenih kandidatov.

Obrazložitev:

Volilna komisija univerze za volitve študentov je na podlagi 4. 1. točke Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru, z dne 26. 9. 2023 in na podlagi ugotovljenih rezultatov volitev, ki so potekale 6. 11. 2023 in 9. 11. 2023 ter v skladu s 13. členom Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov (UPB 1; Obvestila UM, št. XL-2-2022) izdala sklep z zgoraj navedeno vsebino.Ta sklep se javno objavi na spletnih straneh članic in drugih članic Univerze v Mariboru, na spletni strani Univerze v Mariboru in Študentskega sveta Univerze v Mariboru.

Volilna komisija univerze za volitve študentov Ivana Hlastec, l.r

Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram