asist. Katja Kokot
Raziskovalka, asistentka

Strokovni naziv: magistrica turizma
Habilitacijski naziv: asistentka (turizem) 


katja.kokot1@um.si

Govorilne ure: Ob ponedeljkih 9.-10. ure na FT ali preko MS Teams ob predhodni najavi. 


Znanstveno področje

5.02.01 Ekonomske vede
5.09 PsihologijaKljučne besede

zdraviliški turizem, velnes, psihologija uporabnikov, promocija zdravja, zdravstvena pismenost

Področje raziskovanja

Glavna področja raziskav sta zdravstveni in zdraviliški turizem, predvsem v slovenskih zdraviliščih in vpliv opravljenih storitev na zdravstveno in gibalno pismenost uporabnikov. Drugi interesi so vedenje potrošnikov, zlasti nakupni proces uporabnikov in segmentacija zdraviliških in velnes gostov.

Predmeti / pedagoška najava

VS-11 Agencijsko poslovanje
VS-40 Zdravstveni turizem - TEMELJNI IZBIRNI 2
VS-28 TOURISM PRACTICUM – TOURISM MAKES THE WORLD GO ROUND
VS-40 HEALTH TOURISM - TEMELJNI IZBIRNI 2
UN-43 Zdravstveni in termalni turizem v Sloveniji - IZBIRNI PREDMET SKUPINA: AKTIVNO, ZELENO, ZDRAVO
UN-31 Upravljanje poslovnih financ
UN-35 Trajnostni razvoj turizma
MAG-02 Trajnostni, zeleni in družbeno odgovorni turizem
MAG-06 Praktikum 1: Spoznavanje in oblikovanje elementov razvojne strategije
MAG-13 Metode znanstveno-raziskovalnega dela
MAG-02 SUSTAINABLE, GREEN AND RESPONSIBLE TOURISM DEVELOPMENT
MAG-06 PRACTICUM 1: INTRODUCTION & DESIGN OF ELEMENTS OF DEVELOPMENT STRATEGY
MAG-13 RESEARCH METHODS

Pristop k poučevanju


zadnje objave 

KOKOT, Katja, TURNŠEK, Maja. Health Tourism and Physical Literacy : A Qualitative Exploration of Elderly Visitors Experiences after Rehabilitation at Slovenian Health Resorts. Academica turistica : tourism & innovation journal. [Tiskana izd.]. apr. 2022, year 15, no. 1, str. 81-94, ilustr. ISSN 1855-3303. [COBISS.SI-ID 109389827]

HLIŠ, Tilen, ČETINA, Luka, PAVLIČ, Luka, KOKOT, Katja, TURNŠEK, Maja. Mikrostoritvena arhitektura v praksi: spletna platforma za podporo spremljanja indikatorjev turističnih destinacij in poti. V: HÖLBL, Marko (ur.). “Digitalno desetletje: varno, zeleno in odporno” : zbornik : 29. konferenca Dnevi slovenske informatike : Portorož, 11. in 12. maj 2022. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2022. 11 str., ilustr. ISBN 978-961-6165-59-4. [COBISS.SI-ID 109852931]

RANČIĆ DEMIR, Milica, KOKOT, Katja, TURNŠEK, Maja. The analysis of wellness offer in Slovenian hotels. V: MALHOTRA, Naresh K. (ur.), et al. EMCB 2020 Conference Proceedings : EMCB 2020 Conference : "Growing business in emerging markets: challenges and drivers for success" : 2-3 June 2020, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: School of Economics and Business, 2020. Str. 97-99. ISBN 978-961-240-357-7. https://konference.ef.uni-lj.si/emcb/wp-content/uploads/sites/18/2019/08/EMCB-Conference-Proceedings-short-version.pdf. [COBISS.SI-ID 21486083]

NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram