Skoči do osrednje vsebine
Marjetka Rangus_dekanica
izr. prof. dr. Marjetka Rangus
Dekanica

Znanstveni naziv: doktor znanosti
Habilitacijski naziv: izredna profesorica (turizem)


marjetka.rangus@um.si
+386 8 205 40 10
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po e-pošti.

Znanstveno področje

Politične vede
TurizemKljučne besede

politični sistemi, turizem, gastronomski turizem, trajnost v turizmu, sociološki vidiki turizma, zaposleni v turizmu

Področje raziskovanja

Marjetka Rangus se je v svojem delu prvotno posvečala raziskovanju na področju političnih ved, predvsem političnih sistemov in politične zgodovine, kjer je objavila več knjig in člankov. Na področju turizma se ukvarja z raziskovanjem turistične teorije, različnih socioloških vidikov turizma (migracije, zaposleni v turizmu), trajnosti v turizmu in gastronomskemu turizmu. Svoja dognanja objavlja v člankih v indeksiranih mednarodnih slovenskih in tujih znanstvenih revijah, kot so Teorija in praksa, Lex localis, Academica turistica, Prispevki za novejšo zgodovino in Informatologia ter v monografskih publikacijah, ki so izšle pri domačin in mednarodnih založbah, kot so Emerald, Pearson, Cambridge Scholars.

Predmeti / pedagoška najava

UN-29 Sociologija turizma
MAG-10 Politični vidiki turizma
MAG-10 POLITICAL ASPECTS OF TOURISM
DR-09 Individualno raziskovalno delo s pripravo dispozicije in prijavo teme
DR-10 Individualno raziskovalno delo in zbiranje podatkov

Pristop k poučevanju

Pri poučevanju turizma je ključno aktivno vključevanje študentov z interaktivnimi metodami, preko katerih študenti čim bolj aktivno sooblikujejo proces poučevanja in učenja. Metode poučevanje vključujejo veliko primerov iz prakse, seminarskega dela študentov v predavalnici, igrifikacijo, igranje vlog in argumentirano razpravo. Pri poučevanju za vrednote je pomemben osebni zgled in vključevanje izzivov realnih izzivov v poučevanje.

zadnje objave

1. TURNŠEK, Maja, BRUMEN, Boštjan, RANGUS, Marjetka, GORENAK, Mitja, MEKINC, Janez, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja. Perceived threat of COVID-19 and future travel avoidance : results from an early convenient sample in Slovenia. Academica turistica : tourism & innovation journal. [Tiskana izd.]. jun. 2020, year 13, no. 1, str. 3-19, 117, tabele. ISSN 1855-3303. https://academica.turistica.si/index.php/AT-TIJ/article/view/232, DOI: 10.26493/2335-4194.13.3-19. [COBISS.SI-ID 22247427], [SNIP, Scopus do 4. 6. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7]

2. RANGUS, Marjetka, RADENKOVIĆ-ŠOŠIĆ, Bojana, MILOŠEVIĆ, Srđan, HOČEVAR, Jože, ŠKRBIĆ, Iva, KNEŽEVIĆ, Mladen. Professional and organisational commitment in the hospitality sector. Academica turistica : tourism & innovation journal. [Tiskana izd.]. dec. 2020, year 13, no. 2, str. 179-191, 231-232, tabele. ISSN 1855-3303. https://academica.turistica.si/index.php/AT-TIJ/article/view/197, DOI: 10.26493/2335-4194.13.179-191. [COBISS.SI-ID 45332483], [SNIP, Scopus]

24. KUŽNIK, Lea, RANGUS, Marjetka. There is no lunch without potatoes' : culinary heritage of the Posavje region in tourism supply. V: PEŠTEK, Almir (ur.), KUKANJA, Marko (ur.), RENKO, Sanda (ur.). Gastronomy for tourism development : potential of the Western Balkans. Bingley (UK): Emerald, 2020. Str. 43-65. ISBN 978-1-78973-756-1, ISBN 978-1-78973-755-4, ISBN 978-1-78973-757-8. DOI: 10.1108/978-1-78973-755-420201004. [COBISS.SI-ID 26362115]

NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram