2. prijavni rok za tujce

Objavljeno: 6. julija, 2021 | Kategorija: 

Prijava za vpis na podiplomski študij na UM - 2. prijavni rok za tujce/-ke

​​​​

5. julija 2021 se v okviru Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2021/2022 na Univerzi v Mariboru pričenjadrugi prijavni rok za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva in državljane/-ke držav nečlanic EU – tujce/-ke.

VEČ O PODIPLOMSKEM MAGISTRSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU FAKULTETE ZA TURIZEM "TURISTIČNE DESTINACIJE IN DOŽIVETJA"

V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo kandidati/-ke, ki niso oddali/-e prijave v prvem roku, kandidati/-ke, ki po prvem roku niso bili/-e sprejeti/-e na želeni študij, in kandidati/-ke, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija.

Kandidati/-ke morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru, ki bodo v tem prijavnem roku ponovno razpisani, oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja. Kandidati/-ke morajo ob prvi prijavi v storitev SI-PASS registrirati uporabniški račun, v okviru katerega izberejo tudi želeni način oddaje prijave za vpis. Kandidate/-ke opozarjamo, da si dobro zapomnijo oziroma shranijo uporabniško ime in geslo, ki ju bodo uporabili/-e ob registraciji uporabniškega računa SI-PASS.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 8. septembra 2021. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati/-ke po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ posredovati priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta. O objavi zahteve za dopolnitev prijave na portalu eVŠ bo kandidat/-ka obveščen/-a na naslov elektronske pošte, naveden v njegovi/njeni prijavi.

Vsak/-a kandidat/-ka lahko v drugem prijavnem roku na Univerzi v Mariboru odda zgolj 1 prijavopri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija, vrsto prijave za vpis ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata/-ko na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Prijave za vpis, ki je bila elektronsko poslana v eVŠ ne glede na način oddaje (ali z eno od elektronskih identitet ali z uporabniškim imenom in geslom) ni več mogoče spreminjati in urejati. Dokler je prijavni rok še odprt, pa lahko kandidat/-ka prijavo za vpis izbriše, jo ponovno izpolni od začetka in ponovno elektronsko pošlje. O vsaki spremembi bo kandidat/-ka obveščen/-a tudi na naslov elektronske pošte, naveden v njegovi/njeni prijavi.

​OPOZORILO: Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidat/-ka v spletni aplikaciji eVŠ pritisne gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne stori, prijava ne bo upoštevana v izbirnem postopku. Kandidatom/-kam predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res oddali/-e v sistem. O pravilno oddani prijavi ​kandidat/-ka prejme potrdilo na naslov elektronske pošte, naveden na njegovi/njeni prijavi.​

​Po drugem prijavnem roku bodo informacije o študijskih programih, na katerih bo sprejeta omejitev vpisa, dosegljive na spletnih straneh Univerze v Mariboru 13. septembra 2021.

Fakultete morajo študente/-ke, sprejete v drugem prijavnem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar najkasneje do 30. septembra 2021Iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata/-ke, o katerih odloči pristojni organ fakultete, pa se bo vpis izvršil najkasneje do 30. oktobra 2021Kandidatu/-ki, ki je vlogo za priznavanje izobraževanja oddal/-a pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. septembra 2021 prejel/-a odločbo o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov.

SEZNAM ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, KI JIH UNIVERZA V MARIBORU ZA SLOVENCE/-KE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN DRŽAVLJANE/-KE DRŽAV NEČLANIC EU – TUJCE/-KE PONUJA V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU, JE DOSEGLJIV NA NASLEDNJIH POVEZAVAH:

Vir: Moja.UM (Prijava za vpis na podiplomski študij na UM - 2. prijavni rok za tujce/-ke)

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram