Študenti za študente

​​​​Š​tudentski svet Fakultete za turizem 

Študentski svet Fakultete za turizem je organ fakultete, ki ga sestavljajo študenti predstavniki posameznih letnikov študijskih programov na vseh stopnjah študija. Tesno sodeluje s Študentskim svetom Univerze v Mariboru, ki združuje študente predstavnike vseh fakultet članic Univerze v Mariboru. Študentski svet je zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete, tako da se zavzema za dobrobit študentov, pomaga reševati problematiko, ki je povezana s študenti, in si prizadeva za študentom prijaznejši in kvalitetnejši študij. Prav tako pa študentski svet izvaja program interesnih oziroma obštudijskih dejavnosti študentov. Kontaktirate ga lahko po e-pošti ss.ft.um@gmail.com.

​​Prodekanica za
študentska vprašanja

Laura Lupše, mandat 2019-2021​

1. letnik
Hana Šobar, predsednica letnika, članica ŠS FT UM
2. letnik
Stela Levačić, predsednica letnika, članica ŠS FT UM
Vera Stepanov, članica ŠS FT UM

Tjaša Randl, članica letnika
Maruša Rau, članica letnika
Klara Liza Schulz, članica letnika

​3. letnik

Aida Babaić, predsednica letnika, članica ŠS FT UM
Petar Milošević, član ŠS FT UM
Kaja Šetinc, članica letnika
Joško Glavina, član letnika
Patricija Kelhar članica letnika

​4. letnik
Lidija Kočevar, predsednica letnika, članica ŠS FT UM
Nika Kramžar, članica ŠS FT UM
Anja Kraševec, članica letnika
ABSOLVENTI

​Sara Golob, predsednica letnika
Mark Zgrinskić, član ŠS FT UM

Nikola Stanković, član letnika


Zapisniki v ŠS v letu 2020/21:


Zapisnik konstitutivne seje 30. 12. 2020

Zapisnik 1. izredne seje ŠS FT 11.1.2021

Zapisnik 1. korespondenčne seje ŠS FT 18.1.2021

Zapisnik 1. redne seje ŠS FT UM 25.1.2021

Zapisnik 2. izredne seje ŠS FT 26. 1. 2021

Zapisnik 2. redne seje 23. 2. 2021

Zapisnik 3. redne seje 26. 3. 2021Zapisniki ŠS v letu 2019/20:

Zapisnik 1. redne seje ŠS FT - 26. 11. 2019

Zapisnik 2. redne seje ŠS FT - 9. 12. 2019

Zapisnik 3. redne seje ŠS FT - 13. 1. 2020

Zapisnik 1. izredne seje ŠS FT - 22. 1. 2020

Zapisnik 4. redne seje ŠS FT - 2. 3. 2020

Zapisnik 2. izredne seje ŠS FT - 30. 3. 2020

Zapisnik 3. izredne seje ŠS FT - 6. 5. 2020

Zapisnik 4. izredne seje ŠS FT - 27. 5. 2020

Zapisnik 5. redne seje ŠS FT - 9. 6. 2020

Zapisnik 1. korespondenčne seje ŠS FT - 1. 7. 2020

Zapisnik 2. korespondenčne seje ŠS FT - 8. 9. 2020

Zapisnik 6. redne seje ŠS FT - 1. 10. 2020

Zapisnik 3. korespondenčne seje ŠS FT - 22. 10. 2020

Zapisnik 6. izredne seje ŠS FT - 9. 12. 2020

Zapisniki ŠS v letu 2018/19:

Zapisnik 1. redne seje ŠS FT - 28.11.2018

Zapisnik 1. izredne seje ŠS FT - 10.12.2018

Zapisnik 1. korespondenčne seje ŠS FT- 18.12.2018

Zapisnik 2. izredne seje ŠS FT - 11. 1. 2019

Zapisnik 2. redne seje ŠS FT - 23.1.2019

Zapisnik 3. redne seje ŠS FT -1.3.2019

Zapisnik 3. izredne seje ŠS FT - 29.3.2019

Zapisnik 4. izredne seje ŠS FT - 9.5.2019

Zapisnik 2. korespondenčne seje ŠS FT- 14.5.2019

Zapisnik 3. korespondenčne seje ŠS FT- 30.5.2019

Zapisnik 5. izredne seje ŠS FT - 11.6.2019

Zapisnik 4. korespondenčne seje ŠS FT- 7.8.2019

Povezava do arhiva zapisnikov Študentskega sveta FT UM​.

Tutors​tvo

Tutorstvo je sistem pomoči med študenti, katerega namen je vodenje, usmerjanje, motiviranje in pomoč študentom pri pridobivanju znanja, kompetenc in veščin, ki pripomorejo k študijski in osebnostni uspešnosti. Študenti višjih letnikov so tako na voljo študentom nižjih letnikov, da svetujejo in pomagajo. Za informacije se obrnite na študentski svet po elektronski pošti ss.ft.um@gmail.com.​

Študijsko leto 2020/21

Koordinatorka tutorjev študentov: Tjaša Randl (tjasa.randl@student.um.si)
Pomočnica koordinatorjev tutorjev študentov:
Klara Liza Schulz (klara.schulz@student.um.si)
Tutorji študenti:
Maruša Rau (marusa.rau@student.um.si), Vera Stepanov (vera.stepanov@student.um.si), Stela Levačić (stela.levacic@student.um.si) in Radovan Čopić (radovan.copic@student.um.si)
Tutor tujih študentov:
Nikola Stanković (nikola.stankovic@student.um.si)