Vpis v višji letnik in ponavljanje letnika

​10. avgusta se odpre e-vpis v višje letnike in bo odprt do vključno 26. s​eptembra 2018. E- vpis bo potekal preko sistema AIPS.

POGOJI za napredovanje v višji letnik in ponavljanje letnika so navedeni na spletni strani pod vašim študijskim programom (VS, UN in MAG).  ​

NAVODILA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK IN PONAVLJANJE LETNIKA V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

KDAJ
Elektronski vpis bo mogoč od 10. avgusta 2018 do najkasneje srede, 26. septembra 2018. Vašo dokumentacijo moramo v referat prejeti najkasneje do najkasneje četrtka, 27. septembra 2018 do 10. ure. Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko izpolnite pogoje za vpis. Le tako vam bomo lahko vpis uredili in vam dokumentacijo vrnili v nekaj dneh.

KAKO
-          Vpis v višji letnik in ponovni vpis v isti letnik bo letos potekal po pošti.
-          Preko sistema AIPS se boste lahko elektronsko vpisali, ČE IMATE OPRAVLJENE VSE PREDPISANE OBVEZNOSTI.
 
OPIS POSTOPKA VPISA V VIŠJI LETNIK (za vse, ki izpolnjujejo pogoje):

  • Ko imate izpolnjene vse pogoje za vpis, se preko sistema AIPS elektronsko vpišete (kliknite e-vpis in sledite navodilom). 
  • Izpolnjen VPISNI LIST natisnete in ga PODPIŠETE povsod, kjer je to potrebno. 
  • OBVEZNE PRILOGE:

1.       PREDMETNIK, v katerega se študent vpisuje. Predmetniki za TISK: VS 2. letnik, VS 3.letnik, UN 2. letnik, UN 3. letnik, MAG 2. letnik (*natisnite samo letnik, v katerega se vpisujete!) Pri vpisu v ABS predmetnike ne tiskate.

2. Izpolnjena IZJAVA O UPORABI DAVČNE ŠTEVILKE!

3. Študenti prvih letnikov morajo vpisnemu listu priložiti še potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu!

  • Dokumentacijo z obveznimi prilogami s priporočeno pošiljko pošljete na naslov: Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s pripisom »Za vpis v višji letnik«. 
  • Po vpisu boste na domači naslov prejeli univerzalni plačilni nalog za plačilo stroškov vpisnine in 4 izvode potrdil o vpisu. Cenik za študijsko leto 2018/2019 najdete na spletni strani FT (cenik). Vpisne stroške poravnate po prejetju plačilnega naloga
  • Hologramsko nalepko za študentsko izkaznico boste osebno prevzeli naknadno v času uradnih ur v referatu. 

 4. Študentje, ki niso državljani RS, morajo pri vpisu v 2. letnik VS in UN programa, k vpisnem listu priložiti še Potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezika v obsegu najmanj 30 ur.


V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, ga lahko prav tako naročite preko sistema AIPS. 

* VPIS V VIŠJI LETNIK (za študente, ki se bodo v višji letnik vpisali na podlagi odločbe Komisije za študijske zadeve FT UM):

  • Študenti, ki ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti za vpis v višji letnik, lahko skladno s 85. čl. Statuta UM zaprosite za vpis v višji letnik pod posebnimi pogoji.
  • Vlogo za vpis v višji letnik pod posebnimi pogoji morate oddati na KŠZ najkasneje 7 dni pred naslednjo sejo KŠZ (vloga). Obvezno priložiti: potrdilo o plačilu izdaje sklepa.
  • Poleg zgoraj navedene dokumentacije (podpisan vpisni list, predmetnik in izpolnjeno izjavo o nezgodnem zavarovanju) obvezno pošljete še kopijo odločbe KŠZ.

**Vloge za izredno podaljšanje ABS in ponavljanje letnika študent odda najkasneje do 20. septembra do 10. ure v študentski referat FT.

 
* VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ (vpisna navodila so ista kot za vpise v višje letnike). Študent lahko preveri v študentskem referatu, če ima pravico do vpisa v absolventski staž.

* PONAVLJANJE LETNIKA
**Vloge za izredno podaljšanje ABS in ponavljanje letnika študent odda najkasneje do 20. septembra do 10. ure v študentski referat FT.
 
Ukrepanje v primeru težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista:
V primeru, da izpolnjujete pogoje za vpis ter vam elektronski sistem AIPS kljub temu ne omogoči e-vpisa, pošljite e-mail z opisom težave na naslov referat referat.ft@um.si. 

** Vse študente, ki so lani septembra prejeli sklep komisije za študijske zadeve FT, o  novo dodeljenih obveznostih po prenovljenem študijskem programu, pozivamo, da ob vpisu v višji letnik (3. letnik) o morebitnih že vnaprej priznanih obveznostih obvestijo referat ter priložijo kopijo sklepa.​


 

​​​​​​