Strokovni naziv: diplomirana kulturologinja (UN)


Področje dela: Referat za študentske zadeve (izredni študij)

klara.pinteric@um.si
+386 8 20 54 013

Opis področja dela

V referatu za študentske zadeve pokrivam področje izrednega študija, kar vključuje vodenje in izpeljavo prijavno-sprejemno-vpisnega postopka tujih državljanov, pripravo odločb in sklepov, pogodb o izobraževanju, vodenje izpitne evidence, sodelovanje v delovnih in stalnih komisijah organov članice ter zastopanje kandidatov pred upravnimi enotami v postopku pridobivanja prvega dovoljenja za začasno prebivanje.
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram