Skoči do osrednje vsebine

Izzivi razvoja vinogradništva in turizma na vinogradniških goricah na začetku 21. stoletja – primer vinogradniške gorice Lisec v Suhi krajini

Objavljeno: 16. novembra, 2023 | Kategorija: 

Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrič letos praznuje 20 let svojega delovanja. Ob tem jubileju je v sodelovanju z našo Fakulteto za turizem UM in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto izdalo strokovno monografijo z naslovom "Izzivi razvoja vinogradništva in turizma na vinogradniških goricah na začetku 21. stoletja – primer vinogradniške gorice Lisec v Suhi krajini".

Urednica strokovne monografije je doc. dr. Barbara Pavlakovič Farrell iz Fakultete za turizem, Univerze Maribor (UM). Prispevke v njej so napisali strokovnjaki iz Fakultete za turizem (UM): izr. prof. dr. Marko Koščak, izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, doc. dr. Vita Petek in doc. dr. Barbara Pavlakovič Farell, Biotehniške fakultete (UL), Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (UL), Fakultete za arhitekturo (UL) in iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Strokovna monografija ima 10 poglavij. V prvih treh poglavjih je govor o vlogi Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič kot generatorja razvoja vinogradniške gorice Lisec in kot ohranjevalca njene vinogradniške tradicije. V naslednjih treh poglavjih avtorji prispevkov predstavijo stanje in izzive prostorskega načrtovanja razvoja in arhitekturnega oblikovanja vinogradniških objektov na Liscu, ki se soočata z različnimi interesnimi skupinami lastnikov parcel. V zadnjem delu monografije so v treh poglavjih izpostavljeni še turistični in vinogradniški potenciali Lisca. V zadnjem, desetem, poglavju so povzeti vsebina in zaključki okrogle mize, ki je bila na Liscu organizirana 13. aprila 2022. Izdajo prvega tiska publikacije je omogočila Občina Trebnje. Strokovna monografija bo posebej predstavljena na novinarski konferenci, 19. 11. 2023, ob 13. uri v Liški zidanica na Liscu.

O vsebini, namenu in ciljih strokovne monografije bodo spregovorili: Anica Maraž, predsednica Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič, izr. prof. dr. Marko Koščak, Fakulteta za turizem, Univerza Maribor, Mateja Povhe, županja Občine Trebnje, mag. Dušan Štepec, vodja ZVKDS, OE Novo mesto.

Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram