Skoči do osrednje vsebine

Nova generacija diplomantov Fakultete za turizem

Objavljeno: 10. junija, 2024 | Kategorija: 

Nova generacija 25 diplomatov in magistrov Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je v četrtek, 6. 6. 2024, prejela diplomske in magistrske listine na slovesni podelitvi diplom. Listine jim je izročila dekanica Fakultete za turizem izr. prof. dr. Marjetka Rangus.

Podelitev Diplom Ft 24 Izbor 05

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je 6. junija 2024 dobila deveto generacijo diplomantov visokošolskega strokovnega, univerzitetnega in magistrskega študijskega programa, ki so svoje diplomske in magistrske listine prejeli v slovesnem ambientu Viteške dvorane brežiškega gradu.

8 diplomantom visokošolskega strokovnega študijskega programa, 10 diplomantom univerzitetnega in 7 diplomantom magistrskega študijskega programa, ki so diplomirali med marcem 2023 in marcem 2024, je diplomske in magistrske listine prvič v tej vlogi podelila dekanica Fakultete za turizem Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Marjetka Rangus.

Slavnostni govornik iz prakse je letos gospod Boštjan Misja, direktor Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, ki je diplomantom ob začetku njihove karierne poti namenil nekaj spodbudnih besed.

Podelitev Diplom Ft 24 Izbor 08

Predstavnica študentov, diplomantka magistrskega študijskega programa Jožica Vohar, se je v svojem govoru v imenu vseh diplomantov zahvalila vsem, ki so sodelovali in pomagali pri njihovem uspehu, se uzrla na prehojeno pot in predvsem na tisto, ki je še pred njimi.

Podelitev Diplom Ft 24 Izbor 06

Prireditev sta s svojima nastopoma popestrila Katarina Petrič in Martin Urek, učenca Glasbene šole Brežice, prireditev je povezovala lekt. Hana Kuhar. Druženje so prisotni nadaljevali v sproščenem vzdušju na prečudovitem grajskem dvorišču.

Na Fakulteti za turizem smo ponosni na generacijo 2024 ter diplomantkam, diplomantom, magistrom in magistricam ob tej priložnosti še enkrat iskreno čestitamo in jim želimo veliko sreče, vztrajnosti na nadaljnji poti ter dobro unovčenje pridobljenega znanja.

Seznam diplomantov in njihovih zaključnih nalog

Visokošolski strokovni študijski program Turizem in Sodobne turistične prakse

BRIGITA BURUŠIĆ je diplomirala pod mentorstvom doc. dr. Barbare Pavlakovič Farrell in somentorstvom Mateje Bašić z naslovom ZAZNANA VREDNOST DESTINACIJE »OBČINA MURTER-KORNATI«.

TARIK DŽINIĆ je diplomiral pod mentorstvom red. prof. dr. Boštjana Brumna z naslovom UPORABA ORODIJ UMETNE INTELIGENCE V TURIZMU: KVALITATIVNA ŠTUDIJA GENERIRANJA VSEBINE ZA DRUŽBENE MEDIJE V DELOVNEM OKOLJU.

BERINA HALILOVIĆ je diplomirala pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Turnšek z naslovom ODNOS DOMAČINOV DO FILMSKIH FESTIVALOV V SARAJEVU.

NIKA IZA JARC je diplomirala pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Koščaka in somentorstvom asist. Nejca Pozveka z naslovom IZZIVI VISOKOGORSKEGA TURIZMA NA OBMOČJU MOUNT EVERESTA IN PREDLOGI ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ.

TADEJ NERED je diplomiral pod mentorstvom izr. prof. dr. Jasne Potočnik Topler z naslovom KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE TURISTIČNEGA VODNIKA IN NJIHOVA REPREZENTACIJA V FILMIH MY LIFE IN RUINS IN JUNGLE CRUISE.

ANAMARI PUŠNIK je diplomirala pod mentorstvom doc. dr. Barbare Pavlakovič Farrell in somentorstvom asist. Nejca Pozveka z naslovom STRATEŠKO NAČRTOVANJE V TURIZMU – IZHODIŠČA ZA PRISTOP K PRIPRAVI STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OBČINE HRASTNIK.

ALEKSANDAR TANASIĆ je diplomiral pod mentorstvom doc. dr. Barbare Pavlakovič Farrell z naslovom VARNOSTNI PROTOKOLI V PROMETU PO PANDEMIJI - PRIMER ZAHODNI BALKAN.

NIKOLA TANASIĆ je diplomiral pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Koščaka in somentorstvom doc. dr. Tomija Špindlerja z naslovom KULTURNO-ARHEOLOŠKO BLAGO KAO ASPEKT ODRŽIVOG I ODGOVORNOG TURIZMA TREBINJSKO-FOČANSKE REGIJE.

Podelitev Diplom Ft 24 Izbor 04


Univerzitetni študijski program Turizem in Turizem: sodelovanje in razvoj

MOJCA BRAČUN je diplomirala pod mentorstvom doc. dr. Saše Poljak Istenič in somentorstvom doc. dr. Vite Petek z naslovom RAZVOJ VINSKEGA TURIZMA V OBČINI PODČETRTEK.

KATJA FAKIN je diplomirala pod mentorstvom izr. prof. dr. Jasne Potočnik Topler z naslovom REPREZENTACIJA DESTINACIJ IN UČINKOV TURIZMA V FILMIH DIRTY GRANDPA (DEDEK UIDE Z VAJETI) IN EAT, PRAY, LOVE (JEJ, MOLI, LJUBI).

KARMEN JARKOVIČ je diplomirala pod mentorstvom red. prof. dr. Mitje Gorenaka z naslovom DELOVNO OKOLJE PO MERI GENERACIJE »Z« - ŠTUDIJA PRIMERA ŠTUDENTOV FAKULTETE ZA TURIZEM.

NIKA MARTINA MIŠIĆ je diplomirala pod mentorstvom doc. dr. Maje Borlinič Gačnik z naslovom RAZVOJ LOKALNEGA DOGODKA »POLETJE V SAMOBORU«.

LOVRO MRKONJIĆ je diplomiral pod mentorstvom doc. dr. Saše Poljak Istenič in somentorstvom doc. dr. Vite Petek z naslovom VINSKI TURIZEM MESTA SAMOBORA.

KATARINA OŠTRBENK je diplomirala pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Turnšek in somentorstvom asist. Tjaše Alegro z naslovom VIRTUALNI OGLEDI 360° V TURIZMU.

MIRJANA PESHEVSKA je diplomirala pod mentorstvom doc. dr. Saše Poljak Istenič in somentorstvom doc. dr. Vite Petek z naslovom GASTRONOMSKI TURIZEM NA OHRIDU.

VERA STEPANOV je diplomirala pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Turnšek in somentorstvom asist. Katje Kokot z naslovom ANALIZA MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA SLOVENSKIH ZDRAVILIŠČ V »EVROPSKO POT ZGODOVINSKIH TERMALNIH MEST«.

NATAN TOPIĆ je diplomiral pod mentorstvom izr. prof. dr. Marjetke Rangus z naslovom VLOGA LOKALNE SKUPNOSTI PRI TURISTIČNEM RAZVOJU MESTA SAMOBOR.

MILICA VUČIĆ je diplomirala pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Turnšek z naslovom SAMOPOROČANJE MLADIH O SPREMEMBAH MOTIVACIJE ZA POTOVANJA PO PANDEMIJI COVID-19.

Podelitev Diplom Ft 24 Izbor 03

Magistrski študijski program Turizem in Turistične destinacije in doživetja

LUKA GOŠEK je magistriral pod mentorstvom zasl. prof. dr. Jane Goriup z naslovom GENERACIJA Z IN ATRAKCIJE TEMNEGA TURIZMA NA OSNOVI SERIJSKIH MORILCEV.

MARICA ILIĆ je magistrirala pod mentorstvom doc. dr. Milice Rančić Demir in somentorstvom doc. dr. Andreje Trdina z naslovom IZZIVI IN PREDNOSTI UPORABE MOBILNIH APLIKACIJ V DOSTOPNEM TURIZMU: RAZUMEVANJE PERCEPCIJE UPORABNIKOV ZNAKOVNEGA JEZIKA.

EVA NOVAK SVETIČ je magistrirala pod mentorstvom doc. dr. Andreja Trdina in somentrostvom doc. dr. Anje Mlakar z »KO JAKOBOVA POT POKLIČE« SODOBNA ROMANJA SKOZI MOTIVE IN IDENTITETNE PROCESE: PRIMER SLOVENSKIH ROMARJEV POTI EL CAMINO.

ELIZABETA STRUNJAK je magistrirala pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Koščaka z naslovom RAZVOJ TRAJNOSTNEGA TURIZMA V ZAVAROVANIH OBMOČJIH Z MODELOM USMERJANJA OBISKA: PRIMER POSEBNEGA BOTANIČNEGA REZERVATA DUBRAVICA.

ARIANE VLAHEN je magistrirala pod mentorstvom doc. dr. Andreje Trdina in somentorstvom Salle Jutila, Ma. Soc. Sc z naslovom MEDIJSKE KONSTRUKCIJE S POTOVANJI POVEZANIH EMOCIJ: PRIMERA ‚FLIGHT SHAME‘ IN ‚TRAIN BRAG‘.

JOŽICA VOHAR je magistrirala pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Turnšek in somentorstvom asist. Tjaše Alegro z naslovom TRENUTNO STANJE IN MOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE OBLIKOVALSKEGA RAZMIŠLJANJA V SREDNJEŠOLSKO POUČEVANJE GOSTINSTVA IN TURIZMA.

ŽIGA ZDOVC je magistriral pod mentorstvom red. prof. dr. Boštjana Brumna z naslovom BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA NA VZPONU: ŠTUDIJA SPREJETJA KRIPTO VALUT V SKLOPU SLOVENSKEGA HOTELIRSTVA.

Podelitev Diplom Ft 24 Izbor 02
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram