Študenti za študente

​​​​Š​tudentski svet Fakultete za turizem 

Študentski svet Fakultete za turizem je organ fakultete, ki ga sestavljajo študenti predstavniki posameznih letnikov študijskih programov na vseh stopnjah študija. Tesno sodeluje s Študentskim svetom Univerze v Mariboru, ki združuje študente predstavnike vseh fakultet članic Univerze v Mariboru. Študentski svet je zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete, tako da se zavzema za dobrobit študentov, pomaga reševati problematiko, ki je povezana s študenti, in si prizadeva za študentom prijaznejši in kvalitetnejši študij. Prav tako pa študentski svet izvaja program interesnih oziroma obštudijskih dejavnosti študentov. Kontaktirate ga lahko po e-pošti ss.ft.um@gmail.com.

​​Prodekanica za
študentska vprašanja

Katja Kokot, mandat 2017-2019​

1. letnik
Luka Gošek, predsednik
Kaja Šetinc, članica
2. letnik
Matevž Drenovec, predsednik
David Boršo, član
​3. letnik
Saša Kancler, predsednica
Laura Lupše, članica
​4. letnik
Katja Murkovič, predsednica
5. letnikMateja Kuntarič, predsednica
​6. letnik
​Špela Ciglar Omerzu, predsednica

Povezava do zapisnikov Študentskega sveta FT UM​.

Tutors​tvo

Tutorstvo je sistem pomoči med študenti, katerega namen je vodenje, usmerjanje, motiviranje in pomoč študentom pri pridobivanju znanja, kompetenc in veščin, ki pripomorejo k študijski in osebnostni uspešnosti. Študenti višjih letnikov so tako na voljo študentom nižjih letnikov, da svetujejo in pomagajo. Za informacije se obrnite na študentski svet po elektronski pošti ss.ft.um@gmail.com.​