Razpis za člane študente v AZ FT UM

Objavljeno: 6. januarja, 2023 | Kategorija: ,

Objavljamo: S K L E P o razpisu volitev za člane Akademskega zbora  Fakultete za turizem
Univerze v Mariboru iz vrst študentov

Obrazec za kandidaturo: Obrazca 1 in 2 za kandidaturo študentov v AZ FT UM

Kandidacijski postopek za člane Akademskega zbora Fakultete za turizem Univerze v Mariboru iz vrst študentov se prične z dnem objave tega razpisa in se zaključi dne 13. 1. 2023 ob 12:00 uri.

Volitve za člane Akademskega zbora Fakultete za turizem Univerze v Mariboru iz vrst študentov se izvedejo najkasneje do 20. 1. 2023 do 15.00 na seji Študentskega sveta Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.

Pravico kandidirati oziroma biti izvoljen na volitvah za člana Akademskega zbora Fakultete za turizem Univerze v Mariboru iz vrst študentov ima vsak študent, ki ima status študenta na Univerzi v Mariboru je vpisan v študijski program 1., 2. in 3. stopnje, ki ga izvaja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa – Obrazec 1, ter priloži Obrazec 2 Izjava o varovanju osebnih podatkov. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 13. 1. 2023 do 12:00 ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče (tajništvo) Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s pripisom: »Kandidatura za člana Akademskega zbora Fakultete za turizem Univerze v Mariboru iz vrst študentov – Ne odpiraj!«.  

Vložišče (tajništvo) Fakultete za turizem Univerze v Mariboru prejeto pisemsko kuverto opremi z datumom in uro prispetja.

Kandidatura, ki bo dostavljena na Fakultete za turizem Univerze v Mariboru po 13. 1. 2023  po 12:00 uri, se ne bo obravnavala kot kandidatura za člana Akademskega zbora Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in bo zavržena kot prepozna.

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram