Slika Mihaela Kežman predstavitev
asist. dr. Mihaela Kežman
Zunanja sodelavka

Znanstveni/strokovni naziv: doktorica znanosti
Habilitacijski naziv: asistentka (turizem)


mihaela.kezman@guest.um.si
Govorilne ure: V četrtek 14.-15. ure, po predhodnem dogovoru.

POVEZAVE

Znanstveno področje

5.03 sociologija
7.02 interdisciplinarne raziskaveKljučne besede

tretje življenjsko obdobje, organizacija, management, sociologija, medgeneracijski turizem

Področje raziskovanja

Moje področje raziskovanja je prenos vrednot skozi medgeneracijski turizem.

Predmeti / pedagoška najava

UN-03 Management in teorija organizacij

Pristop k poučevanju

Pri svojem delu uporabljam primere iz prakse, kjer lahko nato študenti povezujejo teorijo in prakso. Pomembno se mi zdi motivirati, navdahniti študente za samostojno delo.
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram