Skoči do osrednje vsebine
doc. dr. Andreja Trdina
Visokošolska učiteljica 

Znanstveni naziv: doktorica znanosti 
Habilitacijski naziv: docentka (sociologija)


andreja.trdina@um.si
+386 8 205 70 65
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru po e-pošti ali MS Teams

Znanstveno področje

5.06.03 Politične vede Komunikologija
5.03.00 SociologijaKljučne besede

potovanje kot družbena in kulturna praksa, potovanja in razredne distinkcije, življenjskostilne mobilnosti, popularna kultura in turizem, mediatizacija turizma, mobilne geomedijske tehnologije in turistična izkušnja, mobilnost, pripadnost, identiteta

Področje raziskovanja

Moja raziskovalna agenda zajema tri področja:
- turistične prakse v povezavi s popularno kulturo in rabo medijev (mediatizacija turizma, popkulturni turizem, lokativni mediji in turistična izkušnja),
- potovanja kot družbena in kulturna praksa (turistična potrošnja, življenjski stili in razredne distinkcije; novi trendi: stay-cation, work-cation, vanlife, slow travel) in
- politike mobilnosti in pripadnosti.
Med drugim sem objavila članke v Tourism: An interdisciplinary journal, Javnost - The Public in Slavic Review. Moje prispevke (poglavja v zbornikih) sta objavila tudi Routledge in Palgrave Macmillan.

Predmeti / pedagoška najava

UN-22 Mediji, popularna kultura in turizem
MAG-03 Sociologija kulture in turizma
MAG-08 Mediji in turizem: oblikovanje zgodb v turizmu
MAG-16 Analiziranje in upravljanje družbenih medijev v turizmu
MAG-03 SOCIOLOGY OF CULTURE AND TOURISM
MAG-08 MEDIA AND TOURISM: STORYTELLING IN TOURISM
MAG-16 ANALYZING AND MANAGING SOCIAL MEDIA IN TOURSIM
VS-04 Medkulturno komuniciranje in etika v turizmu
VS-04 INTERCULTURAL COMMUNICATION AND ETHICS IN TOURISM
UN-05 Gostoljubje in odnosi v turizmu

Pristop k poučevanju

Moj cilj je spodbuditi študente k refleksiji simbolnih in materialnih vidikov rabe medijev ter ovrednotenju njihovih implikacij za turistične prakse in izkustva. Poudarek dajem podpori študentom pri razumevanju kompleksnih družbeno-kulturnih procesov, na katerih temeljijo politike mobilnosti in oblike turizma v dobi globalizacije, individualizacije in mediatizacije, ter spodbujam h kritičnemu razmisleku o aktualnih družbenih vprašanjih na področju turističnih praks. Kultivirati študentovo družbeno senzibilnost, odgovornost in zavzetost pri prevpraševanju družbene realnosti (in konkretno vloge turizma v družbenih konfiguracijah), je moja primarna skrb. V ta namen se zavzemam za ustvarjanje spodbudnega učnega okolja za vse, tudi s sledenjem načelom aktivnega učenja in na študenta osredinjenega učenja.

zadnje objave 

TRDINA, Andreja, PUŠNIK, Maruša. Travel beyond place : touring memories and displaced homecoming. Journal of tourism and cultural change. 2022, vol. , no. , str. 1-16. ISSN 1476-6825. DOI: 10.1080/14766825.2022.2046015. [COBISS.SI-ID 100346883]

TRDINA, Andreja, JONTES, Dejan. Mobility as a distinctive practice : van life lifestyle and personal media. V: TRANDAFOIU, Ruxandra (ur.). Border crossings and mobilities on screen. Abingdon; New York: Routledge, 2022. Str. 185-195. Routledge studies in development, mobilities and migration. ISBN 978-0-367-65066-7, ISBN 978-0-367-65070-4. DOI: 10.4324/9781003127703-20. [COBISS.SI-ID 106200579]

TRDINA, Andreja, JUTILA, Salla, TURNŠEK, Maja. Resourcing the Self : forms of capital and stratification in the platform hospitality community. V: HARJU-MYLLYAHO, Anu (ur.), JUTILA, Salla (ur.). Inclusive tourism futures. Bristol; Blue Ridge Summit: Channel View Publications, 2021. Str. 33-55. The future of tourism, 5. ISBN 978-1-84541-686-7, ISBN 1-84541-686-4, ISBN 978-1-84541-687-4, ISBN 1-84541-687-2. [COBISS.SI-ID 76637187]

NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram