Skoči do osrednje vsebine
doc. dr. Vita Petek
Asistentka

Znanstveni / strokovni naziv: doktorica znanosti
Habilitacijski naziv: docentka (turizem)


vita.petek2@um.si


Govorilne ure: po dogovoru

Znanstveno področje

7.02 Interdisciplinarne raziskaveKljučne besede

gastronomija in enogastronomija, vinski turizem, kulinarični turizem

Področje raziskovanja

Moja področja raziskovanja so osredotočena na gastronomijo, vinski turizem in kulinarični turizem, kjer sodelujem pri različnih projektih. Na področju vina se dodatno izobražujem in sem sommelier 1. stopnje ter imam opravljen certifikat WSET 2.

Predmeti / pedagoška najava

UN-01 Teorije turizma
UN-02 Razvoj podjetniške ideje
VS-01 INTRODUCTION TO TOURISM
VS-03 ENTREPRENEURSHIP IN TOURISM
VS-01 Osnove turizma
VS-11 Agencijsko poslovanje
VS-44 Vinski turizem - IZBIRNI PREDMET A
VS-01 Osnove turizma
VS-03 Podjetništvo v turizmu
VS-11 TRAVEL AGENCY BUSINESS
MAG-34 TRANSPORT AND TOURISM - ELECTIVE 4

Pristop k poučevanju

Tehnike poučevanja se razlikujejo od predmeta do predmeta.
Pri vajah želim študente vzpodbuditi k aktivnemu sodelovanju, kritičnemu razmišljanju in izdelavi inovativnih produktov.

zadnje objave 

1. PETEK, Vita, ROZMAN, Črtomir, POTOČNIK TOPLER, Jasna. When the customer and the wine shelf meet : factors of ethnocentrism when selecting a bottle of wine. Sustainability. 2021, vol. 13, iss. 21, str. 1-16, graf. prikazi. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su132112098. [COBISS.SI-ID 83214595], [JCR, SNIP, Scopus]

2. PETEK, Vita, POTOČNIK TOPLER, Jasna. Restarting tourism after COVID-19 : new opportunities for sustainable wine tourism in the Slovenian town of Sevnica. Studia turistica. 2020, vol. 11, no. 3, str. 16-23. ISSN 1804-252X. https://www.studiaturistica.cz/wp-content/uploads/2020/12/studia_turistica_2020_3.pdf. [COBISS.SI-ID 43045123]

3. ALEGRO, Tjaša, STARC PECENY, Urška, PETEK, Vita. Pregled merjenja digitalne zrelostI MSP-jev. V: BRUMEN, Boštjan (ur.), STARC PECENY, Urška (ur.). Zbornik konference "Turizem 4.0 in znanost". 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. Str. 17-25. ISBN 978-961-286-515-3. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/598. [COBISS.SI-ID 81176323]
NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram