Skoči do osrednje vsebine
red. prof. dr. Borut Bratina
Zunanji sodelavec

Znanstveni naziv: doktor pravnih znanosti 
Habilitacijski naziv: redni profesor (pravo)

Zaposlitev izven FT UM: UM Ekonomsko-poslovna fakulteta 

borut.bratina@um.si
+386 2 229 03 09
Govorilne ure: 

Znanstveno področje

5.05 pravo
5.02.02 poslovne vedeKljučne besede

GOSPODARSKO PRAVO, PRAVO DRUŽB, KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE, 
PRAVO EU, OBLIGACIJSKO PRAVO

Področje raziskovanja

Podrobneje se ukvarjam s korporacijskim pravom. S tem področjem se ukvarjam tako teoretično kot praktično. V doktorski disertaciji sem obravnaval pravni položaj organov kapitalskih družb, sem soavtor velikega komentarja zakona o gospodarskih družbah in bil sem predsednik in član več nadzornih svetov v delniških družbah. Napisal sem več znanstvenih člankov in ekspertiz iz tega področja.

Predmeti / pedagoška najava

UN-04 Uvod v gospodarsko pravo

Pristop k poučevanju

Pri predagoškem delu želim študentom posredovati teoretično znanje, ki ga ponazorim in predstavim s praktičnimi primeri in sodno prakso.

osebni opis

Kot pravnik in ekonomist delujem tako v akademskih krogih in na fakulteti kot visokošolski učitelj in tudi v praksi kot svetovalec in član nadzornih svetov v posameznih slovenskih podjetjih, kjer moram teoretično znanje praktično uporabiti. Te izkušnje nato prenašam na študente in širšo strokovno javnost.

zadnje objave

1. FESTIĆ, Mejra, PAŠIĆ, Polona, BRATINA, Borut. The importance of corporate governance of banks concerning the ownership in the international environment. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 66, št. 4, str. 11-27, ilustr. ISSN 0547-3101. DOI: 10.2478./ngoe-2020-0020. [COBISS.SI-ID 48181251]

2. TOMAŽIČ, Luka Martin, BRATINA, Borut. Critical analysis of the protection of end consumers in Slovenian electricity market legislation. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2020, 46, [št.] 8, str. 1265-1280. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 45748739]

3. BRATINA, Borut, JOVANOVIČ, Dušan, BRATINA, Miha. Pravice in dolžnosti nadzornega sveta glede delničarjeve pravice do obveščenosti in prisotnosti na skupščini družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 46, [št.] 3/4, str. 498-508. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 19853571]
NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram