Skoči do osrednje vsebine

Razpis postopka za kandidiranje prodekana za mednarodno sodelovanje FT UM

Objavljeno: 6. oktobra, 2023 | Kategorija: 

Objavljamo: SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za mednarodno sodelovanje Fakultete za turizem Univerze v Mariboru

Vlogo za kandidaturo za kandidata za prodekana za mednarodno sodelovanje lahko poda vsak visokošolski učitelj, ki je zaposlen na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru, in sicer z izpolnitvijo in podpisom obrazca Vloga kandidature za prodekana Fakultete za turizem Univerze v Mariboru (OBR-1).

Vlogo za kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do petka, 13. 10. 2023 do 12. ure (datum in ura dospetja) v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu v tajništvo Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s pripisom »kandidatura za prodekana – NE ODPIRAJ!«.

Kandidature, ki ne bodo vložene v tajništvo Fakultete za turizem Univerze v Mariboru (v nadaljevanju Fakulteta za turizem UM) , Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, do najkasneje 13. 10. 2023 do 12. ure, in bodo vložene po tem roku, bodo zavržene kot prepozne.

Odgovorna oseba za sprejem in evidentiranje prejete pošte v tajništvu prispele kandidature pusti zaprte, kuverto pa dodatno opremi z žigom, datumom in časom vložitve.

Odgovorna oseba za sprejem in evidentiranje prejete pošte v tajništvu preda prispele kandidature predsedniku Komisije za pregled kandidatur, ki je dolžan poskrbeti za ustrezno hrambo zaprtih kandidatur do komisijskega odpiranja kandidatur.

Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram