Magistrski študijski program Turistične destinacije in doživetja (od študijskega leta 2020/21)

​​​​TURISTIČNE DESTINACIJE IN DOŽIVETJA

Osnovni cilj študijskega programa 2. stopnje turizma: Doživetja in destinacije  je poglobljeno izobraževanje in usposabljanje razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah turističnega gospodarstva in javnega sektorja, kjer se ta srečuje z vsebinami s področja turizma.

Gre za kadre, ki morajo obvladovati in reševati razvojna vprašanja v delovnem procesu s področja turizma in biti sposobni znanja implementirati v optimalno delovanje turistične organizacije kot dela turističnega sistema.

Na vsebinskem področju so cilji študija turizma usmerjeni v:

 • poglobljeno raziskovanje turizma: podprto s kritično analizo vpliva turizma in njegove umeščenosti v digitalizacijo in izkustveno ekonomijo;
 • inovativno oblikovanje turističnih doživetij:  podprto s poznavanjem globalnih dobrih praks in uspešnim poslovnim odločanjem;   
 • strateško načrtovanje razvoja destinacij: podprto z zavedanjem o odgovornosti turizma in pomembnosti sodelovanja vseh turističnih akterjev.

Na osnovi teh ciljev bodo diplomanti dosegli takšno teoretično znanje in njegovo uporabo v praksi, da bodo z njim dosegli vse splošne in predmetno-specifične kompetence, določene s predlaganim študijskim programom.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

Študent napreduje v 2. letnik, ko z opravljenimi obveznostmi 1. letnika skupno zbere najmanj 45 ECTS.

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE

Diplomanti študijskega programa 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja bodo v okviru predmetno-specifičnih kompetenc pridobili zlasti:

 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v delovanju turističnih organizacij in destinacij za trajnostni razvoj destinacij in dobrobit lokalnega prebivalstva, zaposlenih in gostov 
 • znanje o managementu turističnih organizacij, destinacij in doživetij,
 • analiza trendov v turizmu s poudarkom na digitalizaciji, izkustveni ekonomiji in zahtevah odgovornega turizma 
 • razumevanje osnovnih pojmov s področja načrtovanja kompleksnih socialnih mrež sodelovanja in vključevanja socialnih akterjev v razvoj turizma na organizacijski, lokalni in regijski ravni,
 • razumevanje osnovi osnovnih in zahtevnejših pojmov s področja logističnih procesov v turizmu,
 • analiza potreb gostov in povezovanje turističnih potreb v inovativne integralne turistične produkte,
 • razumevanje finančne analize lastne poslovne ideje,
 • razumevanje modelov sodobne organiziranosti turističnih organizacij in investiranja v turizmu,
 • poznavanje strateškega načrtovanja marketinškega komuniciranja s poudarkom na digitalizaciji v turizmu,
 • sposobnost za obravnavo praktičnih problemov procesne obravnave poslovanja v sodobnih organizacijskih sistemih,
 • sposobnost razumevanja temeljenjih pojmov s področja raziskave potreb, motivov in vedenja potrošnikov v namen trženja turističnih storitev,
 • analiza političnih vidikov turizma s ciljem sistematičnega razumevanja političnih in turističnih dogodkov in procesov na ravni lokalnih, nacionalnih, evropskih in globalnih turističnih politik.

ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Za MAG program Turistične destinacije in doživetja​ je bila vložena akreditacijska vloga, posodobljeni akreditirani učni načrt za MAG program Turistične destinacije in doživetja so v veljavi od 1. 10. 2020. Učne načrte si lahko ogledate tudi na spletni strani AIPS.

PREDMETNIK​​