izr. prof. dr. Marko Koščak
Visokošolski učitelj

Znanstveni naziv: doktor znanosti
Habilitacijski naziv: izredni profesor (turizem)

Dodatna / delna zaposlitev izven FT UM: STUDIO MKA d.o.o.

marko.koscak@um.si
+386 8 205 70 60
Govorilne ure: Do 31.12. 2022 po dogovoru in predhodni najavi na email oz. MS Teams.

Znanstveno področje

5.02.01 Ekonomske vede
6.12.04 Regionalna geografijaKljučne besede

trajnostni razvoj, zeleni, etični in odgovorni turizem, turistična geografija, trajnostno upravljanje destinacij, razvoj podeželja, gospodarska diversifikacija podeželja, kazalniki trajnostnega razvoja

Področje raziskovanja

Od leta 2014 do 2019 sem deloval kot docent, trenutno pa sem izredni profesor na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za turizem, Brežice, Slovenija. Moji raziskovalni interesi so na področju trajnostnega in odgovornega turizma, geografije turizma in upravljanja lokalnih turističnih destinacij. Te teme predavam tudi študentom. Od leta 1986 sem intenzivno deloval tudi na področju celostnega razvoja podeželja, tako v Sloveniji, kot v tujini.

Moja dela so bila objavljena v revijah kot so Tourism Management, Anais Brasileiros de Estudos Turisticos (ABET), Turizam, Informatologia, znanstvene in strokovne monografije pa pri založniških hišah kot so Routledge, Pearson, CABI in druge.

Predmeti / pedagoška najava

UN-10 Turistična geografija
MAG-02 Trajnostni, zeleni in družbeno odgovorni turizem
MAG-06 Praktikum 1: Spoznavanje in oblikovanje elementov razvojne strategije
MAG-39 Projektno vodenje EU in nacionalnih projektov - IZBIRNI PREDMET 4
MAG-02 SUSTAINABLE, GREEN AND RESPONSIBLE TOURISM DEVELOPMENT
MAG-06 PRACTICUM 1: INTRODUCTION & DESIGN OF ELEMENTS OF DEVELOPMENT STRATEGY

Pristop k poučevanju

Pri poučevanju dajem poudarek tako na teoretskih izhodiščih, kot tudi in predvsem posredujem svoje praktične izkušnje operativnega in projektnega delovanja na področju trajnostnega in odgovornega turizma v zadnjih 35 letih. Zame je najboljša učilnica za pridobivanje znanja študentov Fakultete za turizem teren, torej konkretni primeri, na katerih se lahko največ naučijo in preskusijo pridobljeno teoretično znanje ter na ta način pridobivajo potrebne izkušnje. Seveda v učilnici prakticiram vse oblike interaktivnega dela in preferiram aktivno sodelovanje študentov pri svojih predavanjih. Želim jih spodbuditi h kritičnem razmišljanju in razvijati njihove sposobnosti za strateško načrtovanje na področju trajnostnega in odgovornega turizma.

osebni opis

Študiral sem v Ljubljani, Birminghamu (Velika Britanija), na Dunaju (Avstrija) in leta 1999 doktoriral na nalogi z naslovom "Preoblikovanje podeželskih območij ob slovenski – hrvaški meji" na Filozofski fakulteti na oddelku za geografijo Univerze v Ljubljani. Moja poklicna kariera se je začela leta 1986 z različnimi dejavnostmi na področju celostnega razvoja podeželja v Sloveniji in tujini. Med 1996 in 2009 sem bil vodja projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine pod okriljem Gospodarske zbornice Novo mesto. Od leta 1986 sem bil do 2001 tudi svetovalec pri Ministrstvu za kmetijstvo za razvoj podeželja, kjer sem bil v letih od 1999 do 2001 tudi zaposlen kot svetovalec slovenske vlade v Sektorju za strukturno politiko in razvoj podeželja. V zadnjih 30 letih sem deloval kot svetovalec pri UNDP-ju in ostalih javnih in zasebnih naročnikih, na področju trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti v državah Jugovzhodnega Balkana, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Bosni, na Kosovu in v Makedoniji. Sodeloval sem tudi pri številnih projektih in razvojnih pobudah za razvoj trajnostnega turizma v številnih državah Evrope in Aziji. Sem ustanovni član Slovenske mreže za razvoj podeželja, ki je del Evropske mreže "PREPARE".

zadnje objave

1. KOŠČAK, Marko, KNEŽEVIĆ, Mladen, BINDER, Daniel, PELAEZ-VERDET, Antonio, IŞIK, Cem, MIĆIĆ, Vladimir, BORISAVLJEVIĆ, Katarina, ŠEGOTA, Tina. Exploring the neglected voices of children in sustainable tourism development : a comparative study in six european tourist destinations. Journal of sustainable tourism. [in press] 2021. ISSN 0966-9582. DOI: 10.1080/09669582.2021.1898623. [COBISS.SI-ID 64408579], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

126. POTOČNIK TOPLER, Jasna, KOŠČAK, Marko. 30 let slovenskega turizma : marsikaj se je spremenilo, še vedno pa smo turizem ljudje. V: DAROVEC, Darko (ur.), RUPEL, Dimitrij (ur.). 30 let slovenske države. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Marezige: Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe kulture in okolja; Koper: Annales, 2021. Str. 257-266, fotogr. ISBN 978-961-6732-47-5. https://issuu.com/zaloznistvo_padre/docs/knjiga_30_let_slovenske_dr_ave_final_lowress. [COBISS.SI-ID 67609859]

219. KOŠČAK, Marko (urednik), O'ROURKE, Tony (urednik). Ethical and responsible tourism : managing sustainability in local tourism destinations. London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2020. XIV, 439 str., ilustr. ISBN 978-0-367-19144-3, ISBN 978-0-367-19146-7. [COBISS.SI-ID 38158339]
NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram