Prosto delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR

Objavljeno: 30. avgusta, 2021 | Kategorija: 

Objavljamo prosto delovno mesto VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR za predmetno področje nemškega jezika. Rok za prijavo kandidatov je 9. 9. 2021.

Razpis dostopen na povezavi: Sklep: prosto delovno mesto: lektor nemškega jezika

Objava na straneh Zavoda za zaposlovanje RS: https://www.iskanjedela.si/search-jobs?jobId=2730448&what=lektor

 

__________

Objavi se prosto delovno mesto D017004 - VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR za predmetno področje nemškega jezik, M/Ž, Katedra za interdisciplinarne turistične študije, št. (šifra delovnega mesta: po sistemizaciji UM: 2017043) za določen čas do 30. 9. 2022, s polnim delovnim časom.

Za delovno mesto mora kandidat/ka zraven zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • Klasius_srv:
  Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba
  ali
  Osma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba
 • Klasius_p: 22-Humanistika
 • Zahtevana smer izobrazbe: nemški jezik
 • izvolitev v ustrezen naziv za predmetno področje,
 • računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošt, el. poslovanje,
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika.

Ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke pošljejo na naslov: Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice. Vlogo je potrebno posredovati v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj! Za razpis VU.« Rok za prijavo kandidatov je 9. 9. 2021.

Neizbrani kandidati/kandidatke bodo o odločitvi obveščeni najpozneje v osmih dneh po zaključku postopka izbire.

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram