Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve v ŠS UM

Objavljeno: 6. novembra, 2023 | Kategorija: 

Objavljamo:

S K L E P o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru.

Skladno z določili Pravilnika izdaja prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: Sklep), zaradi prostih mest članov in namestnikov člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru, in sicer iz članic:

- Fakultete za zdravstvene vede UM, za člana in namestnika člana;

- Fakultete za organizacijske vede UM, za člana in namestnika člana;

- Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, za namestnika člana;

- Fakultete za turizem UM, za namestnika člana;- Fakultete za naravoslovje in matematiko UM, za namestnika člana.

Kandidacijski postopek za člane ter namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru, se prične z dnem objave tega sklepa o razpisu volitev in se zaključi dne 21. 11. 2023 ob 10. uri. Volitve za člane ter namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru se izvedejo v času od 4. 12. 2023 do 15. 12. 2023 do 12. ure, na sejah študentskih svetov članic Univerze v Mariboru iz prvega odstavka tega člena.

Celotno besedilo o razpisu nadomestnih volitev s povezavo za kandidaturo se nahaja na povezavi zgoraj.

Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram