Posebni status študenta

Objavljeno: 7. oktobra, 2021 | Kategorija: , ,

V času študija na 1. ali 2. stopnji lahko študenti, ki se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu, zaprosijo za dodelitev posebnega statusa študenta:

  • študenti vrhunski športniki,
  • študenti priznani umetniki,
  • dolgotrajno bolni študenti,
  • študenti invalidi,
  • študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru)in
  • drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.)

Študent vloži vlogo praviloma ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto, in sicer v referat, pristojen za študente. O vlogi za pridobitev posebnega statusa odloča komisija članice, pristojna za študijske zadeve, ki sprejme sklep, s katerim se študentu zaprošeni posebni status lahko dodeli ali ne.​ V sklepu se navede tudi obdobje, za katero se študentu dodeli status. Praviloma se študentu dodeli posebni status za eno študijsko leto z možnostjo podaljšanja.

Več informacij na MOJA.UM: Študenti s posebnim statusom (um.si)

ali spletni strani fakultete: Študij - Fakulteta za turizem (um.si)

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram