Skoči do osrednje vsebine

Poziv študentom h kandidiranju za nagrade UM

Objavljeno: 23. marca, 2023 | Kategorija: , , , ,

Študentski svet Univerze v Mariboru je izdal:

POZIV h kandidiranju za NAGRADE UNIVERZE V MARIBORU ŠTUDENTOM ZA ŠTUDIJSKO, RAZISKOVALNO in UMETNIŠKO DELO, ZA RAZVOJ OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI, ZA PRISPEVEK K INOVACIJSKI DEJAVNOSTI IN ZA ŠPORTNE ter KULTURNE DOSEŽKE.

Namen poziva je med študenti Univerze v Mariboru prepoznati tiste študente, ki prispevajo k inovacijski dejavnosti in so aktivni na športnem, kulturnem, širšem obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva. Namen podeljevanja nagrad je spodbujanje ustvarjalnega vključevanja študentov v aktivnosti na omenjenih področjih in zahvala za izjemne ali druge pomembne dosežke.  

VRSTE NAGRAD

Študentski svet Univerze v Mariboru poda predloge za naslednje nagrade, ki jih Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom:

  • Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM:
    • Znak Leona Štuklja in
    • Plaketa Leona Štuklja.
  •  Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
  •  Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
  •  Listino za naj prostovoljca študenta UM.
  •  Listino za prispevek k inovacijski dejavnosti študentov UM.

ROK ZA ODDAJO VLOG:

Kandidati vložijo svojo vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega poziva, ter obvezno priložijo dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje kriterijev.

Vlogo je potrebno dostaviti najkasneje do 11. 4. 2023 do 12.00 ure (datum in ura prispetja) na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Vloga za nagrado UM – ne odpiraj!«.

Priloge - OBRAZCI ZA KANDIDATURO:

POZIV h kandidiranju za NAGRADE UNIVERZE V MARIBORU

Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram