Skoči do osrednje vsebine

Razpis za prodekana za študentska vprašanja

Objavljeno: 22. maja, 2023 | Kategorija: , , , ,

Objavljamo:

SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru

Kandidacijski postopek

Predlog za kandidata za prodekana za študentska vprašanja Fakultete za turizem (v nadaljevanju: prodekan) lahko vloži vsak študent Fakultete za turizem Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: FT UM), ki ima status študenta in študira na FT UM s pisno vlogo, v kateri izjavlja, da pristopa h kandidaturi. Kandidaturi se priloži motivacijsko pismo, program dela ter veljavno potrdilo o vpisu.

Predlog z izjavo kandidata z vsemi prilogami se v enem izvodu dostavi v tajništvo FT UM najkasneje do 5. 6. 2023 do 12. ure:

Kandidature se dostavijo na naslov:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s pripisom »Kandidatura za prodekana za študentska vprašanja FT UM – ne odpiraj«, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu.

Tajništvo fakultete prispele kandidature v zaprti pisemski ovojnici opremi z žigom in vpiše datum in čas vložitve.

Tajništvo fakultete dostavi prispele kandidature Komisiji za pregled kandidatur.

Kandidature, ki ne bodo vložene v tajništvo FT UM, najkasneje do 5. 6. 2023 do 12. ure, se ne bodo upoštevale in bodo kot nepravočasne zavržene.

Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram