Razpis volitev za člane AZ iz vrst študentov

Objavljeno: 14. decembra, 2022 | Kategorija: , , , ,

Objavljamo: S K L E P o razpisu volitev za člane Akademskega zbora  Fakultete za turizem Univerze v Mariboru iz vrst študentov

Obrazec za kandidaturo se nahaja na povezavi.

Pravico kandidirati oziroma biti izvoljen na volitvah za člana Akademskega zbora Fakultete za turizem Univerze v Mariboru iz vrst študentov ima vsak študent, ki ima status študenta na Univerzi v Mariboru je vpisan v študijski program 1., 2. in 3. stopnje, ki ga izvaja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa – Obrazec 1, ter priloži Obrazec 2 Izjava o varovanju osebnih podatkov. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 3. 1. 2023 do 12:00 ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče (tajništvo) Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s pripisom: »Kandidatura za člana Akademskega zbora Fakultete za turizem Univerze v Mariboru iz vrst študentov – Ne odpiraj!«.  

Vložišče (tajništvo) Fakultete za turizem Univerze v Mariboru prejeto pisemsko kuverto opremi z datumom in uro prispetja.

Kandidatura, ki bo dostavljena na Fakultete za turizem Univerze v Mariboru po 3. 1. 2023  po 12:00 uri, se ne bo obravnavala kot kandidatura za člana Akademskega zbora Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in bo zavržena kot prepozna.

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram