Prosto delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC VII/1

Objavljeno: 1. decembra, 2022 | Kategorija: 

Objavljamo  prosto delovno mesto 017131 - STROKOVNI DELAVEC VII/1, M/Ž, na Inštitutu za turizem (šifra delovnega mesta: po sistemizaciji UM: 2017093) za določen čas 1 leta, s polnim delovnim časom.

Ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidat-i/-ke pošljejo po e-pošti: prijava.ft@um.si. Rok za prijavo kandidatov je 8. 12. 2022.

 

Opis del:

 • Nudi strokovno, administrativno in drugo pomoč vodji projekta pri izvajanju in vodenju projektne in raziskovalne dejavnosti.
 • Administrativno in operativno izvajanje projektov.
 • Opravlja strokovna in operativna dela na področju raziskovalnih projektov in obvešča zaposlene in strokovne službe članice o poteku izvajanja projektov.
 • Aktivno sodelovanje v projektih.
 • Organizacija informativnih sestankov za sodelujoče na projektih in opravljanje administrativno-tehničnega dela s področja mednarodnega sodelovanja za potrebe fakultete oziroma izven.
 • Izvaja strokovne in administrativne naloge pri mednarodnih aktivnostih in projektih fakultete.
 • Priprava dokumentacije za prijavo na javne razpise za izvajanje in sofinanciranje izvajanja projektov.
 • Priprava in urejanje projektnih pogojev, poročil in ostale projektne dokumentacije, administrativno vodenje projektov.
 • Izvaja pridobljene projekte, pripravlja poročila, zbira vsebine.
 • Strokovna in administrativna podpora pri individualnem pripravljanju raziskovalnih projektov.
 • Operativna pomoč pri pripravi poročil o izvajanju projektov (skladno z zahtevami posameznega projekta).
 • Administrativna dela na projektu (priprava pogodb, aneksov, poročil, potnih nalogov, vodenje evidenc in drugih dokumentov).
 • Izvajanje nalog v okviru tekočih projektov.
 • Zagotavlja potrebno dokumentacijo in vodi bazo podatkov za postopke izvajanja projektov.
 • Komuniciranje s člani projekta, vodjem in zunanjimi partnerji in financerji.
 • Skrb za arhiviranje gradiv v službi do predaje v arhiv.
 • Sodeluje v delovnih in stalnih komisijah organov UM in članice oz. druge članice.
 • Nadomešča nadrejenega v njegovi odsotnosti (po pooblastilu).
 • Spremlja zakone in druge predpise ter seznanja z njimi organe fakultete in strokovne sodelavce.

Za delovno mesto mora kandidat/ka zraven zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • Klasius_srv: Podraven 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba
 • Klasius_p: 31 - DRUŽBENE VEDE, 34 - POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE, 22 – HUMANISTIKA, 40 - NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO (PODROBNEJE NEOPREDELJENO), 52 - TEHNIKA
 • Zahtevana smer izobrazbe: družboslovna, humanistična, naravoslovna, tehniška
 • zahtevana znanja: računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, Internet, e-pošta, el. poslovanje
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika.

 

 

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram