doc. dr. Andreja Trdina
Visokošolska učiteljica 

Znanstveni naziv: doktorica znanosti 
Habilitacijski naziv: docentka (sociologija)


andreja.trdina@um.si
+386 8 205 70 65
Govorilne ure: predhodna najava po e-pošti, pisarna FT; petek ob 9. uri (oktobra in november) in sreda ob 14. uri (december in januar)

Znanstveno področje

5.06.03 Politične vede Komunikologija
5.03.00 SociologijaKljučne besede

potovanje kot družbena in kulturna praksa, potovanja in razredne distinkcije, življenjskostilne mobilnosti, popularna kultura in turizem, mediatizacija turizma, mobilne geomedijske tehnologije in turistična izkušnja, mobilnost, pripadnost, identiteta

Področje raziskovanja

Moja raziskovalna agenda zajema tri področja:
- turistične prakse v povezavi s popularno kulturo in rabo medijev (mediatizacija turizma, popkulturni turizem, lokativni mediji in turistična izkušnja),
- potovanja kot družbena in kulturna praksa (turistična potrošnja, življenjski stili in razredne distinkcije; novi trendi: stay-cation, work-cation, vanlife, slow travel) in
- politike mobilnosti in pripadnosti.
Med drugim sem objavila članke v Tourism: An interdisciplinary journal, Javnost - The Public in Slavic Review. Moje prispevke (poglavja v zbornikih) sta objavila tudi Routledge in Palgrave Macmillan.

Predmeti / pedagoška najava

VS-04 MEDKULTURNO KOMUNICIRANJE IN ETIKA V TURIZMU
UN-05 GOSTOLJUBJE IN ODNOSI V TURIZMU
UN-22 MEDIJI, POPULARNA KULTURA IN TURIZEM
MAG-03 SOCIOLOGIJA KULTURE IN TURIZMA
MAG-08 MEDIJI IN TURIZEM: OBLIKOVANJE ZGODB V TURIZMU
VS-04 INTERCULTURAL COMMUNICATION AND ETHICS IN TOURISM
MAG-03 SOCIOLOGY OF CULTURE AND TOURISM
MAG-08 MEDIA AND TOURISM: STORYTELLING IN TOURISM

Pristop k poučevanju

Moj cilj je spodbuditi študente k refleksiji simbolnih in materialnih vidikov rabe medijev ter ovrednotenju njihovih implikacij za turistične prakse in izkustva. Poudarek dajem podpori študentom pri razumevanju kompleksnih družbeno-kulturnih procesov, na katerih temeljijo politike mobilnosti in oblike turizma v dobi globalizacije, individualizacije in mediatizacije, ter spodbujam h kritičnemu razmisleku o aktualnih družbenih vprašanjih na področju turističnih praks. Kultivirati študentovo družbeno senzibilnost, odgovornost in zavzetost pri prevpraševanju družbene realnosti (in konkretno vloge turizma v družbenih konfiguracijah), je moja primarna skrb. V ta namen se zavzemam za ustvarjanje spodbudnega učnega okolja za vse, tudi s sledenjem načelom aktivnega učenja in na študenta osredinjenega učenja.

zadnje objave 

22. TRDINA, Andreja, TURNŠEK, Maja. On (be)longing : the Der Bergdoktor phenomenon at the European cultural periphery. V: ES, Nicky van (ur.), et al. Locating imagination in popular culture : place, tourism and belonging. 1st ed. London: Routledge, 2021. Str. 200-214. Routledge research in cultural and media studies. DOI: 10.4324/9781003045359. [COBISS.SI-ID 47553539]

23. TURNŠEK, Maja, TRDINA, Andreja, PAVLAKOVIČ, Barbara. What do Melania Trump tourism and Dracula tourism have in common? "Othering" in the Western media discourse. V: MÅNSSON, Maria (ur.), et al. The Routledge companion to media and tourism. 1st ed. London: New York, cop. 2021. Chapter 6, str. 44-52. Routledge media and cultural studies companions. ISBN 978-0-429430-39-8. https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429430398. [COBISS.SI-ID 33708803]

24. TRDINA, Andreja, PAVLAKOVIČ, Barbara, TURNŠEK, Maja. Cultural intimacy of fans/travellers : popular culture and the politics of classification. V: MÅNSSON, Maria (ur.), et al. The Routledge companion to media and tourism. 1st ed. London: New York, cop. 2021. Chapter 35, str. 337-345. Routledge media and cultural studies companions. ISBN 978-0-429430-39-8. https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429430398. [COBISS.SI-ID 34975491]

NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram