asist. dr. Vita Petek
Asistentka

Znanstveni / strokovni naziv: doktorica znanosti
Habilitacijski naziv: asistentka (turizem)


vita.petek2@um.si


Govorilne ure: Sreda 8.- 9. v živo ali preko MS Teams ob predhodni najavi po e-pošti.

Znanstveno področje

7.02 Interdisciplinarne raziskaveKljučne besede

gastronomija in enogastronomija, vinski turizem, kulinarični turizem

Področje raziskovanja

Moja področja raziskovanja so osredotočena na gastronomijo, vinski turizem in kulinarični turizem, kjer sodelujem pri različnih projektih. Na področju vina se dodatno izobražujem in sem sommelier 1. stopnje ter imam opravljen certifikat WSET 2.

Predmeti / pedagoška najava

VS-01 Osnove turizma
VS-03 Podjetništvo v turizmu
VS-23 Uvod v destinacijski menedžment
VS-44 Vinski turizem - IZBIRNI PREDMET A
VS-03 ENTREPRENEURSHIP IN TOURISM
VS-23 INTRODUCTION IN DESTINATION MANAGEMENT
VS-48 THE BASICS OF SUPPLY CHAIN IN TOURISM - ELECTIVE COURSE B
UN-01 Teorije turizma
UN-02 Razvoj podjetniške ideje
UN-21 Destinacijski management
UN-41 Oskrbovalne verige v turizmu - TEMELJNI IZBIRNI PREDMET 2
MAG-34 TRANSPORT AND TOURISM - ELECTIVE 4

Pristop k poučevanju

Tehnike poučevanja se razlikujejo od predmeta do predmeta.
Pri vajah želim študente vzpodbuditi k aktivnemu sodelovanju, kritičnemu razmišljanju in izdelavi inovativnih produktov.

zadnje objave 

1. PETEK, Vita, ROZMAN, Črtomir, POTOČNIK TOPLER, Jasna. When the customer and the wine shelf meet : factors of ethnocentrism when selecting a bottle of wine. Sustainability. 2021, vol. 13, iss. 21, str. 1-16, graf. prikazi. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su132112098. [COBISS.SI-ID 83214595], [JCR, SNIP, Scopus]

2. PETEK, Vita, POTOČNIK TOPLER, Jasna. Restarting tourism after COVID-19 : new opportunities for sustainable wine tourism in the Slovenian town of Sevnica. Studia turistica. 2020, vol. 11, no. 3, str. 16-23. ISSN 1804-252X. https://www.studiaturistica.cz/wp-content/uploads/2020/12/studia_turistica_2020_3.pdf. [COBISS.SI-ID 43045123]

3. ALEGRO, Tjaša, STARC PECENY, Urška, PETEK, Vita. Pregled merjenja digitalne zrelostI MSP-jev. V: BRUMEN, Boštjan (ur.), STARC PECENY, Urška (ur.). Zbornik konference "Turizem 4.0 in znanost". 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. Str. 17-25. ISBN 978-961-286-515-3. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/598. [COBISS.SI-ID 81176323]
NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram