Tanja Lešnik Štuhec_spletna_modra
doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec
Visokošolska učiteljica
Prodekanica za sodelovanje z gospodarstvom

Znanstveni naziv: doktorica znanosti
Habilitacijski naziv: docentka (turizem)

Dodatna / delna zaposlitev izven FT UM: ProVITAL d.o.o.

tanja.lesnik@um.si
+386 8 205 76 90
Govorilne ure: Ob sredah ob 14. uri ob predhodni najavi osebno ali MS Teams

Znanstveno področje

5.04.03 Management
5.02.02 Poslovne vedeKljučne besede

turizem, trajnostni razvoj, destinacijski management, razvoj podeželja, mreženje, teritorialne kolektivne blagovne znamke, trajnostni turizem 

Področje raziskovanja

Osrednje področje mojega raziskovanja je povezano s trajnostnim strateškim razvojem podeželskih destinacij in zavarovanih območij, ter mreženjem ponudnikov v homogene verige za kreativno razmišljanje in dvig kompetenc (usposabljanje in svetovanje) pri oblikovanju atraktivne, sonaravne, po meri oblikovane ponudbe za prepoznane ciljne skupine turistov. Posebno pozornost posvečam kakovosti ponudbe certificirane s teritorialnimi kolektivnimi blagovnimi znamkami. S kratkimi dobavnimi verigami »od njive do krožnika« se spodbuja prodaja ponudbe z lokalno dodano vrednostjo, ne samo v gastronomski ponudbi, temveč tudi na lokalnih prodajnih mestih kar spodbuja lokalno potrošnjo. Prav to se je izkazalo izjemno pomembno v času pandemije korona virusa. Aktivno sodelujem tudi v projektu Turizem 4.0. 
Moje raziskovalno delo je objavljeno v znanstvenih revijah kot so: Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje; Academica turistica : tourism & innovation journal; Mediterranean Journal of Social Sciences.

Predmeti / pedagoška najava

MAG-07 Marketing in management turistične destinacije
MAG-12 Razvoj podeželja, zavarovanih območij in mreženje
MAG-12 RURAL AND PROTECTED AREA DEVELOPMENT AND NETWORKING


Pristop k poučevanju

Delo s študenti mi predstavlja velik izziv in je pomembno poslanstvo. Teoretična izhodišča na predavanjih plemenitimo s prenosom primerov dobrih praks iz poslovnega sveta tudi s povabljenimi predavatelji iz gospodarstva in javnih institucij. Individualno delo, delo v paru in v skupini z reševanjem konkretnih problemov in kritičnim proučevanjem multiplikativnih učinkov celovitega načrtovanja, implementacije, monitoringa in evalvacije ter nadgradnje razvoja trajnostnih destinacij krepi kompetence študentov. V sklopu seminarjev in terenskih vaj študenti rešujejo realne probleme v turističnem gospodarstvu. Z raznovrstnimi študijskimi pristopi pridobijo izkušnje in reference ter se pripravijo na lastno poslovno pot. Teme diplomskih in magistrskih nalog celovito zaobjemajo znanstveno-raziskovalna področja, katerih rešitve se odražajo v kompleksnih sistemih, modelih in smernicah, ki odločilno prispevajo k raziskovalnim aktivnostim in večji konkurenčnosti turističnega gospodarstva.

zadnje objave

1. TURNŠEK, Maja, BRUMEN, Boštjan, RANGUS, Marjetka, GORENAK, Mitja, MEKINC, Janez, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja. Perceived threat of COVID-19 and future travel avoidance : results from an early convenient sample in Slovenia. Academica turistica : tourism & innovation journal. [Tiskana izd.]. jun. 2020, year 13, no. 1, str. 3-19, 117, tabele. ISSN 1855-3303. https://academica.turistica.si/index.php/AT-TIJ/article/view/232, DOI: 10.26493/2335-4194.13.3-19. [COBISS.SI-ID 22247427], [SNIP, Scopus do 4. 6. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7]

39. POZVEK, Nejc, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja. Raziskava izbranih teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk, oblikovanih po modelu 'Izvorno slovensko'. V: LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja (ur.). Podeželje in razvoj gastronomije v Sloveniji : teritorialne kolektivne blagovne znamke po modelu "Izvorno slovensko" v letu 2020. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. Str. 145-195. ISBN 978-961-286-430-9. [COBISS.SI-ID 55804931]

45. LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja. Sinteza znanstvenih raziskav in nadgradnja model "Izvorno slovensko". V: LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja (ur.). Podeželje in razvoj gastronomije v Sloveniji : teritorialne kolektivne blagovne znamke po modelu "Izvorno slovensko" v letu 2020. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. Str. 285-376. ISBN 978-961-286-430-9. [COBISS.SI-ID 55807235]

NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram