Univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj (od študijskega leta 2020/21)

​​​​TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ​​​

Glede na zahteve in potrebe nadaljnjega razvoja turistične dejavnosti je temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj usmerjen v usposabljanje kadrov za opravljanje nalog na posameznih segmentih turistične ponudbe in za opravljanje operativnih nalog v gospodarstvu in negospodarstvu, pa tudi v državni upravi na področju turizma (direktorat za turizem, lokalne samoupravne skupnosti, agencije, zavodi): ustvarjanje, trženje in izvajanje kakovostnih turističnih storitev, razvoj turističnih destinacij in receptivnega turizma, ohranjanje in promocija slovenske kulturne in naravne dediščine, razvoj strpnosti in tolerance, spodbujanje k revitalizaciji podeželja in enakomernega regionalnega razvoja, varovanje okolja itd. Diplomanti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj bodo delovne probleme znali analizirati, pripraviti rešitve nanje, znali organizirati izvajanje predlaganih rešitev ter jih tudi operativno izvesti. Cilji univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj so:

 • ustvariti diplomanta, ki bo sposoben samostojnega in takojšnjega usmerjanja in izvrševanja delovnih nalog na področju turistične dejavnosti;
 • usposobiti strokovnjaka za optimalno implementacijo teoretičnih znanj v turistično prakso in za reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu;
 • usposobiti vodjo, ki bo znal iskati nove vire znanja in uporabljati nove metode v delovnem procesu, zlasti pri oblikovanju turističnih destinacij in storitev ter pri promociji in vodenju le-teh;
 • diplomantu posredovati ustrezna temeljna znanja za nadaljevanje izobraževanja na 2. stopnji študija.    

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS. Obvezno mora opraviti vse obveznosti pri predmetu: Teorija turizma. Pogoji za napredovanje v tretji letnik so vsi opravljeni izpiti prvega letnika in 48 ECTS iz drugega letnika. Obvezno mora opraviti vse obveznosti pri predmetih: Destinacijski management in Management človeških virov.

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE

Predmetno specifične kompetence so definirane pretežno v okviru posameznih študijskih predmetov, ki z zaokroženim študijskim programom razvijajo specializiran profil diplomanta za opravljanje strokovnih del na področju izbrane poslovne funkcije na določeni ravni turizma in na strokovnem področju zaposlitve diplomanta. Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom univerzitetnega študija Turizem: sodelovanje in razvoj, so:

 • poznavanje in razumevanje temeljnih pojavov in pojmov s področja turizma,
 • povezovanja znanj s področja turizma z interdisciplinarnimi znanji,
 • koordiniranje, komunikacija, vodenje, načrtovanje in evalvacija turističnih proizvodov,
 • analiza dogodkov v delovnem procesu in sinteza možnih ukrepov, za optimizacijo procesov in storitev v turistični organizaciji;
 • obvladanje treh tujih jezikov za dobro komuniciranje s poslovnimi partnerji in strankami v turistični dejavnosti,
 • razumevanje osrednjih konceptov in aplikativnih pristopov k vodenju organizacij v turizmu,
 • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v turizmu in sposobnost sodelovanja pri razvoju turističnih informacijskih sistemov;
 • poznavanje tehnoloških trendov in vloge novih medijev v turizmu,
 • oblikovanje in izvedba produktov na področju aktivnega in zdravega turizma,
 • izkazovanje vrednot odgovornega in zelenega turizma.

ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Za VS program Turizem je bila vložena akreditacijska vloga, posodobljeni akreditirani učni načrt za UN program Turizem: sodelovanje in razvoj so v veljavi od 1. 10. 2020. Učne načrte si lahko ogledate tudi na spletni strani AIPS.

PREDMETNIK