Skoči do osrednje vsebine
Maja Žibert fotogr
doc. dr. Maja Borlinič Gačnik
Visokošolska učiteljica

Znanstveni naziv: doktorica znanosti
Habilitacijski naziv: docentka (turizem)

Zaposlitev izven FT UM: UM Salezijanski inšpektorat, vodja razvojne pisarne, Fundacija don Bosko

maja.borlinic@um.si
Govorilne ure: 

Znanstveno področje

Interdisciplinarne raziskave
Ekonomske vedeKljučne besede

destinacijski management, ruralni turizem, razvoj podeželja, vinski turizem, sistemska dinamika

Področje raziskovanja

Znanstvene reference s področja destinacijskega managementa (predvsem vloge posameznih deležnikov pri razvoju destinacij ter vloge promocije pri razvoju destinacij), razvoja ruralnega ter vinskega turizma. Trenutno zaključujem doktorski študij agrarne ekonomike, kjer je moje področje raziskovanja preko sistemske dinamike vezano na diverzifikacijo nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Moja znanstveni prispevki so bili objavljeni v sledečih revijah: Academica turistica, Lex localis, Sustainability in Business systems research.
Nekaj poglavij pa je bilo objavljenih tudi v znanstvenih monografijah, katerih založniki so Routledge ter Verlag Dr. Kovač – Hamburg.
Ker sem bila v preteklosti nosilka naziva regionalne ter kasneje nacionalne vinske kraljice Slovenije, sem večkrat pripravila različne strokovne prispevke. Najpogosteje za časopis Kmečki glas ter za nekaj strokovnih monografij.

Predmeti / pedagoška najava

VS-44 Vinski turizem - IZBIRNI PREDMET A
VS-44 Vinski turizem - IZBIRNI PREDMET A
UN-16 Analiza podatkov

Pristop k poučevanju

Včasih me študentje v predavalnici vprašajo: »Pa bomo to znanje še kdaj potrebovali, ali je to zgolj za to, da opravimo izpit?«. Ne, ni zgolj zato, da opravite izpit, je moj odgovor jasen. Trudim se, da prenašam uporabna znanja, da je pristop poučevanja vezan na številna interdisciplinarna področja. Pomembno je, da smo v stalni interakcij s študenti. Jih poslušamo in usmerjamo.

osebni opis

Privošči si in tvegaj. Drugače se boš vedno spraševal, kaj si zamudil.

zadnje objave 

1. ŽIBERT, Maja, ROZMAN, Črtomir, ŠKRABA, Andrej, PREVOLŠEK, Boris. A system dynamics approach to decisionmaking tools in farm tourism development. Business systems research. 2020, vol. 11, no. 2, str. 132-148, graf. prikazi. ISSN 1847-9375. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=355707, DOI: 10.2478/bsrj-2020-0020. [COBISS.SI-ID 32812035], [SNIP, WoS]

2. ŽIBERT, Maja, ROZMAN, Črtomir, RANGUS, Marjetka, BRUMEN, Boštjan. The Role of Slovenian local government in the wine tourism promotion. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. October 2020, vol. 18, no. 4, str. 739-766, graf. prikazi. ISSN 1581-5374. https://doi.org/10.4335/18.3.739-766(2020). [COBISS.SI-ID 35366915], [JCR, SNIP, WoS]

9. ŽIBERT, Maja, ROZMAN, Črtomir, PREVOLŠEK, Boris, ŠKRABA, Andrej. Attributes of the agricultural holding for diversification of the primary activity : tourism as supplementary activity on farms. V: CELEC, Robert (ur.). Ecological influences on different life aspects. [1. Aufl.]. Hamburg: Dr. Kovač, 2020. Str. 105-122, graf. prikazi, tabele. Erziehung - Unterricht - Bildung, 192. ISBN 978-3-339-11288-0, ISBN 3-339-11288-6. ISSN 0945-487X. [COBISS.SI-ID 4642860]

NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram