asist. Nejc Pozvek
Asistent

Znanstveni / strokovni naziv: univerzitetni diplomirani geograf
Habilitacijski naziv: asistent (turizem)


nejc.pozvek@um.si
+386 8 205 70 69
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru, MS Teams

Znanstveno področje

6.12.00 Geografija
7.02.00 Interdisciplinarne raziskaveKljučne besede

turistična geografija, trajnostni sonaravni turizem / razvoj, outdoor aktivnosti, okoljski vplivi rekreacije, načtovanje / upravljanje turizma / destinacije

Področje raziskovanja

Geografski pogled na turizem in rekreacijo, prvenstveno outdoor aktivnosti v gorskem/vzpetem svetu, s poudarkom na okoljski komponenti. Ob tem tudi celovita obravnava turizma/destinacije v kontekstu trajnostnega sonaravnega razvoja in zelenega prehoda (za namene načrtovanja/upravljanja turizma na destinaciji).

Predmeti / pedagoška najava

MAG-07 MARKETING AND MANAGEMENT OF TOURISM DESTINATIONS
MAG-07 MARKETING IN MANAGEMENT TURISTIČNE DESTINACIJE
MAG-11 PRACTICUM 2 – TOURISM DESTINATION BENCHMARKING ANALYSIS
MAG14 ANALIZA PODATKOV
MAG28 RAZVOJ PODEŽELJA
UN-10 TURISTIČNA GEOGRAFIJA
UN20 DESTINACIJSKI MANAGEMENT
VS-12 GEOGRAPHY IN TOURISM – APPLICATION IN PRACTICE
VS-12 PRAKTIČNI VIDIKI TURISTIČNE GEOGRAFIJE
VS19 MANAGEMENT PREHRAMBENIH OBRATOV
VS26 DESTINACIJSKI MANAGEMENT
VS26 DESTINATION MANAGEMENT

Pristop k poučevanju

Od teorije k praksi, iz učilnice na teren; s posebnim poudarkom na:

- zavesti in odgovornosti tako posameznikov kot skupnosti za trajnostno bivanje in razvoj ter
- spoštljivi in prizadevni komunikaciji – dialogu za napredek skupnosti.

osebni opis

Aktivni državljan sveta – v javni in civilni sferi, borec za napredek skupnosti, geograf in raziskovalec nekoristnega sveta (alpinist).

zadnje objave

12. POZVEK, Nejc, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja. Raziskava izbranih teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk, oblikovanih po modelu 'Izvorno slovensko'. V: LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja (ur.). Podeželje in razvoj gastronomije v Sloveniji : teritorialne kolektivne blagovne znamke po modelu "Izvorno slovensko" v letu 2020. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. Str. 145-195. ISBN 978-961-286-430-9. [COBISS.SI-ID 55804931]

13. POZVEK, Nejc. Kratki geografski opis Moslavine : poglavlje 4. V: PAVLAKOVIČ, Barbara (ur.), JURAKIĆ, Marko (ur.), KOŠČAK, Marko (ur.). Program razvoja za održivi ruralni turizam u Moslavini. 1. izd. Maribor: University Press, 2020. Str. 45-51, ilustr. ISBN 978-961-286-364-7. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/479/593/993-1. [COBISS.SI-ID 23494659]

24. LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja, POZVEK, Nejc. Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje 2019-2024 : strateški dokument Občine Sevnica : povzetek strateškega dela dokumenta in osnutek akcijskega načrta. Brežice: Fakulteta za turizem, 2018. [29] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048292691]

NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram