Skoči do osrednje vsebine

Razpis za imenovanje tutorjev študentov

Objavljeno: 27. oktobra, 2023 | Kategorija: , , , ,

Objavljamo: SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja tutorjev (tujih) študentov, koordinatorjev tutorjev (tujih) študentov in njihovih pomočnikov na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru

Kandidature se dostavijo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega sklepa (Obrazec 1) skupaj s prilogami najkasneje do petka, 10. 11. 2023 do 10.00 ure v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu v tajništvo FT UM s pripisom »Kandidatura za tutorja študenta FT – ne odpiraj«.

Kandidaturi mora biti priložen:

- Izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo

- Potrdilo o vpisu za študijsko leto 2023/24Kandidature, ki bodo vložene po zgoraj določenem roku, bodo zavržene kot prepozne.

Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram