Avatar_F
pred. mag. Valentina Božič
Zunanja sodelavka

Znanstveni naziv: magistrica znanosti
Habilitacijski naziv: predavateljica


valentina.bozic@guest.um.si
Govorilne ure: Ob predhodni najavi preko MS Teams ali ob petkih ob 7.30 pred predavanji na FT UM

Predmeti / pedagoška najava

VS-22 MARKETING IN RAZISKAVE TURISTIČNIH TRGOV
VS25 MARKETING IN RAZISKAVE TURISTIČNIH TRGOV
VS-22 MARKETING AND TOURISM RESEARCH METHODS
VS25 METHODS OF MARKET RESEARCH IN TOURISM
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram