Razpis za študente tutorje na FT UM

Objavljeno: 22. septembra, 2021 | Kategorija: , , , ,

Objavljamo:

SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja tutorjev (tujih) študentov, koordinatorjev tutorjev (tujih) študentov in njihovih pomočnikov na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru.

 

Kandidature se dostavijo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega sklepa (Obrazec 1) skupaj s prilogami najkasneje do ponedeljka, 04. 10. 2021 do 10.00 ure v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu v tajništvo FT UM s pripisom »Kandidatura za tutorja študenta FT – ne odpiraj«.
Kandidaturi mora biti priložen:
- Izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo
- Potrdilo o vpisu za študijsko leto 2021/22

Kandidature, ki bodo vložene po zgoraj določenem roku, bodo zavržene kot prepozne.

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram