Vpis v višji letnik in ponavljanje letnika

KDAJ - elektronski vpis bo mogoč od 27. julija do 18. septembra 2020. Vašo dokumentacijo moramo v referat prejeti najkasneje do najkasneje 22. septembra 2020, do 10. ure.

KAKO - vpis v višji letnik in ponovni vpis v isti letnik bo potekal po pošti.

POGOJI - za napredovanje v višji letnik in ponavljanje letnika so navedeni na spletni strani pod vašim študijskim programom (VS, UN in MAG). 

POSTOPEK

a)      VPIS V VIŠJI LETNIK (za vse, ki izpolnjujejo pogoje)

  • Ko imate izpolnjene vse pogoje za vpis, se preko sistema AIPS elektronsko vpišete.
  • Izpolnjen VPISNI LIST natisnete in ga podpišete povsod, kjer je to potrebno. V primeru, da vpisnega lista ne podpišete, je vaš vpis neveljaven.
  • OBVEZNA PRILOGA:
    1. Potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezika (min 30 ur) – priložijo tuji študenti pred vpisom v 2. letnik študijskega programa.
  • Vso dokumentacijo s priporočeno pošiljko pošljete na naslov: Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s pripisom »Za vpis v višji letnik«. 
  • V kolikor prejeta dokumentacija ne bo popolna, boste na študentski mail prejeli poziv na dopolnitev prilog.
  • Po vpisu boste na domači naslov prejeli UPN za plačilo stroškov vpisnine in 4 izvode potrdil o vpisu. Cenik za študijsko leto 2020/2021 najdete na spletni strani FT (cenik). Vpisne stroške poravnate po prejetju plačilnega naloga
  • Hologramsko nalepko za študentsko izkaznico boste osebno prevzeli naknadno v času uradnih ur v referatu. 

V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, ga lahko prav tako naročite preko sistema AIPS. 

 

b)     IZJEMNE ODOBRITVE VPISA ŠTUDENTA V VIŠJI LETNIK

Študenti, ki ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti za vpis v višji letnik, lahko skladno s 85. členom Statuta UM zaprosite za vpis v višji letnik pod posebnimi pogoji. Prošnjo mora študent na KŠZ zadeve vložiti najkasneje do 22. septembra 2020. Obvezno priložiti: ustrezna dokazila + potrdilo o plačilu izdaje sklepa.

POMEMBNO: Študentu, ki odda prošnjo za vpis v višji letnik in izpolnjuje tudi pogoje za ponavljanje letnika svetujemo, da odda tudi podredno prošnjo (točka 8. na obrazcu) za ponavljanje, v kolikor mu vpis v višji letnik ne bi bil odobren.

c)      PONAVLJANJE LETNIKA

Za ponavljanje letnika mora študent skladno s 121. členom Statuta UM pred vpisom obvezno vložiti Prošnjo na KŠZ zadeve najkasneje do 22. septembra 2020. Obvezno priložiti: ustrezna dokazila + potrdilo o plačilu izdaje sklepa.

d)     PODALJŠANJE STATUSA

Študenti, ki imajo druge upravičene razloge (glej Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM) se lahko status študenta podaljša (214. člen Statuta UM), in sicer za eno leto med študijem ali ob zaključku študija. Prošnjo mora študent na KŠZ vložiti najkasneje do 22. septembra 2020. Obvezno priložiti: ustrezna dokazila + potrdilo o plačilu izdaje sklepa.

e)      VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ

Vpisna navodila so ista kot za vpise v višje letnike. Študent lahko preveri v študentskem referatu, če ima pravico do vpisa v absolventski staž (dodatne informacije).

 

Ukrepanje v primeru težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista:

V primeru, da izpolnjujete pogoje za vpis ter vam elektronski sistem AIPS kljub temu ne omogoči e-vpisa, pošljite e-mail z opisom težave na spletni naslov referat.ft@um.si.