Študenti za študente

​​​​Š​tudentski svet Fakultete za turizem 

Študentski svet Fakultete za turizem je organ fakultete, ki ga sestavljajo študenti predstavniki posameznih letnikov študijskih programov na vseh stopnjah študija. Tesno sodeluje s Študentskim svetom Univerze v Mariboru, ki združuje študente predstavnike vseh fakultet članic Univerze v Mariboru. Študentski svet je zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete, tako da se zavzema za dobrobit študentov, pomaga reševati problematiko, ki je povezana s študenti, in si prizadeva za študentom prijaznejši in kvalitetnejši študij. Prav tako pa študentski svet izvaja program interesnih oziroma obštudijskih dejavnosti študentov. Kontaktirate ga lahko po e-pošti ss.ft.um@gmail.com.

​​Prodekanica za
študentska vprašanja

Laura Lupše, mandat 2019-2021​

1. letnik
Mojca Bračun, predsednik
Tjaša Randl, članica
2. letnik
Patricija Kelhar, predsednica
Petar Milošević, član
​3. letnik
Nikola Stanković, predsednik
Miha Puh, član
​4. letnik
Martina Senekovič, predsednica
ABSOLVENTIAnja Kraševec, predsednica
Lidija Kočevar, članica

Povezava do arhiva zapisnikov Študentskega sveta FT UM​.


Zapisniki ŠS v letu 2019/20:

Zapisnik 1. redne seje ŠS FT - 26. 11. 2019

Zapisnik 2. redne seje ŠS FT - 9. 12. 2019

Zapisnik 3. redne seje ŠS FT - 13. 1. 2020

Zapisnik 1. izredne seje ŠS FT - 22. 1. 2020

Zapisnik 4. redne seje ŠS FT - 2. 3. 2020

Zapisnik 2. izredne seje ŠS FT - 30. 3. 2020

Zapisnik 3. izredne seje ŠS FT - 6. 5. 2020

Zapisnik 4. izredne seje ŠS FT - 27. 5. 2020

Zapisnik 5. redne seje ŠS FT - 9. 6. 2020

Zapisnik 1. korespondenčne seje ŠS FT - 1. 7. 2020

Zapisnik 2. korespondenčne seje ŠS FT - 8. 9. 2020Zapisniki ŠS v letu 2018/19:

Zapisnik 1. redne seje ŠS FT - 28.11.2018

Zapisnik 1. izredne seje ŠS FT - 10.12.2018

Zapisnik 1. korespondenčne seje ŠS FT- 18.12.2018

Zapisnik 2. izredne seje ŠS FT - 11. 1. 2019

Zapisnik 2. redne seje ŠS FT - 23.1.2019

Zapisnik 3. redne seje ŠS FT -1.3.2019

Zapisnik 3. izredne seje ŠS FT - 29.3.2019

Zapisnik 4. izredne seje ŠS FT - 9.5.2019

Zapisnik 2. korespondenčne seje ŠS FT- 14.5.2019

Zapisnik 3. korespondenčne seje ŠS FT- 30.5.2019

Zapisnik 5. izredne seje ŠS FT - 11.6.2019

Zapisnik 4. korespondenčne seje ŠS FT- 7.8.2019Tutors​tvo

Tutorstvo je sistem pomoči med študenti, katerega namen je vodenje, usmerjanje, motiviranje in pomoč študentom pri pridobivanju znanja, kompetenc in veščin, ki pripomorejo k študijski in osebnostni uspešnosti. Študenti višjih letnikov so tako na voljo študentom nižjih letnikov, da svetujejo in pomagajo. Za informacije se obrnite na študentski svet po elektronski pošti ss.ft.um@gmail.com.​