Skoči do osrednje vsebine
VLASTA KUČIŠ Fotka FT
red. prof. dr. Vlasta Kučiš
Zunanja sodelavka

Znanstveni naziv: doktorica znanosti 
Habilitacijski naziv: izredna profesorica (prevajalstvo in tolmačenje)

Zaposlitev izven FT UM: UM Filozofska fakulteta

vlasta.kucis@um.si
Govorilne ure: 

POVEZAVE

COBISS
SICRIS

Znanstveno področje

6.05.02 Teoretično in uporabno jezikoslovje
7.02 Interdisciplinarne raziskaveKljučne besede

nemščina v turizmu, medkulturna komunikacija, poslovno dopisovanje v nemščini, prevajanje nemških turističnih besedil, kulturne razlike v nemško govorečih državah, analiza diskurza

Področje raziskovanja

Teoretično in uporabno jezikoslovje v povezavi z interdisciplinarnimi raziskavami: Nemščina kot tuji jezik, Nemščina v medkulturni komunikaciji, Poslovno dopisovanje v nemščini, Nemški jezik in kultura, Pomen prevajanja pri poučevanju tujega jezika, Prevodoslovje, Teorije prevajanja, Zgodovina prevajanja in tolmačenja, Prevajanje strokovnih besedil s poudarkom na turističnih besedilih, Analiza turističnega diskurza, Sodno tolmačeje v kazenskih postopkih tujih državljanov, Sovražni govor.
Znanstvene revije: Babel - International Journal of Translation; Jezikoslovlje; Slavia Centralis; Linguistica; Collegium antropologicum; Tourism and hospitality management; Informatologia; Lex localis.
Poglavja v znanstvenih monografijah izdanih pri mednarodnih založbah: Dr. Kovač Verlag, Peter Lang, IGI Global, LIT Verlag, New Academic Press, Znanstvena založba Univerze v Ljubljani in Mariboru.

Predmeti / pedagoška najava

UN-13 Nemščina v turizmu 1
UN-19 Nemščina v turizmu 2
UN-27 Nemščina v turizmu 3
MAG-27 FOREIGN LANGUAGE 2: GERMAN BUSINESS COMMUNICATION 1 - ELECTIVE 1
MAG-28 FOREIGN LANGUAGE 2: GERMAN BUSINESS COMMUNICATION 2 - ELECTIVE 2

Pristop k poučevanju

Študenti poglabljajo svoje splošno jezikovno znanje ter sistematično usvajajo besedilo in terminologijo s področja turistične stroke, gostoljubja in poslovne komunikacije v nemškem jeziku. Razvijajo medkulturno in digitalno komunikacijo in se seznanijo z značilnostmi nemškega govornega področja in kulture. Urijo slovnično znanje in usvajajo komunikativne kompetence nemškega jezika na področju turizma. Poučevanje in učenje potekata z didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Pri poučevanju so vključena predavanja, seminarji, razprave in primeri dobre prakse.

zadnje objave 

1. KUČIŠ, Vlasta, KALOH VID, Natalia. Lexical and cultural choices in Slovene translations of German and English car slogans. Babel. 2021, vol. 67, iss. 1, str. 54-74, tabele, graf. prikazi. ISSN 0521-9744. DOI: 10.1075/babel.00205.kuc. [COBISS.SI-ID 60152835], [JCR, SNIP, WoS]

2. KUČIŠ, Vlasta, KUPINIĆ GUŠČIĆ, Darja. Hate speech as part of contemporary public discourse and possible solutions to support public administration : European Parliament elections in Croatia. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. jan. 2021, vol. 19, no. 1, str. 197-216, ilustr. ISSN 1581-5374. https://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/1581, DOI: 10.4335/19.1.197-216(2021). [COBISS.SI-ID 49134851], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

3. KUČIŠ, Vlasta, KALOH VID, Natalia. Community interpreting for public local institutions in Maribor - implementation of a transcultural law clinic. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Spletna izd.]. apr. 2020, vol. 18, no. 2, str. 349-369. ISSN 1855-363X. https://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/issue/view/97, DOI: 10.4335/18.2.349-369(2020). [COBISS.SI-ID 13726979], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram