Prosto delovno mesto: Samostojni strokovni sodelavec

Objavljeno: 22. decembra, 2021 | Kategorija: 

Objavljamo prosto delovno mesto: J017100 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 - M/Ž

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: J017100 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: Sodelovanje pri organiziranju in izvajanju strokovnih ter operativnih del na področju kadrovskih zadev ter habilitacij. Sodelovanje pri pripravi postopkov sklepanja in prenehanja delovnih razmerij (pripravlja pogodbe in odločbe na področju delovnih razmerij in habilitacij. Oblikovanje predlogov za senat s kadrovskega področja ter področja habilitacij. Operativno izvajanje kadrovskih odločitev in sklepov organov s kadrovskega in habilitacijskega področja. Sodelovanje z računalniškim centrom pri izgradnji in delovanju kadrovsko[1]informacijskega sistema. Zbiranje dokumentacije in pripravljanje predlogov za napredovanje delavcev. Sodelovanje pri pripravljanju predlogov kadrovskih načrtov, analiz in poročil s področja dela službe. Opravlja zavarovanja delavcev. Obračunavanje, obdelovanje podatkov in priprava sklepov za plače zaposlenih. Obračunavanje honorarjev za honorarje učiteljev in sodelavcev. Ažuriranje in obdelava kadrovskih podatkov za najave študijskih programov in seznam predavanj. Obdelovanje podatkov o prisotnosti in dopustih ter vnos ur za obračun plač, izdajanje sklepov o dopustih delavcev. Vodi in ažurira kadrovske evidence in baze podatkov ter evidence habilitacijskih nazivov (pedagoških in znanstveno raziskovalnih). Sodelovanje pri obdelavah študentskih anket. Pripravljanje podatkov za poročila in statistike z delovnega področja službe. Opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenih.

Izobrazba po Klasius: 162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 0421 Pravo Alternativna izobrazba: 162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 0300 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, podrobneje neopredeljeno

Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Poskusno delo: 3 meseci

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-dobro govorjenje-dobro pisanje-dobro Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno 4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno 6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 1 - osnovno 3 - računalniško oblikovanje - 2 - zahtevno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Za zasedbo delovnega mesta mora kandidat/ka poleg zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: opravljen strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Klasius_p: 31-družbenih ved, 34-področje poslovnih in upravnih ved ali 38-Pravnih ved.

Zahtevane so delovne izkušnje (3 leta) s področja kadrovskih, upravnih ali pravnih zadev.

Računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošt.

Ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke dostavijo do 7. 1. 2022 do 12.00 ure na naslov: Fakulteta za turizem, 2/2 Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice. Vlogo je potrebno posredovati v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj! Za razpis STR.DELAVEC.«

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram