asist. Vita Petek
Asistentka, raziskovalka

Znanstveni / strokovni naziv: magistrica turizma
Habilitacijski naziv: asistentka (turizem)


vita.petek2@um.si
+386 8 205 40 18
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru, MS Teams

Znanstveno področje

7.02 Interdisciplinarne raziskaveKljučne besede

gastronomija in enogastronomija, vinski turizem, kulinarični turizem

Področje raziskovanja

Moja področja raziskovanja so osredotočena na gastronomijo, vinski turizem in kulinarični turizem. V tej smeri sodelujem tudi pri različnih projektih.

Predmeti / pedagoška najava

MAG19 ENOLOGIJA IN TURIZEM
UN-08 DEDIŠČINA IN TURIZEM
UN13 TURISTIČNE STRATEGIJE
UN25 SOCIOLOGIJA TURIZMA
UN26 GASTRONOMIJA IN ENOGASTRONOMIJA NA SLOVENSKEM
VS-02 CULTURAL HERITAGE IN TOURISM
VS-02 KULTURNA DEDIŠČINA V TURIZMU
VS-08 PRAVO V TURIZMU
VS13 LOGISTIKA V TURIZMU
VS13 LOGISTICS IN TOURISM
VS21 MANAGEMENT PRIREDITEV
VS30 IGRALNIŠKI TURIZEM
VS30 IGRALNIŠKI TURIZEM

Pristop k poučevanju

Tehnike poučevanja se razlikujejo od predmeta do predmeta.
Pri vajah želim študente vzpodbuditi k aktivnemu sodelovanju, kritičnemu razmišljanju in izdelavi inovativnih produktov.

zadnje objave 

1. PETEK, Vita, POTOČNIK TOPLER, Jasna. Restarting tourism after COVID-19 : new opportunities for sustainable wine tourism in the Slovenian town of Sevnica. Studia turistica. 2020, vol. 11, no. 3, str. 16-23. ISSN 1804-252X. https://www.studiaturistica.cz/wp-content/uploads/2020/12/studia_turistica_2020_3.pdf. [COBISS.SI-ID 43045123]

2. PETEK, Vita, POTOČNIK TOPLER, Jasna. Wine tourism as a type of well-being tourism - literature review. V: TRDINA, Andreja (ur.), et al. Bet on health : international scientific conference, Faculty of Tourism, University of Maribor, Brežice, October 29th - 30th, 2020 : book of abstracts. Brežice: Faculty of Tourism, 2020. Str. 49-53. [COBISS.SI-ID 34988291]

11. RANGUS, Marjetka, GAČNIK, Aleš, RANČIĆ DEMIR, Milica, PETEK, Vita. Akcijski načrt za razvoj gastronomskega turizma : črno belo bogastvo s Krškega polja. Krško: Center za podjetništvo in turizem Krško, cop. 2020. 2, 97, 19 str., tabele. [COBISS.SI-ID 28860419]
NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram