Skoči do osrednje vsebine

Prihodnost socialnega dialoga v platformni ekonomiji: primer Slovenije

NAZIV PROJEKTA: Prihodnost socialnega dialoga v platformni ekonomiji: primer Slovenije

FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), temeljni raziskovalni projekt

VLOGA FT UM: Koordinator

KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Maja Turnšek

TRAJANJE: 1. 10. 2022—30. 9. 2025

STATUS PROJEKTA: V teku 

šifra projekta

J5-4

Vodilni partner 

Univerza v Mariboru Fakulteta za turizemOSTALI partnerJI 

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
Mirovni inštitut
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (pridruženi partner)

sodelujoči raziskovalci (na ft um) 

izr. prof. dr. Maja Turnšek
ARISLogoSlo

opis projekta

Projekt naslavlja dva poglavitna problema, vezana na rekonfiguracije dela v platformni ekonomiji: prvi je potencialna izguba pogajalske moči delavcev v na videz nevidnem procesu algoritmičnega upravljanja digitalnih velikanov, drugi pa vprašanje dostojnega dela ob potencialni prekarizaciji platformnih delavcev in ukinjanju pravic delavcev. Pristop k socialnemu partnerstvu v Sloveniji (tako kot v večini osrednjih držav EU) zaznamujejo tristranski sporazumi/pakti ali bipartitno (kot oblika izvajanja tristranskih rezultatov pogajanj) upravljanje in upravljanje ključnih institucij trga dela. V Ekonomsko-socialnem svetu Republike Slovenije sodelujejo združenja delodajalcev, sindikati in Vlada Republike Slovenije. Platformno delo prinaša zanje pomembne izzive: ne le z vidika delavcev in prihodnosti njihovega kolektivnega organiziranja, temveč tudi z vidika delodajalcev in regulatorjev, ki so pozicionirani v majhni državi na obrobju globalne platformne ekonomije.

V partnerstvu z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije ta projekt proučuje, kako so prakse upravljanja platform, strategije in prizadevanja delavcev ter vladni predpisi medsebojno povezani s ciljem določanja plač, delovnih pogojev, zagotavljanja nadzora nad delovnim procesom ter omejevanja ali širjenja pogajalskega položaja platformnih delavcev – s širše perspektive: kaj bi ti trendi lahko pomenili za prihodnost tripartitnega sistema v Sloveniji in podobnih državah? 

Pričakovani učinki projektov so predvsem na področju SDG 8: spodbujanje dostojnega dela in trajne gospodarske rasti, višje ravni produktivnosti in tehnoloških inovacij. Pričakujemo, da bo projekt prispeval k zmanjšanju in preprečevanju prihodnje prekarizacije delavcev na platformah z identifikacijo potencialno problematičnih praks upravljanja ter analizo neenakosti delavcev glede na spol, razred, starost, narodnost in zaposlitveni status. Projekt bo prispeval tudi k širjenju koristi platformnega dela z določitvijo pogojev, pod katerimi delo na platformi prinaša pozitivne delovne rekonfiguracije, prepoznavanjem koristi tovrstnega dela z vidika delavcev, identifikacijo in grajenjem potrebnih veščin, ter vplivanjem na zakonsko regulacijo in potencialno tudi same upravljalce platform.

 

Ključne besede:

Platformo delo, socialni dialog, agentno modeliranje
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram