Podaljšanje akreditacije Univerze v Mariboru

Objavljeno: 1. decembra, 2022 | Kategorija: 

Obveščamo vas, da je Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) sprejel odločbo, s katero se akreditacija Univerzi v Mariboru podaljša za obdobje petih let, kar je, skladno z ZViS, maksimalno obdobje podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda.

Na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru so zunanji presojevalci ocenjevali dodiplomska programa: visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Sodobne turistične prakse in univerzitetni študijski program 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj.

Kot izhaja iz končnega poročila je skupina strokovnjakov zaključila, da oba študijska programa izpolnjujeta standarde kakovosti v vseh elementih presoje.

Na Fakulteti za turizem smo še posebej ponosni na izpostavljeno:

"Programa "Sodobne turistične prakse" in "Turizem: sodelovanje in razvoj" sta izstopajoča študijska programa. Njuna vsebina in struktura sta privlačna ter jasno kažeta na inovativno, premišljeno in napredno razmišljanje. S tema študijskima programoma lahko fakulteta konkurira na mednarodni ravni." (NAKVIS, Poročilo o zunanji evalvaciji študijskega programa, str. 20, marec 2022)

Pozitivno končno poročilo zunanjih strokovnjakov nam le še potrjuje, da je bila prenova in posodobitev študijskih programov v letu 2020 več kot uspešna.

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram