Skoči do osrednje vsebine
Milica
doc. dr. Milica Rančić Demir
Visokošolska učiteljica 

Znanstveni naziv: doktorica znanosti 
Habilitacijski naziv: docentka (turizem)


milica.rancic1@um.si
+386 8 205 70 65
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po e-pošti.

Znanstveno področje

7.02 Interdisciplinarne raziskaveKljučne besede

velnes turizem, zdraviliški turizem, športni turizem, hotelirstvo, gastronomski management

Področje raziskovanja

Moja primarna raziskovalna področja so:
1) Velnes in zdraviliški turizem: povpraševanje, ponudba in trženje velneških produktov, motivacija velnes turistov, zdrava prehrana kot pomemben princip velnesa, bibliometrijske analize na področju velnes turizma
2) Športni turizem: pomen športa za mentalno in fizično zdravje kot motiv razvoja športnega turizma
3) Hotelirstvo: Dobro počutje (well-being) v hotelski industriji, motivacija zaposlenih v hotelirstvu, sodobni trendi v hotelirstvu
4) Gastronomski management: trendi v velnes prehrani in gastronomiji nasploh, ekološka živila v gostinstvu.

Revije: Acta geographica Slovenica, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, International journal of tourism cities, Turizam itd.

Predmeti / pedagoška najava

VS-40 Zdravstveni turizem - TEMELJNI IZBIRNI 2
VS-38 Diplomsko delo
VS-46 Sodobni trendi v turizmu - IZBIRNI PREDMET B
VS-40 HEALTH TOURISM - TEMELJNI IZBIRNI 2
VS-38 GRADUATE THESIS
VS-46 CURRENT ISSUES IN TOURISM - ELECTIVE COURSE B
UN-38 Diplomsko delo
MAG-24 Magistrska naloga
MAG-24 MASTER'S THESIS

Pristop k poučevanju

Metode poučevanja:
klasična predavanja, predstavitve lastnega teoretičnega koncepta, video predstavitve in filmi, primeri iz prakse - analiza, obravnava, primerjanje in uporaba, aktivno skupinsko delo, diskusije, predstavitve samostojnih analiz študentov, E-naloge, terenske vaje.

zadnje objave 

1. CIMBALJEVIĆ, Marija, NEDELJKOVIĆ KNEŽEVIĆ, Milena, DEMIROVIĆ BAJRAMI, Dunja, DUNJIĆ, Milosav, EL BILALI, Hamid, RANČIĆ DEMIR, Milica. How do job-related constructs determine employee turnover? : Serbian hotels example. Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić" SANU. 2020, vol. 70, no. 2, str. 129-143. ISSN 1821-2808. https://ojs.gi.sanu.ac.rs/index.php/zbornik/article/view/162/pdf. [COBISS.SI-ID 26883843], [WoS do 12. 4. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

2. KOVAČIĆ, Sanja, MILENKOVIĆ, Nemanja, SLIVAR, Iva, RANČIĆ DEMIR, Milica. Shaping city brand strategies based on the touristsʼ brand perception : report on Banja Luka main target groups. International journal of tourism cities. [in press] 2019, str. 1-25. ISSN 2056-5607. DOI: 10.1108/IJTC-08-2018-0061. [COBISS.SI-ID 2048321619], [SNIP, WoS, Scopus do 31. 5. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

32. RANČIĆ DEMIR, Milica, PETROVIĆ, Marko D., BLESIĆ, Ivana. Leisure industry and hotels : the importance of wellness services for guests' well-being. V: LUBOWIECKI-VIKUK, Adrian Przemysław (ur.), et al. Handbook of sustainable development and leisure services. Cham: Springer International Publishing AG, cop. 2021. Str. 127-140. World sustainability series (Internet). ISBN 978-3-030-59820-4, ISBN 978-3-030-59819-8. ISSN 2199-7381. DOI: 10.1007/978-3-030-59820-4. [COBISS.SI-ID 51550723]

NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram