asist. Tjaša Alegro
Asistentka, raziskovalka

Znanstveni / strokovni naziv: magistrica turizma
Habilitacijski naziv: asistentka (turizem)


tjasa.alegro1@um.si
+386 8 205 40 18
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru, MS Teams

Znanstveno področje

7.02 Interdisciplinarne raziskaveKljučne besede

Virtual Reality, Augmented Reality, Technology, Experience Design, Marketing Communication

Področje raziskovanja

Moja področja raziskovanja so osredotočena predvsem na uporabo tehnologije (VR, AR) na področju oblikovanja turističnih izkušenj ter na marketinško komuniciranje, kreativnost. Sodelujem tudi pri raziskovanju na projektih (Turizem 4.0, Best Med).

Predmeti / pedagoška najava

MAG-01 EXPERIENCE DESIGN IN TOURISM
MAG-01 OBLIKOVANJE TURISTIČNIH IZKUŠENJ
MAG13 METODE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA
UN-03 MANAGEMENT IN TEORIJA ORGANIZACIJ
UN15 PSIHOLOGIJA PORABNIKOV V TURIZMU
UN19 MARKETING IN RAZISKAVE TURISTIČNIH TRGOV
UN22 MEDIJSKA KULTURA IN TURIZEM
VS-04 MEDKULTURNO KOMUNICIRANJE IN ETIKA V TURIZMU
VS24 TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE
VS24 BUSINESS COMMUNICATION
VS25 MARKETING IN RAZISKAVE TURISTIČNIH TRGOV
VS25 METHODS OF MARKET RESEARCH IN TOURISM

Pristop k poučevanju

Tehnike poučevanja se razlikujejo glede na potrebe in vsebino predmeta. Spodbujam študente k aktivnemu sodelovanju na vajah, s sprotnimi nalogami, poslužujem se individualnih srečanj na govorilnih urah, kjer študentom še dodatno svetujem glede njihovih nalog pri vajah. Pri vajah vključujem strokovnjake iz gospodarstva in tako želim študentom približati teorijo tudi skozi praktične primere.

zadnje objave 

1. ALEGRO, Tjaša, TURNŠEK, Maja. Striving to be different but becoming the same : creativity and destination brands promotional videos. Sustainability. 2020, 13, 139, str. 1-16. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su13010139. [COBISS.SI-ID 44699907], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

2. PETEK, Vita, ALEGRO, Tjaša. Will Vis island be the new "walk of shame" of the Croatian Mediterranean?. V: KALITERNA LIPOVČAN, Ljiljana (ur.), RAMLJAK, Ozana (ur.), MEDIĆ, Rino. MIC - Vis, 2020 : Mediterranean islands conference the island of Vis, Croatia : book of abstracts. Mediterranean Islands Conference The Island of Vis, Croatia, September 16th-19th, 2020. Zagreb: Institute of Social Sciences Ivo Pilar: Grupa VERN' d.o.o., cop. 2020. Str. 69. ISBN 978-953-7964-86-3, ISBN 978-953-8101-05-2. https://www.mic-vis.eu/presentations/MIC-Vis2020Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 29589507]

9. ALEGRO, Tjaša, TURNŠEK, Maja. Striving to be different but becoming the same : creativity and destination brands' promotional videos : predavanje na TTRA 2020 Europe Conference "Smart destinations - smarter tourists?" , Travel and Tourism Research Association, Innsbruck, 29. Septemeber 2020, online. [COBISS.SI-ID 43665411]
NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram