asist. Nejc Pozvek
Asistent, raziskovalec

Znanstveni / strokovni naziv: univerzitetni diplomirani geograf
Habilitacijski naziv: asistent (turizem)


nejc.pozvek@um.si
+386 8 205 40 10
Govorilne ure: Ob predhodni najavi preko e-pošte.

Znanstveno področje

6.12.00 Geografija
7.02.00 Interdisciplinarne raziskaveKljučne besede

turistična geografija, trajnostni sonaravni turizem / razvoj, outdoor aktivnosti, okoljski vplivi rekreacije, načtovanje / upravljanje turizma / destinacije

Področje raziskovanja

Geografski pogled na turizem in rekreacijo, prvenstveno outdoor aktivnosti v gorskem/vzpetem svetu, s poudarkom na okoljski komponenti. Ob tem tudi celovita obravnava turizma/destinacije v kontekstu trajnostnega sonaravnega razvoja in zelenega prehoda (za namene načrtovanja/upravljanja turizma na destinaciji).

Predmeti / pedagoška najava

VS-12 Praktični vidiki turistične geografije
VS-12 GEOGRAPHY OF TOURISM – APPLICATION IN PRACTICE
UN-10 Turistična geografija

Pristop k poučevanju

Od teorije k praksi, iz učilnice na teren; s posebnim poudarkom na:

- zavesti in odgovornosti tako posameznikov kot skupnosti za trajnostno bivanje in razvoj ter
- spoštljivi in prizadevni komunikaciji – dialogu za napredek skupnosti.

osebni opis

Aktivni državljan sveta – v javni in civilni sferi, borec za napredek skupnosti, geograf in raziskovalec nekoristnega sveta (alpinist).

zadnje objave

12. POZVEK, Nejc, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja. Raziskava izbranih teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk, oblikovanih po modelu 'Izvorno slovensko'. V: LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja (ur.). Podeželje in razvoj gastronomije v Sloveniji : teritorialne kolektivne blagovne znamke po modelu "Izvorno slovensko" v letu 2020. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. Str. 145-195. ISBN 978-961-286-430-9. [COBISS.SI-ID 55804931]

13. POZVEK, Nejc. Kratki geografski opis Moslavine : poglavlje 4. V: PAVLAKOVIČ, Barbara (ur.), JURAKIĆ, Marko (ur.), KOŠČAK, Marko (ur.). Program razvoja za održivi ruralni turizam u Moslavini. 1. izd. Maribor: University Press, 2020. Str. 45-51, ilustr. ISBN 978-961-286-364-7. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/479/593/993-1. [COBISS.SI-ID 23494659]

24. LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja, POZVEK, Nejc. Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje 2019-2024 : strateški dokument Občine Sevnica : povzetek strateškega dela dokumenta in osnutek akcijskega načrta. Brežice: Fakulteta za turizem, 2018. [29] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048292691]

NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram