Vpis v višji letnik in ponavljanje letnika

KDAJ - elektronski vpis bo mogoč od 26. julija do 20. septembra 2021. Vašo dokumentacijo moramo v referat prejeti najkasneje do najkasneje 20. septembra 2021, do 10. ure.

KAKO - vpis v višji letnik in ponovni vpis v isti letnik bo potekal po pošti.

POGOJI - za napredovanje v višji letnik in ponavljanje letnika so navedeni na spletni strani pod vašim študijskim programom:

- visokošolski strokovni program Turizem​,

- univerzitetni program Turizem,

- magistrski program Turizem,

- visokošolski program Sodobne turistične prakse,

- univerzitetni program Turizem: sodelovanje in razvoj in

- magistrski program Turistične destinacije in doživetja​.

POSTOPEK bo objavljen naknadno.​