pred. Alenka Černelič Krošelj
Visokošolska učiteljica

Strokovni naziv: profesorica umetnostne zgodovine in univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja
Habilitacijski naziv: predavateljica (etnologija)

Zaposlitev izven FT UM: Posavski muzej Brežice

alenka.cernelic@um.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru, v živo in MS Teams.

POVEZAVE

COBISS
SICRIS

Znanstveno področje

6.04 etnologija
6.09 umetnostna zgodovinaKljučne besede

kulturna dediščina, muzeologija, kulturni turizem, kulturna dediščina in trajnostni razvoj, nesnovna dediščina, odnosi do dediščine in njene rabe, projektno sodelovanje v osi kultura-turizem-gospodarstvo in kakovost življenja

Področje raziskovanja

Pripravlja, izvaja in vodi raznovrstne projekte, kot kustosinja, likovna kritičarka in predavateljica sodeluje z različnimi organizacijami, avtorji in galerijami. 

Njene raziskave in objave vsebujejo predvsem naslednja področja:
- Celovite prenove kulturne dediščine.
- Aplikativni razvojni projekti in trajnost.
- Muzeologija, delo in razvoj muzejev.
- Vloga muzejev v sodobni družbi.
- Nesnovna dediščina: raziskovanje, priprava predlogov in sodelovanje z nosilci.
- Predstavljanje likovnih razstav sodobne in starejše produkcije.
- Kulturna dediščina in turizem.
- Povezovanje deležnikov kulturnega turizma (npr. Gradovi Posavja).
- Izbrane letne teme mednarodnih in regionalnih konferenc (ICOM, NEMO).
- Lokalni in regionalni razvoj ter kulturna dediščina in kulturna krajina.

Objave:
- Samostojne publikacije
- Glasnik Slovenskega etnološkega društva
- Zborniki posvetov in konferenc

Predmeti / pedagoška najava

VS-02 Kulturna dediščina v turizmu

Pristop k poučevanju

Področje omogoča tesno povezovanje teorije, temeljev posameznih strok, katerih osnovno zanimanje je dediščina in prakse. Pri tem se osredotoča na povezovanje kulturne dediščine z različnimi področji, še posebej s turizmom. S proučevanjem in posredovanjem znanja o prepletenosti in soodvisnosti področij daje v ospredje interdisciplinarno delo, sodelovanje in zaupanje v znanje in veščine posameznih strok.
Svoje strokovno delo s posebno zavzetostjo in veseljem usmerja tako v regijo in njen razvoj kot širšemu ter k temu spodbuja in navdušuje tudi druge. Ko predavateljica upa predvsem na uspešno spodbujanje študentov. Zato se trudi ob teoretičnih izhodiščih predstaviti čim več primerov in dobrih praks. K sodelovanju vabi različne goste, ki predstavljajo različne poglede povezane s temami predmeta ter tudi za trenutno dogajanje v družbi oziroma razvoju družbe.

osebni opis

Profesorica umetnostne zgodovine in univerzitetno diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja, je zaposlena kot direktorica Posavskega muzeja Brežice (od junija 2014, mandat do junija 2023). Zaposlena je bila v različnih ustanovah in bila vključena v številne projekte sofinancirane iz sredstev EU.
Leta 2013 je pridobila strokovni naziv višja kustodinja, leta 2018 pa muzejska svetovalka ter predavateljica za področje etnologije na Univerzi v Mariboru. Kot članica organizacijskih in programskih odborov sooblikuje znanstvene in strokovne posvete.
Deluje v različnih stanovskih in drugih društvih v mednarodnem, državnem in lokalnem okolju, npr. je predsednica Slovenskega etnološkega društva, podpredsednica odbora ICOM Slovenija in podpredsednica predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije. Od oktobra 2019 je predsednica regionalne alianse ICOM SEE (ICOM JV Evrope).

zadnje objave 

53. POLJAK ISTENIČ, Saša, PALAIĆ, Tina, VODOPIVEC, Urša, PERNE, Ana, ČEPELJNIK, Mihael, MISJA, Alenka, UHAN, Daša, JUSTIN, Jelena, JERBIČ PERKO, Vesna, PŠAJD, Jelka, ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka, MATIJEVC, Andreja, MARINČIČ, Maja, JELOVČAN KOSELJ, Jerneja, GRADIŠAR, Branka, KOKALJ, Suzana. Zaprti za obiskovalce, a še kako aktivni : muzeji med pandemijo covida-19. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2020, 60, št. 2, str. 94-105, ilustr. ISSN 0351-2908. https://www.sed-drustvo.si/domains/sed-drustvo.si/modules/Domino/Files/glasnik-60-2-2020-manjsa-resolucija.pdf. [COBISS.SI-ID 43653891], [SNIP]

89. ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka, GLOGOVIČ, Stanka (avtor, urednik), MLAKAR ADAMIČ, Jana, TORKAR TAHIR, Zdenka, POGAČNIK, Aljaž, MUGERLI, Marko. Sava združuje : razstavni projekt treh obsavskih muzejev: Gornjesavskega muzeja Jesenice, Zasavskega muzeja Trbovlje in Posavskega muzeja Brežice = The Sava river unites : a joint exhibition of three Slovenian museums along the Sava river: the Upper Sava Valley Museum, the Zasavje Museum of Trbovlje, the Posavje Museum Brežice. Brežice: Posavski muzej: = Posavje Museum; Trbovlje: Zasavski muzej: = Zasavje Museum; Jesenice: Gornjesavski muzej Jesenice: = Upper Sava Valley Museum, 2020. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35174147]

162. KRAŠEVEC, Anja. Vključevanje kulturnih institucij v turistično ponudbo občine Brežice na primeru Posavskega muzeja Brežice : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Brežice: [A. Kraševec], 2020. 91 str., 6 str. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=77616. [COBISS.SI-ID 40988163]
NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram