Anketa o zaposljivosti diplomantov FT UM

Objavljeno: 12. julija, 2021 | Kategorija: 

Na FT UM izvajamo anketo o zaposljivosti naših diplomantk in diplomantov na obeh stopnjah. V naprej se vam zahvaljujemo za vaš čas za reševanje ankete.

 

Spoštovani/a diplomant/ka Fakultete za turizem Univerze v Mariboru!

Na Fakulteti za turizem smo pripravili spletno anketo, s katero želimo preveriti zaposlenost in zaposljivost naših diplomantov. Vaše povratne informacije o pridobljenih in pričakovanih kompetencah, so ključnega pomena, da lahko zagotavljamo kakovost študijskih programov, ki jih izvajamo. S svojimi odgovori boste pripomogli k nadaljnjemu kakovostnemu razvoju fakultete. Anketa vam bo vzela približno 10 minut časa in je anonimna. Odgovori bodo uporabljeni zgolj za namene samoevalvacije Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.

Anketa je dostopna na povezavi:

https://1ka.arnes.si/diplomantiFTUM

 

V primeru vprašanj, se prosim obrnite na enega od kontaktov:

asist. Tomi Špindler: tomi.spindler@um.si

asist. Tjaša Alegro: tjasa.alegro1@um.si

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

Alumni klub Fakultete za turizem Univerza v Mariboru

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram