Razpis za študente tutorje na FT UM

Objavljamo:

SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja tutorjev (tujih) študentov, koordinatorjev tutorjev (tujih) študentov in njihovih pomočnikov na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru.

 

Kandidature se dostavijo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega sklepa (Obrazec 1) skupaj s prilogami najkasneje do ponedeljka, 04. 10. 2021 do 10.00 ure v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu v tajništvo FT UM s pripisom »Kandidatura za tutorja študenta FT – ne odpiraj«.
Kandidaturi mora biti priložen:
- Izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo
- Potrdilo o vpisu za študijsko leto 2021/22

Kandidature, ki bodo vložene po zgoraj določenem roku, bodo zavržene kot prepozne.

Spoštovani,

na POVEZAVI objavljamo prednostno listo sprejetih v študentska stanovanja FT UM v mesecu septembru 2021.

Vsi bodoči in obstoječi študenti, ki še iščete svoje nastanitve v Brežicah, si lahko pomagate z informacijami na naši spletni strani na povezavi: Študentsko življenje - Fakulteta za turizem (um.si).

V priponki objavljamo Razpis za prosto delovno mesto - asistent.

 

 

Objavljamo prosto delovno mesto VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR za predmetno področje nemškega jezika. Rok za prijavo kandidatov je 9. 9. 2021.

Razpis dostopen na povezavi: Sklep: prosto delovno mesto: lektor nemškega jezika

Objava na straneh Zavoda za zaposlovanje RS: https://www.iskanjedela.si/search-jobs?jobId=2730448&what=lektor

 

__________

Objavi se prosto delovno mesto D017004 - VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR za predmetno področje nemškega jezik, M/Ž, Katedra za interdisciplinarne turistične študije, št. (šifra delovnega mesta: po sistemizaciji UM: 2017043) za določen čas do 30. 9. 2022, s polnim delovnim časom.

Za delovno mesto mora kandidat/ka zraven zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • Klasius_srv:
  Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba
  ali
  Osma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba
 • Klasius_p: 22-Humanistika
 • Zahtevana smer izobrazbe: nemški jezik
 • izvolitev v ustrezen naziv za predmetno področje,
 • računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošt, el. poslovanje,
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika.

Ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke pošljejo na naslov: Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice. Vlogo je potrebno posredovati v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj! Za razpis VU.« Rok za prijavo kandidatov je 9. 9. 2021.

Neizbrani kandidati/kandidatke bodo o odločitvi obveščeni najpozneje v osmih dneh po zaključku postopka izbire.

PREDNOSTNA LISTA ZA SPREJEM ŠTUDENTOV FT UM V ŠTUDENTSKA STANOVANJA V BREŽICAH ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

Objavljamo prednostno listo za študentska stanovanja Fakultete za turizem - vloge prispele v mesecu avgustu 2021.

Prednostna lista je dostopna na povezavi.

Objavljamo Razpis za sprejem študentov FT UM v študentska stanovanja v Brežicah za študijsko leto 2021/2022.

Pogoja za dodelitev ležišča v stanovanjih FT UM v Brežicah so opredeljena v razpisu, dodatna merila za prednostno razvrščanje kandidatov so opredeljena v Merilih za razvrščanje. Obrazec "Vloga za bivanje v stanovanju FT UM" se nahaja na povezavi.

Več informacij o študentskih stanovanjih FT UM lahko najdete na naši spletni strani na povezavi: Študentsko življenje - Fakulteta za turizem (um.si) ter nas ob morebitnih vprašanjih kontaktirate na referat.ft@um.si.

Objavljamo Razpis za izbor najboljšega študenta UM v študijskem letu 2020/2021.

Univerza v Mariboru v sodelovanju z družbama Elektro Maribor d.d. in Energijo Plus d.o.o. tradicionalno objavlja Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Denarna nagrada za najboljšega študenta znaša 600 EUR, za drugo mesto 400 EUR in za tretje mesto 200 EUR!

V skladu z družbeno odgovornostjo sta družbi Elektro Maribor d.d. in Energija Plus d.o.o. ter Univerza v Mariboru tudi letos pripravili Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021.

Sodelujoči partnerji se zavedajo pomena izobraževanja, ki temelji na konkurenčnosti na trgu dela, zato želijo že s tradicionalnim razpisom, ki je letos izveden že deveto leto zapored, nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju.

Na razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2020/2021 status študenta Univerze v Mariboru in so redno napredovali ter v preteklih letih študija niso prejeli nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Kandidati pa morajo poleg zgoraj omenjenih meril upoštevati tudi to, da so vpisani v:

A: najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali
B: najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali
C: v študijski program II. stopnje.

Vsak kandidat mora pravilno izpolnjen obrazec »Prijava na razpis« in zahtevane priloge poslati najkasneje do 13. avgusta 2021 in sicer do 12. ure na naslov Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«.

Vse v navedenem roku prispele prijave bo ocenila strokovna komisija za izbor najboljšega študenta na Univerzi v Mariboru v sestavi: univerzitetni profesor, strokovni sodelavec iz oddelka za izobraževanje in študentske zadeve, samostojna strokovna sodelavka iz službe za kadrovske zadeve ter dva predstavnika študentov.

NAGRADNI SKLAD: Izplačane nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru, ki za prvo mesto znaša 600 EUR, za drugo mesto 400 EUR in tretje mesto 200 EUR, prispeva skupina Elektro Maribor.

Za morebitna dodatna vprašanja in informacije glede samega razpisa se lahko obrnite na studentskisvet@um.si.

Vir: https://ssum.um.si/2021/05/univerza-v-mariboru-objavlja-razpis-za-izbor-najboljsega-studenta-v-studijskem-letu-2020-2021/

 

Iščemo študentko ali študenta za delo v Referatu za študentske zadeve (delo z mednarodnimi študenti).

Opis dela: administracija, pisna in ustna komunikacija v angleškem jeziku.

Pričetek dela: takoj oz. čim prej

Prijava: janja.grubic@um.si

Pogoji in lastnosti:

 • status študenta - veljavna študentska napotnica,
 • tekoče znanje angleškega jezika - pisna in ustna komunikacija,
 • natančnost, prijaznost, pripravljenost na učenje, pozitivna naravnanost do dela.

Na povezavi objavljamo razpis prosto delavno mesto - Samostojni strokovni delavec VII/2.

Razpis - Samostojni strokovni delavec VII/2

Na povezavi objavljamo razpis prosto Razpis prosto delavno mesto – Raziskovalec.

Razpis prosto delavno mesto – Raziskovalec

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram