Skoči do osrednje vsebine
lekt. Hana Kuhar
Visokošolska učiteljica

Znanstveni / strokovni naziv: magistrica profesorica angleščine in ruščine
Habilitacijski naziv: lektorica (angleški jezik), asistentka (turizem)


hana.kuhar@um.si
+386 8 205 40 18
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru po e-pošti ali MS Teams

Znanstveno področje

6.05.02 Humanistika Jezikoslovje
7.02 Interdisciplinarne raziskaveKljučne besede

tuji jezik, turizem, učenje jezika, angleški jezik kot tuji strokovni jezik, jezik stroke, inkluzija, kultura

Področje raziskovanja

V svojem delu se primarno posvečam pedagoškim vidikom poučevanja tujih jezikov, najpogosteje v povezavi z inovativnimi metodami poučevanja ter inkluzijo. Vsekakor pa gredo tuji jeziki in turizem skupaj z roko v roki, kar odpira nova vrata v raziskovanje jezika stroke, kultur, diskurzev in nenazadnje inkluzije.

Predmeti / pedagoška najava

VS-05 DIGITAL COMMUNICATON IN TOURISM
VS-10 Retorika za turistične delavce
VS-16 MANAGING HUMAN RESOURCES
VS-10 RHETORICS FOR TOURISM WORKERS
MAG-05 ENGLISH IN TOURISM – HIGHER LEVEL 1
VS-05 Digitalno komuniciranje v turizmu
UN-12 Angleščina v turizmu 2
UN-18 Angleščina v turizmu 3
MAG-20 ENGLISH IN TOURISM – HIGHER LEVEL 2
UN-07 Angleščina v turizmu 1

Pristop k poučevanju

Kot magistrica profesorica angleškega in ruskega jezika želim svoje izkušnje, mladost in inovativne metode poučevanja iz osnovnošolskih in srednješolskih učilnic prenesti na študente in vse skupaj nadgraditi z znanjem iz turizma. Predvsem želim študente aktivno vključiti v proces poučevanja in z njimi sokreirati pouk.

zadnje objave 

ČEČ, Teja, ĆOSIĆ, Hana. Nedeljske ponavljalne šole - prve institucije za izobraževanje odraslih na Slovenskem = Sunday adult education schools - the first adult education institutions in Slovenia. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2020, letn. 29 = 53, št. 1/2, str. 7-21, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1318-6728. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WXMG4XM2. [COBISS.SI-ID 25394435]

ĆOSIĆ, Hana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Razvijanje sporazumevalne zmožnosti pri poučevanju angleščine in ruščine kot tujih jezikov za gluhe in naglušne učence = Development of the communicative competence in teaching English and Russian as foreign languages for deaf and hard-of- hearing students. V: OREL, Mojca (ur.), BRALA-MUDROVČIĆ, Jasminka (ur.), MILETIĆ, Josip (ur.). EDUvision 2022 : 12. mednarodna konferenca : "Novi izzivi današnjega časa - priložnosti za vključevanje inovativnih rešitev v izobraževanje 21. stoletja" : 23.-25. november 2022 : [zbornik prispevkov]. Elektronska izd. Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: EDUvision, 2022. Str. 478-496, ilustr. ISBN 978-961-95939-4-3. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_EDUvision_22.pdf. [COBISS.SI-ID 142140163]

ĆOSIĆ, Hana, TRDINA, Andreja. ‘Lady Bosses’ Between Military Discipline and Femininity : Performances of Female Success in Slovenian Tourism and Hospitality. V: MARKOVIĆ VUKADIN, Izidora (ur.), KREŠIĆ, Damir (ur.). Women in tourism : lessons learned or lessons forgotten? : book of abstracts : scientific conference, [Split, April 19th-21st, 2023]. Zagreb: Institute for Tourism, 2023. Str. 11-12. ISBN 978-953-6145-48-5. https://www.iztzg.hr/files/file/RAZNO/2023/2023_04_Book-of-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 149953283]

NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram