Sprememba Zakona o tujcih

Objavljeno: 8. junija, 2021 | Kategorija: ,

Kot ste nekateri že slišali, je bila sprejeta najnovejša sprememba zakona o tujcih, ki se nanaša na postopek pridobivanja dovoljenj za bivanje.

Na podlagi navodil, ki so jih prejele upravne enote, velja, da se odpravi določba, po kateri lahko tujec s pisno izjavo staršev, ki so ga dolžni preživljati, izkaže zadostna sredstva. To pomeni, da če ste prejeli prvo dovoljenje za začasno prebivanje ali podaljšali dovoljenje za prebivanje na podlagi izjave staršev, te možnosti ne morete več uporabljati.

To v praksi pomeni, da mora tujec na bančnem računu izkazati zadostna sredstva v višini: 402,18 EUR za zadevno obdobje prebivanja (torej za eno leto). Skupni znesek na računu naj bi torej znašal najmanj 4.826,16 EUR! Poleg tega se redno preverjajo zadostni viri vsakih 6 mesecev po izdaji dovoljenja za prebivanje.

Radi bi poudarili, da se tako fakulteta kot tudi univerze tega zavedajo in poskušajo omiliti uporabo tega člena, ki bo vam v prid. Ob kakršnikoli informaciji, vas o tem takoj obvestimo.​​

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram