asist. Tomi Špindler
Asistent

Znanstveni / strokovni naziv: magister turizma
Habilitacijski naziv: asistent (turizem)


tomi.spindler@um.si
+386 8 205 40 18
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru, MS Teams

Znanstveno področje

7.02 Interdisciplinarne raziskaveKljučne besede

športni turizem, trajnostni turizem, outdoor turizem, motivacija, generacije 

Področje raziskovanja

Moje trenutno področje raziskovanja v prvi vrsti predstavlja športni turizem, ki se prepleta s trajnostnim razvojem, turistično motivacijo in pogledom različnih generacij. V sklopu projektov Turizem 4.0 in BestMED poteka raziskovanje predvsem na področju trajnostnega razvoja turizma. Pretekla področja raziskovanja so zajemala tudi destinacijski management, vinski turizem ter kulturno in naravno dediščino.

Predmeti / pedagoška najava

UN-09 POSLOVANJE HOTELOV
UN16 MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV
UN23 ŠPORTNI TURIZEM
UN30 RETORIKA V POSLOVNEM KOMUNICIRANJU
VS-10 RHETORIC FOR TOURISM WORKERS
VS-10 RETORIKA ZA TURISTIČNE DELAVCE
VS14 ŠPORTNI TURIZEM
VS14 SPORTS TOURISM
VS15 RAVNANJE Z LJUDMI PRI DELU
VS15 MANAGING HUMAN RESOURCES
VS20 HOTELIRSTVO
VS20 HOTEL INDUSTRY
VS37 RETORIKA ZA TURISTIČNE DELAVCE

Pristop k poučevanju

Skozi seminarske in terenske vaje želim študente spodbujati k samoiniciativnemu učenju, pridobivanju izkušenj tudi izven fakultete in razmišljanju o karierni poti. Poskušam predstaviti pomen inovativnega razmišljanja in s tem študente čim bolje pripraviti na delo po zaključku fakultete. V sklopu seminarskih nalog in terenskih vaj prav tako izpostavljam pomembnost povezovanja z gospodarstvom pri učenju in pridobivanju izkušenj.

zadnje objave

1. BRUMEN, Boštjan, PLANINC, Peter, ŠPINDLER, Tomi, GORENAK, Mitja, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja. Use of mobile technologies in tourism : natural health resorts study. Mediterranean Journal of Social Sciences. jul. 2020, vol. 11, no. 4, 18 str., graf. prikazi. ISSN 2039-2117. DOI: 10.36941/mjss-2020-0036. [COBISS.SI-ID 23416835]

2. GORENAK, Mitja, ŠPINDLER, Tomi, BRUMEN, Boštjan. The influence of competencies of managers on job satisfaction of employees in the hotel industry. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre. [Tiskana izd.]. 2019, vol. 52, no. 2, str. 81-94, ilustr. ISSN 1318-5454. https://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/view/982. [COBISS.SI-ID 2048310611], [SNIP, WoS do 13. 9. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]

8. ŠPINDLER, Tomi. The influence of generations and their values on tourism product selection : theoretical overview. V: GORENAK, Mitja (ur.), et al. Responsible hospitality : inclusive, active, green. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press: Faculty of Tourism, 2018. Str. 165-192, tabele. ISBN 978-961-286-226-8. DOI: 10.18690/978-961-286-226-8.10. [COBISS.SI-ID 2048288595]

NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram