Katja Kokot
Raziskovalka, asistentka

Strokovni naziv: magistrica turizma 


katja.kokot1@um.si

Znanstveno področje

5.02.01 Ekonomske vede
5.09 PsihologijaKljučne besede

zdraviliški turizem, velnes, psihologija uporabnikov, promocija zdravja, zdravstvena pismenost

Področje raziskovanja

Glavna področja raziskav sta zdravstveni in zdraviliški turizem, predvsem v slovenskih zdraviliščih in vpliv opravljenih storitev na zdravstveno in gibalno pismenost uporabnikov. Drugi interesi so vedenje potrošnikov, zlasti nakupni proces uporabnikov in segmentacija zdraviliških in velnes gostov.

zadnje objave 

1. KOKOT, Katja, TURNŠEK, Maja. Health resorts and their role in increasing physical literacy of their guests. V: TRDINA, Andreja (ur.), et al. Bet on health : international scientific conference, Faculty of Tourism, University of Maribor, Brežice, October 29th - 30th, 2020 : book of abstracts. Brežice: Faculty of Tourism, 2020. Str. 37-43. [COBISS.SI-ID 34986755]

2. RANČIĆ DEMIR, Milica, KOKOT, Katja, TURNŠEK, Maja. The analysis of wellness offer in Slovenian hotels. V: MALHOTRA, Naresh K. (ur.), et al. EMCB 2020 Conference Proceedings : EMCB 2020 Conference : "Growing business in emerging markets: challenges and drivers for success" : 2-3 June 2020, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: School of Economics and Business, 2020. Str. 97-99. ISBN 978-961-240-357-7. https://konference.ef.uni-lj.si/emcb/wp-content/uploads/sites/18/2019/08/EMCB-Conference-Proceedings-short-version.pdf. [COBISS.SI-ID 21486083]

6. ALIF, Maja, BERGLEZ, Jure, GREŠAK, Alja, KELHAR, Patricija, KOKOT, Katja, NARTNIK, Maruša, PINTERIČ, Jolanda, ŠETINC, Katja, POTOČNIK TOPLER, Jasna (urednik), STRAŠEK DODIG, Mojca (urednik). Po sledeh Antona Martina Slomška v Občini Brežice. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (58 str.)), ilustr. ISBN 978-961-286-449-1. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/551, DOI: 10.18690/978-961-286-449-1. [COBISS.SI-ID 57003779]
NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram