Prednostna lista za študentska stanovanja

Objavljeno: 6. januarja, 2023 | Kategorija: , , ,

PREDNOSTNA LISTA ZA SPREJEM ŠTUDENTOV FT UM V ŠTUDENTSKA STANOVANJA V BREŽICAH ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

DECEMBER 2022

Zap. št. na prednostni listiVpisna številkaSkupno št. točkLežišče
1T10169817dodeljeno

Komisija je odprla in pregledala prispele vloge. Ugotovila je, da je do 20. 12. 2022 prispela 1 vloga, ki je bila pravočasna.

Glede na to, da iz trenutnih evidence FT UM  izhaja, da so bila na dan 21.12.2022 prosta še 3 ležišča, na odpiranje vlog pa je do vključno 20. 12. 2022 prispela 1 popolna vloga kandidata, ki izpolnjuje pogoje, se kandidatu dodeli ležišče. 

Kandidati, katerim se ležišče dodeli, bodo na e-naslov prejeli sklep o dodelitvi ležišča. Kandidati naj najkasneje do 6. 1. 2023 na mail: tadeja.smukovic@um.si sporočijo ali ležišče sprejmejo. Razvrstitev po stanovanjih in vselitev bo potekala v skladu z dogovorom, predvidoma v začetku januarja 2023.

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram